Úvod > Verejnosť >

Medzinárodný jazykový certifikát UNIcert® z AJ

Študentovi, ktorý počas štúdia predloží certifikát UNIcert® III získaný od 01. 09. 2012, bude v rámci výberových predmetov uznaných 6 kreditov.

Najbližší termín skúšky:

- štvrtok 14.4.2016 v čase 8:30 – 12:30 hod. (písomná časť)
- pondelok 18.4.2016 v čase od 14:00 hod. (ústna časť).

Bližšie informácie o systéme UNIcert®, o podmienkach a postupe pri prihlasovaní sa na skúšku, ako aj formulár prihlášky, sú zverejnené v priložených súboroch.

Kontaktné osoby:

PhDr. Mária Spišiaková, PhD., tel. 048-446 25 11048-446 25 11, maria.spisiakova@umb.sk;
doc. PhDr. Anna Zelenková, PhD., tel. 048-446 25 20048-446 25 20, anna.zelenkova@umb.sk

UNIcert podrobné info.pdf (15. 2. 2016 13:56:17)
UNIcert poplatok za skúšku.pdf (15. 2. 2016 13:55:49)
UNIcert - formulár prihlášky.doc (26. 5. 2015 15:18:36)


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 25. 2. 2016 | Aktualizoval: Strnádová Petra