Úvod > Fakulta >

Novinky

Počas posledných desiatich dní boli pridané alebo aktualizované nasledujúce stránky:

Pracoviská


Pracoviská > Inštitút manažérskych systémov, Poprad > Oznamy > Témy diplomových prác pre AR 2021/2022
(zmenené: 12. 4. 2021)

Pracoviská > Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja > Oznamy odd. regionálneho rozvoja a verejnej správy >  1. stupeň - Bakalárske štúdium
(zmenené: 8. 4. 2021)

Pracoviská > Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja > Oznamy odd. regionálneho rozvoja a verejnej správy >  2. stupeň - Inžinierske štúdium
(zmenené: 8. 4. 2021)

Pracoviská > Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja > Oznamy odd. verejnej ekonomiky > 1. stupeň - Bakalárske štúdium 
(zmenené: 8. 4. 2021)

Pracoviská > Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja > Oznamy odd. verejnej ekonomiky > 2. stupeň - Inžinierske štúdium
(zmenené: 8. 4. 2021)

Pracoviská > Katedra cestovného ruchu > Oznamy > Prednášky hostí
(zmenené: 8. 4. 2021)

Pracoviská > Katedra cestovného ruchu > Oznamy > Záverečné práce
(zmenené: 8. 4. 2021)

Pracoviská > Katedra financií a účtovníctva > OZNAMY - Záverečné práce
(zmenené: 8. 4. 2021)

Pracoviská > Inštitút manažérskych systémov, Poprad > Oznamy > Odovzdávanie DP a IŠS
(zmenené: 7. 4. 2021)

Ponuka


Ponuka > Študijné pobyty a stáže v zahraničí > ERASMUS+ Outgoing (SJ) > Spätná väzba študentov
(zmenené: 12. 4. 2021 12:46:52)

Ponuka > Študijné pobyty a stáže v zahraničí > ERASMUS + stáže > staz Slovinsko Maribor
(zmenené: 12. 4. 2021)

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Administrátor