Oznamy pre diplomantov

INŠTRUKCIE k štátnym skúškam:

- detaily odovzdávania prác a priebehu skúšok sú k dispozícii dole v priloženom súbore.

- priebeh štátnej skúšky pozostáva zo 5 krokov: predstavenie študenta, prezentácia záverečnej práce, prednesenie posudkov, zodpovedanie otázok oponenta, voľná diskusia.

 

INŠTRUKCIE k výberu záverečných prác pre budúci akademický rok:

Vážení študenti,

témy záverečných prác pre budúci akademický rok budú v AIS k dispozície po 30.3. 2022. Pri výbere tém prosíme (ak ste tému nenavrhovali spolu so svojim školiteľom), aby ste dodržali nasledujúci postup:

- vyberať si z tém len pre daný akademický rok a pre Váš študijný program (v AIS) - témy vymykajúce sa profilu vášho štúdia nie sú prípustné,

- osloviť vyučujúceho (mail, telefón, TEAMS), ktorý tému vypísal a mať predstavu, čo v téme chcete riešiť (v AIS pozerajte k téme aj anotáciu pre bližšie usmernenie),

- nerezervujte si viac tém a zbytočne ich neobsadzujte ostatným,

- po vzájomnej dohode vaše meno do AIS vloží buď priamo vyučujúci (dohodnúť sa) alebo kontaktujte sekretárku príslušného pracoviska vyučujúceho (vidíte v AIS pri téme).

Ďakujeme za dodržanie a veľa inšpirácie pri riešení vašej témy.

 

Pripomíname, že v zmysle študijného poriadku máte mať tému zapísanú pred 30. 6. 2022.

 

 

ISS_EMMSP_MMP_MMB_august_2022_.pdf (10. 8. 2022 12:56:27)
Odovzdávanie BP a DP v AR 2021-2022.docx (11. 4. 2022 10:06:54)


Za obsah zodpovedá: Vedúci KEMP | Aktualizoval: Elexa Ľuboš