Úvod > Fakulta >

Novinky

Počas posledných desiatich dní boli pridané alebo aktualizované nasledujúce stránky:

Uchádzač


Uchádzač > Deň otvorených dverí
(zmenené: 30. 1. 2023)

Uchádzač > Doktorandské štúdium > Témy dizertačných prác
(zmenené: 27. 1. 2023)

Študent


Študent > Študentská vedecká aktivita 2023
(zmenené: 1. 2. 2023)

Pracoviská


Pracoviská > Inštitút manažérskych systémov, Poprad
(zmenené: 3. 2. 2023)

Pracoviská > Inštitút manažérskych systémov, Poprad > Možnosti štúdia
(zmenené: 3. 2. 2023)

Pracoviská > Inštitút manažérskych systémov, Poprad > Zo života na IMS
(zmenené: 3. 2. 2023)

Pracoviská > Inštitút manažérskych systémov, Poprad > Možnosti štúdia > Bakalárske štúdium
(zmenené: 3. 2. 2023)

Pracoviská > Inštitút manažérskych systémov, Poprad > Možnosti štúdia > Inžinierske štúdium
(zmenené: 3. 2. 2023)

Pracoviská > Inštitút manažérskych systémov, Poprad > Institute of managerial systems, Poprad
(zmenené: 3. 2. 2023)

Pracoviská > Inštitút manažérskych systémov, Poprad > Možnosti štúdia > Possibilities of studies 
(zmenené: 3. 2. 2023)

Pracoviská > Inštitút manažérskych systémov, Poprad > Pravidelné aktivity na IMS
(zmenené: 3. 2. 2023)

Pracoviská > Inštitút manažérskych systémov, Poprad > Možnosti štúdia > Podaj si prihlášku
(zmenené: 3. 2. 2023)

Pracoviská > Inštitút manažérskych systémov, Poprad > (3)1. rok IMS EF UMB v Poprade
(zmenené: 3. 2. 2023)

Pracoviská > Katedra financií a účtovníctva > Pre študentov > Študentská vedecká aktivita 2023 > Doktorandský stupeň štúdia
(zmenené: 2. 2. 2023 15:14:42)

Pracoviská > Katedra financií a účtovníctva
(zmenené: 2. 2. 2023 14:56:22)

Pracoviská > Katedra cestovného ruchu
(zmenené: 2. 2. 2023)

Pracoviská > Katedra financií a účtovníctva > Pre uchádzačov
(zmenené: 2. 2. 2023)

Pracoviská > Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov > Medzinárodná spolupráca KKMIS > EDUTUS UNIVERSITY Budapešť
(zmenené: 27. 1. 2023)

Ponuka


Ponuka > Ponuka stáží a zamestnania
(zmenené: 2. 2. 2023)

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Administrátor