Možnosti štúdia

Prezentácia možností štúdia na Ekonomickej fakulte UMB v Poprade

Prezentácia ŠP Podnikové manažérske systémy IMS EF UMB Poprad

 

Inštitút manažérskych systémov pôsobí v Poprade už 31 rokov. Za ten čas sme do praxe pripravili množstvo študentov, ktorí sa uplatnili nie len doma, ale aj v zahraničí. Naši absolventi pracujú napr. na týchto pozíciách:

IBM Slovensko – manažéri Slovensko, Írsko
Dell s. r. o. – manažéri, analytici
Ministerstvo financií – analytici
Tatra banka, ČSOB, Dexia, UniCredit Bank – riaditelia pobočiek, vyšší manažéri, personálni manažéri
Výskumný ústav chemických vlákien, a. s. – finanční riaditelia
Hotel Kempinski, Hubert, Bellevue, Horizont, Patria – prevádzkari, nákupcovia, manažéri
Park snow Donovaly – marketingoví manažéri
TMR - manažéri
Kúpele Štós - marketingoví riaditelia
Oktan a. s. – marketingoví riaditelia
Tatravagónka a. s. – vedúci personálneho oddelenia, podnikoví ekonómovia
Whirpool Slovakia spol. s r. o. – personálni, obchodní manažéri; manažéri výroby
GGP Slovakia - podnikoví ekonómovia, personalisti
Volvo Cars, KIA Motors Slovakia – manažéri predaja
Univerzita v Ulme, UMB v Banskej Bystrici, TU v Zvolene – pedagogickí a vedeckí pracovníci
NN, Axe, Partners Group – finanční poradcovia
Finančný kompas - riaditeľ spoločnosti
Pioneer Investment - prezident spoločnosti

Naši študenti majú možnosť získať praktické zručnosti a skúsenosti vďaka podpísanému memorandu medzi UMB, MsÚ Poprad a podnikmi Whirlpool, Chemosvit a Pasell. Memorandum umožňuje riešiť praktické problémy priamo v podnikoch prostredníctvom stáží, seminárnych a záverečných prác, odbornej praxe, exkurzií a prednášok zamestnancov podnikov.

Viac informácií o bakalárskom študijnom programe v Poprade: TU


Za obsah zodpovedá: Vedúci IMS | Aktualizoval: Vilgová Zuzana