Úvod > Pracoviská > Katedra cestovného ruchu > Oznamy >

Diplomový seminár

Rozdelenie študentov denného štúdia do skupín v akademickom roku 2021 - 2022 nájdete tu.


Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Aktualizoval: Makovník Tomáš