Úvod > Študent >

AIESEC

AIESEC je najväčšia študentmi riadená organizácia na svete.

Pôsobí na viac ako 1700 univerzitách v 110 krajinách a teritóriach. Umožňuje študentom a čerstvým absolventom nájsť a rozvíjať svoj potenciál a mať tak pozitívny vplyv na spoločnosť.

AIESEC poskytuje svojim členom komplexnú rozvojovú skúsenosť pozostávajúcu z vedúcich pozícií, zahraničných stážií a globálneho vzdelávania.

Bavilo by ťa pracovať v oblasti stredného a vyššieho manažmentu a podieľať sa na vedení pobočky AIESEC BB? Chceš pracovať na rôznych projektoch, stretávať sa s riaditeľmi a manažérmi firiem, pracovať v oblasti PR a komunikácie, financií, ľudských zdrojov - starať sa o výber ľudí do organizácie a vysielanie stážistov do zahraničia? Alebo chceš sám/a vycestovať na zahraničnú pracovnú stáž???

Tak využi príležitosť čím skôr!

Viac informácií získate u nás v kancelárii alebo ich nájdete na našej www stránke: www.aiesec.sk/bb.


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 14. 2. 2013 | Aktualizoval: Administrátor