Učiteľské mobility - Erasmus+

https://www.umb.sk/medzinarodne-vztahy/som-zamestnanec-umb/

Finančná zmluva učitelia a zamestnanci.doc (20. 5. 2021 14:01:13)
Program mobility AJ (3. 9. 2020 14:11:54)
Program mobility SK (3. 9. 2020 14:11:28)
Certifikát_Potvrdenie o pobyte (3. 9. 2020 14:10:54)
Smernica č. 4_2019 o mobilitách na UMB (10. 1. 2020 12:54:31)
Sadzobník grantov (12. 11. 2019 13:06:26)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre medzinárodné vzťahy | Dátum aktualizácie: 29. 11. 2022 | Aktualizoval: Prašovská Jana