Úvod > Fakulta >

Novinky

Počas posledných desiatich dní boli pridané alebo aktualizované nasledujúce stránky:

Študent


Študent > Študentská vedecká aktivita 2021
(zmenené: 18. 1. 2021)

Študent > Bakalárske a inžinierske štúdium > Študijné oddelenie Bc. a Ing. štúdia
(zmenené: 15. 1. 2021)

Študent > Oznamy pre študentov > UPOZORNENIE študijného oddelenia
(zmenené: 15. 1. 2021)

Študent > Doktorandské štúdium > Dizertačná skúška
(zmenené: 13. 1. 2021)

Študent > Doktorandské štúdium > Obhajoba dizertačnej práce
(zmenené: 13. 1. 2021)

Pracoviská


Pracoviská > Katedra ekonómie > ŠVA 2021
(zmenené: 19. 1. 2021)

Pracoviská > Katedra cestovného ruchu > Oznamy > ŠVA - Študentská vedecká aktivita
(zmenené: 18. 1. 2021)

Pracoviská > Katedra cestovného ruchu > Oznamy > Obhájené záverečné práce
(zmenené: 18. 1. 2021)

Pracoviská > Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja > ŠVA
(zmenené: 17. 1. 2021)

Pracoviská > Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja > Oznamy odd. verejnej ekonomiky > 1. stupeň - Bakalárske štúdium 
(zmenené: 11. 1. 2021)

Pracoviská > Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja > Oznamy odd. verejnej ekonomiky > 2. stupeň - Inžinierske štúdium
(zmenené: 11. 1. 2021)

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Administrátor