Oznamy pre bakalárov

Vážení študenti,

inžinierske štátne skúšky sa budú konať v termínoch 20.-21.8. 2020. Bakalárske štátne skúšky sa budú konať v termínoch 21.,24. a 25.8.

3. 8. 2020 (pondelok) sa rozhodne o forme realizácie štátnych skúšok (prezenčná alebo online forma). Na základe rozhodnutia v prospech prezenčnej formy bude možné požiadať v OBJEKTÍVNYCH pripadoch aj o vykonanie skúšky online formou. V takom prípade si s Vami tajomník komisie dohodne termín testu priebehu štátnic v MS Teams.

Z vyššie uvedených dôvodov bude definitívne zaradenie študentov zverejnené 10.8.2020. Prezentácie k štátnym skúškam nahrajte do rovnakého kurzu LMS Moodle ako licenčnú zmluvu.

Prajeme Vám úspešné ukončenie Vášho štúdia.

 

Dear students,

state exams in master degree and diploma theses defence will be held on August 20 and 21, 2020. Bachelor theses will be defended on August 21,24 and 25, 2020.

Decision about the form of state exams (online, personal) will be made on August 3, 2020. In case of serious obstacles (residence in abroad, health, quarantine, etc. ) there will be a possibility to apply for online defense. In such a case the secretary of each committee will arrange for you the individual testing day for the purposes of MS TEAMS introduction.

Because of the above mentioned issues the final schedule and students’ list for each exam day will be uploaded on August 10, 2020. Powerpoint (or other) presentation upload to the same course in LMS Moodle as was the licence agreement.

We wish you a successfull and trouble-free defense of your theses.

Zaradenie študentov na BŠŠ - August 2020 / Schedule of Bachelor Thesis defense - August 2020 (14. 8. 2020 0:15:29)
Odovzdanie DP a BP 2020.pdf (7. 4. 2020 13:41:52)
Final thesis submission.pdf (7. 4. 2020 13:41:25)
Výber záverečných prác_Application for final thesis_2020_2021.pdf (20. 3. 2020 14:16:40)
Prezentácia - štúdium na 2. stupni v odbore EMP.pptx (23. 3. 2018 12:36:32)
Marketing management of business - the structure of courses in master study.pptx (23. 3. 2018 12:36:25)

* V prípade, že sa vám príloha neotvorí (v prehliadači Chrome), skúste prehliadač Edge alebo Opera.


Za obsah zodpovedá: Vedúci KEMP | Aktualizoval: Administrátor