Oznamy pre bakalárov

Vážení študenti,

témy záverečných prác pre akademický rok 2021/2022 budú k dispozícii v AIS k 31.3. 2021. Niektoré témy môžu byť obsadené, keďže v zmysle predchádzajúcich inštrukcií téma vznikala po vzájomnej komunikácii. Pri výbere tém prosíme, aby ste dodržali nasledujúci postup:

- vyberať si z tém len pre daný akademický rok a pre Váš študijný program (v AIS),

- osloviť vyučujúceho, ktorý tému vypísal a mať predstavu, čo v téme chcete riešiť (mail, telefón, TEAMS),

- nerezervovať si viac tém a zbytočne ich neobsadzovať ostatným,

- po vzájomnej dohode vaše meno do AIS vloží buď priamo vyučujúci (dohodnúť sa) alebo kontaktujte sekretárku príslušného pracoviska vyučujúceho (vidíte v AIS pri téme - KEMP - Šimonová, KOJK - Nemcová, KE - Sýkorová, KKMIS - Senková).

Ďakujeme za dodržanie a veľa inšpirácie pri riešení vašej témy.

 

Dear students,

topics of final theses for the scholar year 2021/2022 will be available in AIS as of the end of March. Some topics may be already taken as they came into existence after common communication (as you were previously given such a chance). Please, keep the following steps during whole process:

- choose just from topics for next scholar year (see in AIS),

- contact the teacher whose topic you are interested in and have an idea what you want to solve/reach under this topic (e-mail, phone, TEAMS),

- do not reserve more topics,

- when you will get an approval (you will make a deal), your name may be inserted into AIS by teacher (please ask him/her) or contact the secretary office of your tutor’s department (you can see it in AIS next to you topic - KEMP - Šimonová, KOJK - Nemcová, KE - Sýkorová, KKMIS - Senková).

Thank you for compliance and we wish you a great inspiration during theses choice and finalisation.


Za obsah zodpovedá: Vedúci KEMP | Aktualizoval: Elexa Ľuboš