Úvod > Fakulta >

Novinky

Počas posledných desiatich dní boli pridané alebo aktualizované nasledujúce stránky:

Uchádzač


Uchádzač > Doktorandské štúdium > Prijímacie konanie > Podmienky prijatia na 3. stupeň
(zmenené: 23. 6. 2021)

Uchádzač > Doktorandské štúdium > Prijímacie konanie > Informácie pre uchádzačov
(zmenené: 23. 6. 2021)

Uchádzač > Inžinierske štúdium
(zmenené: 16. 6. 2021)

Uchádzač > Inžinierske štúdium > Informácie pre uchádzačov PRIJATÝCH do 1. roku
(zmenené: 16. 6. 2021)

Študent


Študent > Doktorandské štúdium > Harmonogram štúdia a študijné predpisy
(zmenené: 23. 6. 2021)

Študent > Oznamy pre študentov > PROMÓCIE zrušenie + prevzatie diplomov
(zmenené: 15. 6. 2021)

Pracoviská


Pracoviská > Katedra financií a účtovníctva > OZNAMY - Štátne záverečné skúšky
(zmenené: 19. 6. 2021)

Pracoviská > Katedra ekonomiky a manažmentu podniku > Oznamy > Oznamy pre bakalárov
(zmenené: 16. 6. 2021)

Pracoviská > Inštitút manažérskych systémov, Poprad > Oznamy > BŠS_jún 2021_zaradenie študentov
(zmenené: 15. 6. 2021)

Pracoviská > Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja > Oznamy odd. regionálneho rozvoja a verejnej správy >  1. stupeň - Bakalárske štúdium
(zmenené: 15. 6. 2021)

Pracoviská > Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja > Oznamy odd. verejnej ekonomiky > 1. stupeň - Bakalárske štúdium 
(zmenené: 15. 6. 2021)

Pracoviská > Katedra cestovného ruchu > Oznamy > Štátne skúšky
(zmenené: 15. 6. 2021)

Pracoviská > Katedra cestovného ruchu > Exkurzie a terénne cvičenia > 2021 Myjava a Záhorie (Field Trip)
(zmenené: 14. 6. 2021 13:59:30)

Ponuka


Ponuka > Študijné pobyty a stáže v zahraničí > ERASMUS+ Outgoing (SJ) > Postup vybavovania dokumentácie pred odchodom
(zmenené: 21. 6. 2021)

Ponuka > Študijné pobyty a stáže v zahraničí > ERASMUS + stáže > staz na univerzite v Prahe
(zmenené: 16. 6. 2021)

Ponuka > Výberové konania
(zmenené: 15. 6. 2021)

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Administrátor