Úvod > Pracoviská > Katedra cestovného ruchu > Oznamy >

Diplomový seminár

Rozdelenie študentov denného štúdia do skupín v akademickom roku 2019 - 2020 nájdete tu.


Za obsah zodpovedá: Vedúci KCRaSS | Aktualizoval: Makovník Tomáš