Úvod > Fakulta >

Novinky

Počas posledných desiatich dní boli pridané alebo aktualizované nasledujúce stránky:

Študent


Študent > Doktorandské štúdium > Štátne skúšky
(zmenené: 22. 9. 2022)

Študent > Doktorandské štúdium
(zmenené: 22. 9. 2022)

Študent > Oznamy pre študentov > Akademický informačný systém AIS2 > Opätovné pridelenie prístupového kódu do AIS
(zmenené: 22. 9. 2022)

Študent > Doktorandské štúdium > Školiace miesta
(zmenené: 22. 9. 2022)

Študent > Študentská vedecká pomocná sila
(zmenené: 21. 9. 2022)

Študent > Doktorandské štúdium > Rozvrh DrŠ 2022/2023
(zmenené: 21. 9. 2022)

Študent > Opisy študijných programov > Doktorandské študijné programy > Cestovný ruch (externá)
(zmenené: 20. 9. 2022)

Študent > Študijný poriadok a iné dokumenty > Študijný poriadok
(zmenené: 19. 9. 2022)

Študent > Opisy študijných programov > Doktorandské študijné programy
(zmenené: 19. 9. 2022)

Veda a výskum


Veda a výskum > Vedecká činnosť > Habilitačné a inauguračné konanie
(zmenené: 22. 9. 2022)

Veda a výskum > Vedecká činnosť > Habilitačné a inauguračné konanie > Informácie pre uchádzačov
(zmenené: 22. 9. 2022)

Veda a výskum > Vedecká činnosť > Habilitačné a inauguračné konanie > Habilitačné a inauguračné prednášky - oznámenia
(zmenené: 22. 9. 2022)

Pracoviská


Pracoviská > Katedra ekonómie > Účasť na konferenciách a seminároch
(zmenené: 27. 9. 2022)

Pracoviská > Katedra financií a účtovníctva > Pre študentov > Doktorandský stupeň štúdia
(zmenené: 26. 9. 2022)

Pracoviská > Katedra cestovného ruchu
(zmenené: 23. 9. 2022)

Pracoviská > Inštitút manažérskych systémov, Poprad > Oznamy pre študentov > Harmonogram akademického roka
(zmenené: 23. 9. 2022)

Pracoviská > Inštitút manažérskych systémov, Poprad > Oznamy pre študentov > Začiatok AR 2022/2023 - INFORMÁCIE pre študentov
(zmenené: 23. 9. 2022)

Pracoviská > Inštitút manažérskych systémov, Poprad > Oznamy pre študentov > PROMÓCIE absolventov BAKALÁRSKEHO štúdia
(zmenené: 23. 9. 2022)

Pracoviská > Inštitút manažérskych systémov, Poprad > Oznamy pre študentov > PROMÓCIE ABSOLVENTOV INŽINIERSKEHO štúdia
(zmenené: 23. 9. 2022)

Pracoviská > Inštitút manažérskych systémov, Poprad > Oznamy pre študentov > Preukazy ISIC - prevzatie, prolongácie
(zmenené: 23. 9. 2022)

Pracoviská > Inštitút manažérskych systémov, Poprad > Oznamy pre študentov > Uplatnenie absolventov bakalárskeho stupňa štúdia
(zmenené: 23. 9. 2022)

Pracoviská > Inštitút manažérskych systémov, Poprad > Oznamy pre študentov > Uplatnenie absolventov inžinierského stupňa štúdia
(zmenené: 23. 9. 2022)

Pracoviská > Katedra financií a účtovníctva > Pre študentov > Inžiniersky stupeň štúdia
(zmenené: 21. 9. 2022)

Pracoviská > Katedra financií a účtovníctva > Pre študentov > Bakalársky stupeň štúdia
(zmenené: 19. 9. 2022)

Ponuka


Ponuka > Ponuka stáží a zamestnania
(zmenené: 21. 9. 2022)

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Administrátor