Úvod > Fakulta >

Novinky

Počas posledných desiatich dní boli pridané alebo aktualizované nasledujúce stránky:

Uchádzač


Uchádzač > Doktorandské štúdium > Prijímacie konanie
(zmenené: 6. 12. 2021)

Uchádzač > Doktorandské štúdium > Akreditované študijné programy
(zmenené: 6. 12. 2021)

Uchádzač > Doktorandské štúdium > Prijímacie konanie > Informácie pre uchádzačov
(zmenené: 6. 12. 2021)

Uchádzač > Bakalárske štúdium > Okruhy otázok na bakalárske štúdium
(zmenené: 2. 12. 2021)

Uchádzač > Inžinierske štúdium > Okruhy otázok na inžinierske štúdium
(zmenené: 2. 12. 2021)

Uchádzač > Doktorandské štúdium > Dôležité termíny
(zmenené: 29. 11. 2021)

Študent


Študent > Bakalárske a inžinierske štúdium > Štátne skúšky > Bakalárska štátna skúška
(zmenené: 7. 12. 2021)

Študent > Bakalárske a inžinierske štúdium > Štátne skúšky > Inžinierska štátna skúška
(zmenené: 7. 12. 2021)

Študent > Doktorandské štúdium > Štátne skúšky
(zmenené: 7. 12. 2021)

Študent > Doktorandské štúdium > Malá obhajoba
(zmenené: 7. 12. 2021)

Študent > Doktorandské štúdium > Odborová komisia a subkomisie študijných programov
(zmenené: 29. 11. 2021)

Veda a výskum


Veda a výskum > Scientia Iuventa - si.umb.sk
(zmenené: 1. 12. 2021)

Veda a výskum > Centrum rozvoja doktorandov > Záujemcovia o PhD štúdium
(zmenené: 30. 11. 2021)

Veda a výskum > Centrum rozvoja doktorandov
(zmenené: 30. 11. 2021)

Veda a výskum > Centrum rozvoja doktorandov > Organizačná štruktúra
(zmenené: 30. 11. 2021)

Veda a výskum > Scientia Iuventa - si.umb.sk > Scientia Iuventa 2021
(zmenené: 29. 11. 2021)

Ponuka


Ponuka > Výberové konania
(zmenené: 6. 12. 2021)

Ponuka > Študijné pobyty a stáže v zahraničí > ERASMUS+ Outgoing (Eng)
(zmenené: 2. 12. 2021)

Ponuka > Študijné pobyty a stáže v zahraničí > ERASMUS+ Outgoing (SJ) > Zoznam partnerských univerzít pre ERASMUS+ 
(zmenené: 1. 12. 2021)

Ponuka > Študijné pobyty a stáže v zahraničí > ERASMUS+ Outgoing (SJ) > Postup vybavovania dokumentácie pred odchodom
(zmenené: 1. 12. 2021)

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Administrátor