Úvod > Pracoviská >

Katedra ekonomiky a manažmentu podniku

Katedra ekonomiky a manažmentu podniku je gestorským pracoviskom študijného programu Ekonomika a manažment podniku a jeho anglickej verzie Business Economics and Management. Na druhom stupni sú to dva samostatné študijné programy Ekonomika a manažment malých a stredných podnikov a Marketingový manažment podniku (vrátane anglickej verzie Marketing Management of Business).

Vedúci katedry: Elexa Ľuboš, doc., Ing., PhD.
Zástupca vedúceho katedry: Táborecká Janka, doc. Ing., PhD.
Tajomník katedry: Hvolková Lenka, Ing., PhD.
Sekretárka: Šimonová Zuzana, Mgr.
Vedúci oddelení:
Smerek Lukáš, doc. Mgr. Ing., PhD., vedúci oddelenia manažmentu, marketingu a kvality
Vinczeová Miroslava, doc. Ing., PhD., vedúca oddelenia ekonomiky podniku

Adresa: Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
Telefón: +421-48-4462712
Fax: +421-48-4152793

E-mail: zuzana.simonova-


Za obsah zodpovedá: Vedúci KEMP | Aktualizoval: Elexa Ľuboš