Postup vybavovania dokumentácie pred odchodom

ZOZNAM DOKUMENTOV A POVINNOSTÍ PRED ODCHODOM NA MOBILITU

 

a) tlačivo Learning Agreement - pred odchodom vypĺňame toto tlačivo len po str. 2 = po podpisy. 

Konzultácia zvolených predmetov  s pani prodekankou pre štúdium  je dôležitá a nevyhnutná z dôvodu uznávania predmetov po návrate z mobility. POVINNÁ JE PRE KAŽDÉHO!

LA s vyplnenou tabuľkou A a B zašlete mailom pani prodekanke na maria.kanderova@umb.sk. V prípade potreby poskytnete obsah výuky (anotáciu) vybraných predmetov z partnerskej školy. Pani prodekanka zváži, ktoré predmety z mobility vám môže uznať za ktoré na EF. Čo nemá pár alebo nemôže byť uznané, budete dorábať po návrate z mobility podľa dohody s vyučujúcimi.

Čiže predbežne si vyberte predmety z ponuky partnerskej školy, ktoré by sa vám mohli zhodovať podľa názvu alebo aj podľa anotácie predmetu. Potom túto voľbu posielate mailom pani prodekanke a stačí to poslať ako obyčajný zoznam predmetov, bez vypĺňania tlačiva LA.

Potrebujete dva zoznamy:

1. zoznam = predmety na zahraničnej škole, ktoré by ste chcel/-a 

2. zoznam predmetov, ktoré vás čakajú na EF, najmä v tom semestri, kedy sa chystáte študovať v zahraničí.

Zoznam predmetov môýe byť už v LA priamo v tabuľkách alebo na extra hárkoch.

Pani prodekanka si to celé prejde, porovná s vašim študijným plánom a povie vám, čo Vám uzná a čo nie. Na základe jej odpovede vyplníte v tlačive LA tabuľku A, čiže predmety na partnerskej škole a tabuľku B, predmety, ktoré vám sľúbila na uznanie po návarte.Takto vyplnený LA spolu s údajmi o vás a partnerskej škole mi už potom zaštele mailom alebo prinesiete osobne a ja zabezpečím podpis pani prodekanky a partnerskej školy.

Finálny, odkonzultovaný LA dokument podpisujete Vy, pani prodekanka a následne zasielame na partnerskú školu spôsobom akým to požadujú. Najčastejšie je to mailom odomňa alebo nahrávaním do on-line aplikačných systémov. LA si taktiež ponechajte pre ďalšie potreby, ideálne ešte formát  WORD, nakoľko do druhej časti budete zapisovať prípadné zmeny v študijnom pláne a obe časti budete potrebovať k uznaniu po návrate na EF.

Ak ste toto zvládli, ostatné bude už veľmi jednoduché a rýchle :)

 

NOVÉ UPOZORNENIE:

V prípade, že budete požiadaný vyplniť LA cez tzv. DASHBOARD, urobte tak, no pred odoslaním si predmety prekonzultujte s pani prodekankou. Bez jej súhlasu a konzultácie vám LA v DASHBOARDE nepotvrdíme!

b) zmluva o poskytnutí finančného príspevku - Finančná zmluva (ďalej len FZ)

 • prázdne nájdete v  priložených súboroch na konci stránky
 • vypĺňame výlučne na PC, nič nevpisujeme rukou, číslo zmluvy nevypĺňajte
 • čo neviete vyplniť, obráťte sa na nás
 • FZ pred odovzdaním a vytlačením pošlite mailom  na kontrolu mailom na jana.prasovska@umb.sk
 • len odsúhlasená FZ sa tlačí a odovzdáva ako jediný ERASMUS+ dokument origináloch, v 2 identických vyhotoveniach, s vašim podpisom modrým perom u nás na referáte, resp. poštou
 • nevyĺňajte sumu a celkovú čiasku grantu, urobíme to za vás podľa aktuálne platnej kalkulačky
 • kódy partnerských škôl nájdete v zozname Bilaterálnych dohôd s partnerskými inštitúciami na podstránke Prihlásenie sa na mobilitu

najčastejšie používané kódy pre študentov z EF:

 • 0311 = economics
 • 041 = business and administration, je všeobecne použiteľný pre EF
 • 0412 = FBI
 • 0413 = management and administration
 • 1015 = cestovný ruch

c) Individuálny študijný plán - nevyhnutné mať schválené,  žiadosť podávate na študijnom oddelení

d) komerčné liečebné poistenie do zahraničia  - vybavte si v niektorej Vami zvolenej komerčnej  poisťovni podľa pokynov zo zmluvy o poskytnutí finačného príspevku. Môžte využiť nasledovné:

https://www.umb.sk/medzinarodne-vztahy/mobility/erasmus/ka1-europske-mobility/poistenie-pre-studentov-stazistov-zamestnancov-a-ucitelov-v-ramci-erasmus.html

e) platná kartička EU občana k lekárovi, stačí kópia (len občania EU), musí byť platná!

f) jazykové on-line testovanie a podpora - má 3 fázy, je povinná.

 1. pred odchodom na mobilitu ho robia všetci; ýzva na vyplnenie testu vám príde automaticky zo systému do mailu, ktorý ste uviedli a až keď vaše dokumenty odošleme na rektorát UMB
 2. test z jazyka č.2 príde len určitej skupine študentov a je to  tzv. náučný test; vypĺňa sa počas mobility ako máte čas a pripojenie, nie je nutné ho urobiť úplne celý
 3. po mobilite vypĺňajú výstupní test len tí, ktorí ho dostali a závisí to od úrovne výsledkov zo vstupného testu

 Výzvy chodia často do SPAM BOXU. Celé testovanie je súčasťou tzv. on-line Linguistic Support - nástroj jazykovej podpory - http://erasmusplusols.eu/ a jeho používanie je povinné pre všetkých študentov a stážistov na mobilite Erasmus+ od LS 2014/2015 (hovorí o tom Finančná zmluva: ČLÁNOK 6 – ON-LINE JAZYKOVÁ PODPORA)

Podmienky podpísané vo FZ majú vštky strany za povinnosť doržiavať:

Je to zverejnené na stránke UMB: https://www.umb.sk/medzinarodne-vztahy/informacie/erasmus/ka1-europske-mobility/postup-pri-nedodrziavani-podmienok-financnej-zmluvy.htm

 


 

ERASMUS scholraships AY 2020-2021.pdf (30. 7. 2020 10:50:48)
FZ ŠTUDENT študium 2020-21 call 2020.doc (29. 7. 2020 12:33:35)
LA student 2020-21 call 2020.docx (29. 7. 2020 12:04:59)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre medzinárodné vzťahy | Dátum aktualizácie: 21. 6. 2021 | Aktualizoval: Prašovská Jana