2012 Veľtrh vzdelávania Gaudeamus

V dňoch 29. 10. – 2. 11. 2012 sa zástupcovia Ekonomickej fakulty UMB zúčastnili veľtrhu pomaturitného vzdelávania GAUDEAMUS
na výstavisku v Brne. Za Katedru cestovného ruchu a spoločného stravovania sa veľtrhu zúčastnila
Ing. Zuzana Lencsésová a Ing. Tomáš Gajdošík. Veľtrh GAUDEAMUS je najväčším veľtrhom vzdelávania v Českej republike.
V roku 2012 sa ho zúčastnilo takmer 30 000 záujemcov o štúdium na vysokých školách.

Cieľom účasti zástupcov Ekonomickej fakulty UMB na veľtrhu bola prezentácia študijných programov,
ktoré fakulta ponúka v akademickom roku 2012 – 2013 vo všetkých stupňoch štúdia.

Ďalšie informácie:

spravodajská reportáž Českej televízie  a  tlačová správa Českej televízie.


Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Aktualizoval: Makovník Tomáš