College of Tourism and Hotel Management - Cyprus

College of Tourism and Hotel Managemen (Cyprus)

na základe zmluvnej spolupráce ponúka našim študentom možnosť realizovať stáž v sieti vybraných hotelov v turistickej oblasti na Cypre.

Náplň práce, podmienky - študenti pracujú na recepcii, v reštaurácii a pod. Pracujú 6 dní v týždni. Dĺžka pracovného času 7:30 hod. + 1/2 hod. obedňajšia prestávka. Za prácu dostávajú mzdu. Nadčasy sú preplácané.

Ubytovanie a stravovanie - po dohode hradí zamestnávateľ zrážkami zo mzdy, prípadne si študent zabezpečí sám. Ostatné náklady si študent hradí sám, alebo z poskytnutého Erasmus grantu.

Dĺžka stáže - 3 mesiace

Kontakt - Veronika Juhásová, Larnaka Road, Aglangia, P. O. Box 20281, 2150 Nicosia-Cyprus; veronika@cothm.cy

 

Work & Study leaflet.doc (9. 1. 2013 12:43:44)
Promo letak.doc (9. 1. 2013 12:43:32)
Mc_Donald's_Work_&_Study_Program[1].doc (9. 1. 2013 12:43:21)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre medzinárodné vzťahy | Dátum aktualizácie: 9. 1. 2013 | Aktualizoval: Prašovská Jana