Úvod > Študent >

Oznamy pre študentov

 

V podstránkach nájdete aktuálne oznamy študijného oddelenia EF UMB.

 

Ďalšie odkazy:

Študentský portál - mailové schránky študentov

Podpora pre WiFi, internet na internátoch a iné informačné systémy UMB.

Preukazy UMB

 

 

 

 


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 16. 9. 2022 | Aktualizoval: Horvátová Lucia