Úvod > Fakulta > Kalendár podujatí >

Podujatia 2013

17. 12. 2013Prezentácia procesu tvorby a výstupov zo Stratégie rozvoja cestovného ruchu v regióne (na príklade regiónu Zvolenská kotlina)
12. 12. 2013Informačné stretnutie k študetským mobilitám
12. 12. 2013Super efektívnosť v DEA modeloch
2. 12. 2013Prednáška Ing. Ivany Magátovej "Súčasný stav cestovného ruchu na Slovensku"
28. 11. 2013Analýza efektívnosti a produktivity v čase – Malmquistov index
28. 11. 2013Prednáška Miroslava Koleníka "Podmienky získania prestížnych medzinárodných jazykových certifikátov TOEIC,WIDaF a TFI".
27. 11. 2013Medzinárodná vedecká konferencia "Etika v manažmente"
26. 11. 2013Prednáška profesora Foreta: Komunikácia manažéra s médiami
25. 11. 2013Prednáška profesora Foreta : Od Komunikujícího města k partnerství pro místní rozvoj
25. 11. 2013Prednáška Ing. Miroslava Petríka - "Budovanie a prevádzka cyklotrás na Slovensku"
21. 11. 2013Prednáška : Mgr.Marek Modranský "Verejná doprava na Slovensku a jej význam pre riešenie mobility a rozvoj v regiónoch.
21. 11. 2013Sociálna ekonomika a vzdelávanie - medzinárodný vedecký workshop
19. 11. 2013Darujte krv
14. 11. 2013Využitie funkcie užitočnosti v ekonómii
14. 11. 20134. regionálna prehliadka prác mladých štatistikov a demografov
13. 11. 2013Prednáška - Milton Friedman Day
13. 11. 2013Deň otvorených dverí pre uchádzačov o štúdium na EF UMB
12. 11. 2013Prednáška : Anita Balejíková,cestovateľka "Cestovanie po Jamajke"
11. 11. 2013Dni vedy a otvorených dverí na UMB
7. 11. 2013Vedecký seminár - Academica Turistica
7. 11. 2013Deň otvorených dverí - uchádzači z bilingválnych gymnázií so španielskym jazykom
5. 11. 2013Medzinárodná vedecká konferencia "Rozpočet EÚ,inovácie a ekonomický rast"
4. 11. 2013Prednáška:Prezentácia možnosti stáže na Malorke
29. 10. 2013Aké sú výhody a nevýhody kvalitatívneho výskumu? (skúsenosti z Fínska a iných krajín)
28. 10. 2013Prednáška:Michal Meško, spoluzakladateľ Martinus.sk - "Ráno nejdem do práce, ale idem robiť niečo, čo ma baví“
28. 10. 2013Výskum v pedagogickom kontexte
24. 10. 2013Súťaž: ČSOB Hlava Päta
24. 10. 2013Skúška na získanie rakúskeho jazykového diplomu rakúskeho inštitútu OSD
23. 10. 2013Prednáška Ing. Tibora Bajaníka - Tvorba ceny a výnosový manažment v cestovnej kancelárií
23. 10. 2013Prednáška: Cestovný ruch v Škandinávii -inšpirácia pre Slovensko.
21. 10. 2013Prednáška Ivana Mikloša,poslanca NR SR - Stav a perspektívy slovenskej ekonomiky
17. 10. 2013SETTING UP DEA ASSESSMENT MODELS
15. 10. 2013Slováci v Srbsku - prítomnosť a perspektívy
15. 10. 2013Univerzitný deň kariéry 2013
15. 10. 2013Fotosúťaž pre študentov EF UMB - GALÉRIA NA TRÁME
14. 10. 2013Ing. Ivan Šramko - Dlhodobá udržateľnosť verejných financií Slovenskej republiky
14. 10. 2013Prednáška: Solventnosť I a II - Mária Kamenárová, ČSOB
8. 10. 2013International student workshop - Tourism Development in Slovakia and Poland
3. 10. 2013Prednáška hlavného analytika Ronalda Ižipa - " 5 rokov krízy za nami. Čo bude nasledovať ďalej?"
25. 9. 2013Vedecké kolokvium - Problematika financovania slovenských podnikov v súčasných podmienkach
19. 9. 2013Management of Organization in Real and Virtual Environment: Opportunities and Challenges V.
17. 9. 2013Štipendiá do zahraničia, výskumné pracovné ponuky a daňové povinnosti pri príjmoch zo zahraničia
17. 9. 2013Prax vo Švajčiarsku
17. 9. 2013Slávnostné otvorenie kademického roka 2013/2014 na UMB
12. 9. 2013Spolupráca s tretími krajinami – výmena skúseností
12. 9. 2013FernStat 2013 Medzinárodná konferencia aplikovanej štatistiky, organizovaná Slovenskou štatistickou a demografickou spoločnosťou a EF UMB v Banskej Bystrici
28. 8. 2013AMSE 2013 - Aplikácie matematiky a štatistiky v ekonómii, 16. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie
20. 6. 2013Slávnostné zasadnutie Vedeckej rady UMB rozšírené o Vedeckú radu Ekonomickej fakulty UMB a Pedagogickej fakulty UMB
20. 6. 2013Verejná inauguračná prednáška doc. Ing. Jána Závadského, PhD.
20. 6. 2013Verejná inauguračná prednáška doc. Ing. Beáty Mikušovej Meričkovej, PhD.
18. 6. 20135. UMB Cykloakcia
12. 6. 2013Prednáška: Odraz ekonomickej krízy v štruktúre výdavkov na konečnú spotrebu v Českej republike
10. 6. 2013Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica rodičom
4. 6. 2013Divadelný večer Ekonomickej fakulty UMB Banská Bystrica
24. 5. 2013Stretnutie frankofónnych absolventov UMB a bývalých štipendistov francúzskej vlády
23. 5. 2013Determinanty sociálneho rozvoja:Sociálna ekonomika ako priestor podpory európskeho občianstva. XI. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie a kolokvia
17. 5. 2013Pracovné stretnutie so švajčiarskymi partnermi v projekte Stratégia rozvoja cestovného ruchu v regióne Zvolenská kotlina
16. 5. 2013Hodnotenie výkonnosti a efektívnosti komerčnej banky
16. 5. 2013Seminár Academica Turistica
15. 5. 2013VÝBEROVÉ KONANIE - Tourism and Regional Tourism Planning
15. 5. 2013Andrej Kiska - Môj príbeh z bodu A do bodu B
13. 5. 2013Medzinárodná skúška z anglického jazyka - UNIcert III.
9. 5. 2013Deň Európy s Európskym dokumentačným centrom UK UMB
7. 5. 2013POLITOLÓGIA 2013
25. 4. 2013Seminár: Problematika posudzovania efektívnosti verejných vysokých škôl na Slovensku
25. 4. 2013Divided identity in Northern Ireland
24. 4. 201350. výročie Elyzejskej mierovej zmluvy
24. 4. 2013Vedecký seminár - Prečo sú krajiny bohaté a prečo sú krajiny chudobné
24. 4. 2013Annual International Interdisciplinary Conference
24. 4. 2013The competitiveness of mountain destinations. Methods and tools for destination management
24. 4. 2013Organisational structures in tourism destinations.Roles nad Responsibilities in destination management.
23. 4. 2013Prednáška:Kyber marketing v cestovním ruchu
23. 4. 2013Workshop zážitkového kariérového poradenstva "Nájdi smer svojej budúcej kariéry"
22. 4. 2013Odborný seminár: Matematická optimalizácia a ekonomická analýza:Regulácia sieťových odvetví,1.časť.
19. 4. 2013Prednáška:Bloomova taxonomie /vzdělávací metody v cestovním ruchu pro 21.století/
18. 4. 2013Seminár Academica Turistica
18. 4. 2013Súťaž v riešení Case Study - Procter and Gamble - Hair Care
18. 4. 2013Odborný seminár -Ekonomický rast a konvergencia
18. 4. 2013Why always tourism as a means for regional development? A study on Isomorphism in regional development strategies
17. 4. 2013New Franconian Lake-District. A regional planning and regional development success story?
17. 4. 2013Prednáška-Spoločenská zodpovednosť a budovanie marketingovej stratégie na národnej úrovni
16. 4. 2013Prednáška Dr.Ing.Petra Kuceru, MBA - zástupca firmy EMC na Slovensku
16. 4. 2013The Global Tourism Industry
16. 4. 2013Tourism in Arabic World:Between Terrorism and Thousand and One Night Fairy Tale
16. 4. 2013The Relationship Between Special Events and Tourism
11. 4. 2013Skúška na získanie rakúskeho jazykového diplomu rakúskeho inštitútu OSD
11. 4. 2013Študentská vedecká aktivita 2013
11. 4. 2013Odborný seminár - Využitie DEA modelov v procese riadenia podnikov
10. 4. 2013Prednáška Ing.Miloša Kormana,PhD, - Marketing v arabskom svete
10. 4. 2013Politikum cyrilo-metodskej misie
10. 4. 2013Entrepreneurial Strategies in Leveraging Food as a Tourist Resource
10. 4. 2013Destination Branding Development : Linking Together Supply-Side and Demand-Side Perspective
10. 4. 2013Trustworthiness of User Generated Content and its Influence on Tourist Behaviour
8. 4. 2013Prednáška Lukáša Trebulu - Investovanie v hedge fondoch a pozadie ich fungovania.
4. 4. 2013Výstava PRÁVO 2013
3. 4. 2013Riadenie likvidity na peňažných trhoch
21. 3. 2013PORTÁL – cesta za poznaním
21. 3. 2013Analýza efektívnosti priamych zahraničných investícií pomocu DEA modelov
21. 3. 2013B-innovative prednášky pre študentov EF UMB Banská Bystrica
20. 3. 2013Národný štipendijný program - Štipendiá do celého sveta
20. 3. 2013Keď vzduch vonia oceánom – potulky po Islande, Írsku a Portugalsku
20. 3. 2013Seminár Academica Turistica
19. 3. 2013Burza vyradených dokumentov
19. 3. 2013Verejné financie,dôchodkový systém,nezamestnanosť a sociálny systém,v ktorom sa neoplatí pracovať. Ako to všetko súvisi?
18. 3. 2013Pracovné stretnutie k projektu Regional entrepreneurship animator
18. 3. 2013Týždeň slovenských knižníc v Univerzitnej knižnici UMB
18. 3. 2013ScienceDirect a Scopus – efektívne vyhľadávanie v databázach
14. 3. 2013Využitie modelov pri štúdiu makroekonómie
11. 3. 2013Kríza politiky štátnych zásahov /Zlyhania monetárno-fiškálneho intervenčného štátu/
7. 3. 2013Aplikácie DEA modelov v ekonómii
7. 3. 2013Aplikácie DEA modelov v ekonómii
5. 3. 2013Autorské čítanie Michala Hvoreckého
4. 3. 2013Hokejový turnaj o pohár dekana EF UMB
4. 3. 2013Visegrad Conference on Common Environmental Problems - 2013
4. 3. 2013Aktuálne úlohy Európskej centrálnej banky v oblasti menovej politiky a dohľadu nad finančným trhom
28. 2. 2013Konferencia StandOut! Zažiar na trhu práce
27. 2. 2013Izraelsko-slovenské vzťahy
21. 2. 2013Seminar Academica Turistica
20. 2. 2013Čaša vína študentov odboru CR
14. 2. 2013Marketing on the International Markets of Commodities and Services: Global Aspects
7. 2. 2013Deň otvorených dverí EF UMB pre frankofónnych študentov
7. 2. 2013Medzinárodná vedecká konferencia: KONSENZUS V PRÁVE
6. 2. 2013Výberové konanie na prax do Švajčiarska
1. 2. 2013Inovatívne prístupy k plánovaniu miestneho a regionálneho rozvoja
1. 2. 2013Sprievodca Macmillan English Campus
1. 2. 2013Sprievodca Samovzdelávacím strediskom pre štúdium odborných predmetov v cudzích jazykoch
26. 1. 2013Deň otvorených dverí na Ekonomickej fakulte UMB
25. 1. 2013XIII. Univerzitný Bál
22. 1. 2013Informačné stretnutie k učiteľským mobilitám
15. 1. 2013Novoročné stretnutie zamestnancov Ekonomickej fakulty UMB

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 25. 1. 2013 | Aktualizoval: Divoková Ľuba