2012 Vysoké Tatry (Field Trip)

Reálny pohľad ako to funguje v praxi
 
Výberový predmet Terénny seminár (Field Trip) je súčasťou
spoločného študijného programu Regional Planning and Tourism Development
medzi Ekonomickou fakultou UMB v Banskej Bystrici
a Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt v nemeckom meste Eichstätt.
 
Terénny seminár organizuje Katedra cestovného ruchu a spoločného stravovania
v zimnom aj v letnom semestri prvého roku inžinierskeho štúdia. V zimnom semestri
študenti vypracúvajú sekundárnu analýzu podmienok rozvoja cestovného ruchu
vo vybranom regióne. V letnom semestri vybraný región navštevujú a výsledky
sekundárnej analýzy konzultujú s predstaviteľmi verejného a súkromného sektora
podieľajúcimi sa na rozvoji cestovného ruchu v tomto regióne.
 
V dňoch 8. až 13. mája 2012 sme sa pod vedením prof. Gúčika zúčastnili
Terénneho seminára v Meste Vysoké Tatry. Počas piatich dní sme navštívili
najvýznamnejšie osady Mesta Vysoké Tatry, ubytovacie, stravovacie,
športovo-rekreačné a kultúrno-osvetové zariadenia.
 
Na Mestskom úrade Vysoké Tatry sme diskutovali s riaditeľom
Združenia cestovného ruchu Vysoké Tatry Ing. Chudým a v Múzeu TANAP-u
v Tatranskej Lomnici s riaditeľom Ing. Šturcelom. O ochrane tatranskej prírody
sme sa zhovárali s Ing. Majkom riaditeľom Štátnych lesov TANAP-u na Štrbskom Plese.
Zaujímavú diskusiu sme viedli so zástupcami spoločnosti Tatry Mountain Resorts,
Ing. Krolákom a Ing. Chovaňákom. Príjemný dojem v nás zachovala návšteva
nového wellness centra v Grandhoteli Praha **** v Tatranskej Lomnici,
ale aj návšteva Grand Hotela Kempinski ***** a apartmánového Hotela Crocus ****
na Štrbskom Plese i ďalších zariadení. Navštívili sme aj AquaCity Poprad
a AquaCity - Hotel Mountain View ****, ktorý v praxi uplatňuje princípy
environmentálneho manažmentu a je príkladom spoločensky zodpovedného podnikania
v cestovnom ruchu. Počas jedného dňa sme navštívili aj poľské Zakopané, aby sme mohli porovnať stupeň rozvoja cestovného ruch na slovenskej a poľskej strane Tatier.
 
Terénny seminár vo Vysokých Tatrách nám umožnil kontakt so súčasnou praxou
a obohatil naše teoretické poznatky z riadenia podnikov cestovného ruchu. Zároveň sme získali komplexný zážitok, ktorý je pre návštevníkov v cestovnom ruchu nesmierne dôležitý.
Účasť na Terénnom seminári preto odporúčame všetkým študentom odboru Cestovný ruch!
 
Touto cestou ďakujeme manažmentu spoločnosti Tatry Mountain Resorts,
samospráve Mesta Vysoké Tatry, správe TANAPu, manažmentu Aquacity Poprad
i ďalším, ktorí nám venovali svoj čas a poskytli cenné informácie.
 
Účastníci Terénneho seminára


Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Aktualizoval: Makovník Tomáš