Štúdium v zahraničí (ERA+ a ine)

Milé študentky, milí študenti,

ak chcete obohatiť svoje štúdium o  zážitky zo zahraničia, stretnúť nových ľudí a zlepšiť svoje jazykové schopnosti, neváhajte a prihláste sa na Erasmus+.

Stačí vyplniť elektronickú prihlášku 

Viac informácií o programe Erasmus+ nájdete na stránke medzinárodných vzťahov.  

https://www.umb.sk/medzinarodne-vztahy/som-student-umb/prihlaska.html

Centralizovaný Referát pre medzinárodnú spoluprácu UMB je k dispozícii pre všetkých študentov UMB v priestoroch novej budovy Ekonomickej fakulty (nová budova, 1. poschodie). Cesta na Amfitáter 1.

V prípade potreby sa na nás môžete obrátiť s otázkami ohľadom zahraničných pobytov. Náš tím a kontaktné údaje našich referentiek nájdete v časti Kontakty.

Tešíme sa na Vaše prihlášky.

 

Referát premedzinárodnú spoluprácu UMB

kontakt pre záujmecov o mobility ERASMUS+:

Jana Prašovská, 048 446 6723 alebo mailom na jana.prasovska@umb.sk

alebo využite informácie na spoločných stránkach UMB  https://www.umb.sk/medzinarodne-vztahy/

 

 

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt erasmus +

 

 


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre medzinárodné vzťahy | Dátum aktualizácie: 29. 11. 2022 | Aktualizoval: Prašovská Jana