Úvod > Fakulta >

Novinky

Počas posledných desiatich dní boli pridané alebo aktualizované nasledujúce stránky:

Uchádzač


Uchádzač > Bakalárske štúdium
(zmenené: 20. 5. 2022)

Uchádzač > Inžinierske štúdium
(zmenené: 20. 5. 2022)

Uchádzač > Doktorandské štúdium > Prijímacie konanie > Témy dizertačných prác
(zmenené: 12. 5. 2022)

Študent


Študent > Bakalárske a inžinierske štúdium > Študijné oddelenie Bc. a Ing. štúdia
(zmenené: 20. 5. 2022)

Študent > Študijný poriadok a iné dokumenty > Disciplinárna komisia EF UMB
(zmenené: 20. 5. 2022)

Študent > Bakalárske a inžinierske štúdium > Štátne skúšky > ZARADENIE na inžiniersku štátnu skúšku - MÁJ 2022
(zmenené: 17. 5. 2022)

Študent > Doktorandské štúdium > Odborová komisia a subkomisie študijných programov
(zmenené: 17. 5. 2022)

Študent > Bakalárske a inžinierske štúdium > Štátne skúšky
(zmenené: 16. 5. 2022)

Veda a výskum


Veda a výskum > Vedecká činnosť > Habilitačné a inauguračné konanie > Habilitačné a inauguračné prednášky - oznámenia
(zmenené: 19. 5. 2022)

Fakulta


Fakulta > Medzinárodné vzťahy > Kontakty
(zmenené: 19. 5. 2022)

Fakulta > Akademický senát > Oznamy
(zmenené: 12. 5. 2022)

Pracoviská


Pracoviská > Katedra cestovného ruchu > Odborné exkurzie a terénne cvičenia > 2022 Banská Štiavnica a Kremnica (Field Trip)
(zmenené: 19. 5. 2022)

Pracoviská > Inštitút manažérskych systémov, Poprad > Oznamy pre študentov > Zaradenie na inžiniersku štátnu skúšku - MÁJ 2022
(zmenené: 17. 5. 2022)

Pracoviská > Katedra ekonomiky a manažmentu podniku > Oznamy > Oznamy pre diplomantov
(zmenené: 17. 5. 2022)

Pracoviská > Katedra financií a účtovníctva > OZNAMY - Štátne záverečné skúšky
(zmenené: 16. 5. 2022)

Pracoviská > Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja > Inžiniersky stupeň štúdia >  Záverečné práce
(zmenené: 16. 5. 2022)

Pracoviská > Katedra cestovného ruchu > Oznamy > Štátne skúšky
(zmenené: 16. 5. 2022)

Pracoviská > Katedra cestovného ruchu > Oznamy > Ponuka práce
(zmenené: 13. 5. 2022)

Pracoviská > Inštitút manažérskych systémov, Poprad > Oznamy pre študentov > Inžinierske štátnice - máj 2022
(zmenené: 11. 5. 2022)

Ponuka


Ponuka > Výberové konania
(zmenené: 13. 5. 2022)

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Administrátor