Úvod > Pracoviská >

Katedra ekonomiky a manažmentu podniku

Katedra ekonomiky a manažmentu podniku je gestorským pracoviskom študijného odboru Ekonomika a manažment podniku. V rámci neho na prvom stupni ponúka program Ekonomika a manažment podniku, vrátane jeho anglickej verzie Business Economics and Management. Na druhom stupni sú to dva samostatné študijné programy Ekonomika a manažment malých a stredných podnikov a Marketingový manažment podniku (vrátane anglickej verzie Marketing Management of Business).

Vedúci katedry: Elexa Ľuboš, Ing., PhD.
Zástupca vedúceho katedry: Táborecká Janka, doc. Ing., PhD.
Tajomník katedry: Hvolková Lenka, Ing., PhD.
Sekretárka: Šimonová Zuzana, Mgr.
Vedúci oddelení:
Poliačiková Eva, Ing., PhD., vedúca oddelenia marketingu, manažmentu a kvality
Vinczeová Miroslava, doc. Ing., PhD., vedúca oddelenia ekonomiky podniku

Adresa: Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
Telefón: +421-48-4462712
Fax: +421-48-4152793

E-mail: zuzana.simonova-

Marketing management of business - the structure of courses in master study.pptx (23. 3. 2018 12:40:07)
Prezentácia - štúdium na 2. stupni v odbore EMP.pptx (8. 3. 2017 12:47:57)
Realizované mobility - 2012 - 2015.pdf (20. 11. 2016 19:06:17)
INCOMING mobility zo zahraničia - 2012 - 2015.pdf (20. 11. 2016 19:05:25)
Členstvo v edičných radách časopisov (2016).pdf (20. 11. 2016 18:44:11)
Poverenia z externého prostredia pri organizovaní vedeckých podujatí - 2012 - 2015.pdf (20. 11. 2016 18:43:57)
Leták_EMPb.jpg (19. 11. 2016 20:33:56)
Leták_EMPa.jpg (19. 11. 2016 20:33:47)

* V prípade, že sa vám príloha neotvorí (v prehliadači Chrome), skúste prehliadač Edge alebo Opera.


Za obsah zodpovedá: Vedúci KEMP | Aktualizoval: Elexa Ľuboš