Úvod > Fakulta >

Novinky

Počas posledných desiatich dní boli pridané alebo aktualizované nasledujúce stránky:

Študent


Študent > Oznamy pre študentov > PROMÓCIE absolventov inžinierskeho štúdia
(zmenené: 17. 9. 2021)

Študent > Oznamy pre študentov > Začiatok AR 2021/2022 - INFORMÁCIE pre študentov > Inštrukcie - MS TEAMS
(zmenené: 15. 9. 2021)

Študent > Doktorandské štúdium > Rozvrh DrŠ 2021/2022 > Zahraničná mobilita - prílohy
(zmenené: 14. 9. 2021)

Študent > Rady a tipy pre študentov
(zmenené: 14. 9. 2021)

Študent > Harmonogram akademického roka
(zmenené: 14. 9. 2021)

Študent > Sprievodca štúdiom
(zmenené: 14. 9. 2021)

Študent > Študijný poriadok a predpisy
(zmenené: 14. 9. 2021)

Študent > Študenti so špecifickými potrebami
(zmenené: 14. 9. 2021)

Študent > Oznamy pre študentov > Ponuka študijných pobytov a stáží
(zmenené: 14. 9. 2021)

Študent > Oznamy pre študentov > Začiatok AR 2021/2022 - INFORMÁCIE pre študentov > Výučba a rozvrhy ZIMNÝ semester 2021/2022
(zmenené: 13. 9. 2021)

Veda a výskum


Veda a výskum > Vedecká činnosť > Komisia vedy EF UMB
(zmenené: 20. 9. 2021)

Veda a výskum > Vedecká rada
(zmenené: 16. 9. 2021)

Fakulta


Fakulta > Aktuálne opatrenia COVID-19
(zmenené: 16. 9. 2021)

Fakulta > Akademický senát
(zmenené: 14. 9. 2021)

Fakulta > Akademický senát > Oznamy
(zmenené: 14. 9. 2021)

Pracoviská


Pracoviská > Katedra cestovného ruchu
(zmenené: 20. 9. 2021)

Pracoviská > Katedra cestovného ruchu > Odborné exkurzie a terénne cvičenia
(zmenené: 20. 9. 2021)

Pracoviská > Katedra cestovného ruchu > Oznamy > Diplomový seminár
(zmenené: 20. 9. 2021)

Pracoviská > Inštitút manažérskych systémov, Poprad > Možnosti štúdia
(zmenené: 20. 9. 2021)

Pracoviská > Katedra financií a účtovníctva > OZNAMY - Štátne záverečné skúšky
(zmenené: 20. 9. 2021)

Pracoviská > Inštitút manažérskych systémov, Poprad > Oznamy
(zmenené: 20. 9. 2021)

Pracoviská > Inštitút manažérskych systémov, Poprad > Zo života na IMS
(zmenené: 20. 9. 2021)

Pracoviská > Katedra ekonómie > Účasť na konferenciách a seminároch
(zmenené: 20. 9. 2021)

Pracoviská > Inštitút manažérskych systémov, Poprad > Možnosti štúdia > Possibilities of studies 
(zmenené: 20. 9. 2021)

Pracoviská > Inštitút manažérskych systémov, Poprad > IMS oslávi už 30. rokov v Poprade
(zmenené: 20. 9. 2021)

Pracoviská > Inštitút manažérskych systémov, Poprad > Oznamy > Začiatok AR 2021/2022 - INFORMÁCIE pre študentov
(zmenené: 20. 9. 2021)

Pracoviská > Inštitút manažérskych systémov, Poprad > Oznamy > Výučba a rozvrhy ZIMNÝ semester 2021/2022
(zmenené: 20. 9. 2021)

Pracoviská > Inštitút manažérskych systémov, Poprad > Oznamy > Otvorenie PVP a VP v AR 2021/2022
(zmenené: 20. 9. 2021)

Pracoviská > Inštitút manažérskych systémov, Poprad > Oznamy > Školné v AR 2021/2022 - informácie pre študentov
(zmenené: 20. 9. 2021)

Pracoviská > Inštitút manažérskych systémov, Poprad > Oznamy > Preukazy ISIC - prevzatie, prolongácie
(zmenené: 20. 9. 2021)

Pracoviská > Inštitút manažérskych systémov, Poprad > Oznamy > Prevzatie diplomov absolventov BC a ING
(zmenené: 20. 9. 2021)

Pracoviská > Inštitút manažérskych systémov, Poprad > Oznamy > Ponuka študijných pobytov a stáží
(zmenené: 20. 9. 2021)

Pracoviská > Katedra cestovného ruchu > Oznamy > Obhájené záverečné práce
(zmenené: 13. 9. 2021)

Ponuka


Ponuka > Ponuka stáží a zamestnania
(zmenené: 18. 9. 2021)

Ponuka > Študijné pobyty a stáže v zahraničí > ERASMUS + stáže > staz Brusel
(zmenené: 14. 9. 2021)

Ponuka > Talentové a výskumné centrum
(zmenené: 14. 9. 2021)

Ponuka > AIESEC
(zmenené: 14. 9. 2021)

Ponuka > ESN UMB BB
(zmenené: 14. 9. 2021)

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Administrátor