2012 Banská Štiavnica

Dňa 8. 3. 2012 sa študenti odboru Cestovný ruch
a interné doktorandky Katedry cestovného ruchu a spoločného stravovania
Ekonomickej fakulty UMB zúčastnili exkurzie v Banskej Štiavnici.
 
Účastníci exkurzie navštívili expozície
Starého zámku, Nového zámkuGalérie Jozefa Kollára.
Absolvovali aj prehliadku Penziónu Kachelman ***, počas ktorej
mali možnosť diskutovať s prevádzkarkou penziónu a absolventkou
Katedry cestovného ruchu a spoločného stravovania z roku 2008, Ing. Šulcovou.
                                                                                        
Exkurzia sa konala v nadväznosti na predmet Dejiny kultúry.
Organizátorom exkurzie bola interná doktorandka Ing. Eva Smutná.


Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Aktualizoval: Makovník Tomáš