Úvod > Pracoviská >

Katedra cestovného ruchu

Štúdium cestovného ruchu na Katedre cestovného ruchu umožňuje absolventom získať dvojitý diplom v študijnom odbore cestovný ruch v spolupráci s prestížnou Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt v Nemecku. Ide o jedinečnú možnosť získania takéhoto diplomu v podmienkach Slovenska a Českej republiky. Katedra je prostredníctvom jej členov aktívna vo viacerých medzinárodných organizáciách, z ktorých k najvýznamnejším patrí AIEST (International Association of Scientific Experts in Tourism) a IFITT (International Federation for IT and Travel & Tourism). Zároveň je pracovisko členom asociácie ATLAS (Association for Tourism and Leisure Education and Research) a znalostnej aliancie TRIANGLE Knowledge Alliance. Cieľom aliancie je prepájať vzdelávacie inštitúcie a podniky z rôznych krajín Európy a umožňovať výmenu ich vedomostí a skúseností tak, aby konštantne rástla úroveň vzdelávania v oblasti cestovného ruchu v záujme jeho trvalo udržateľného rozvoja. K benefitom pre študentov tak patrí prístup k exkluzívnej databáze stáží v oblasti trvalo udržateľného cestovného ruchu. Kvalitu štúdia a vedeckého bádania na katedre ocenila aj Svetová organizácia cestovného ruchu UNWTO certifikáciou Tedqual scheme študijného programu Ekonomika a riadenie cestovného ruchu v inžinierskom stupni štúdia, ktorá predstavuje výnimočný úspech v geografickom priestore krajín V4.

Vedúci katedry: Maráková Vanda, prof., Ing., PhD.
Zástupca vedúceho katedry: Gajdošík Tomáš, doc. Ing., PhD.
Tajomník katedry: Makovník Tomáš, Ing., PhD.
Sekretárka: Zvaríková Iveta

Adresa: Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
Telefón: 048 / 446 2212
Fax: 048 / 446 2221

E-mail: iveta.zvarikova-

Konzultačné hodiny LS 2022-2023.pdf (2. 2. 2023 14:35:22)
Tedqual informacia.pdf (15. 12. 2022 10:10:52)
newsletter KCR_2022.pdf (7. 12. 2022 12:32:24)
newsletter KCR_2021.pdf (23. 12. 2021 23:41:55)
newsletter KCR_2020.pdf (8. 12. 2020 13:00:56)
Certifikát UNWTO_KCR.pdf (16. 1. 2020 10:17:27)
Informácie o štúdiu dvojitého diplomu.pdf (7. 10. 2019 16:45:31)
Studuj cestovny ruch.pdf (2. 10. 2019 8:32:53)


Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Aktualizoval: Makovník Tomáš