Zahraničné pracovné cesty

Agendu mobilít zamestnancov EF spravuje pani  Mgr. Andrea Bobáková

e-mail: andrea.bobakova@umb.sk tel. 048/446 6725 (v súčasnosti kancelária č. 109 na 1. posch. v Novej budove - Cesta na Amfiteáter 1 – Centrálny referát pre medzinárodnú spoluprácu a mobility UMB).  

https://www.umb.sk/medzinarodne-vztahy/som-zamestnanec-umb/

 

 

 

 

 


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre medzinárodné vzťahy | Dátum aktualizácie: 29. 11. 2022 | Aktualizoval: Prašovská Jana