Úvod > Pracoviská > Katedra cestovného ruchu > Oznamy >

Diplomový seminár

Rozdelenie študentov denného štúdia do skupín v akademickom roku 2020 - 2021 nájdete tu.


Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Aktualizoval: Makovník Tomáš