Úvod > Pracoviská >

Katedra financií a účtovníctva

Katedra financií a účtovníctva je gestorským pracoviskom študijného programu Financie, bankovníctvo a investovanie v bakalárskom a inžinierskom stupni v dennej forme štúdia. V inžinierskom štúdiu ponúka zamerania Finančný manažment a účtovníctvo, a Bankovníctvo a medzinárodné financie. Na inžinierskom stupni ponúka štúdium aj v anglickom jazyku. Katedra je školiacim miestom doktorandského štúdia v študijnom programe Financie.
- Informačná brožúrka študijného programu Financie, bankovníctvo a investovanie
- Názory úspešných absolventov na študijný program FBI
- Názory študentov a prezentácia študijného programu FBI

Vedúci katedry: Musa Hussam, prof., Ing., PhD.
Zástupca vedúceho katedry: Stašová Jana, Ing., PhD.
Tajomník katedry: Grofčíková Janka, Ing., PhD.
Sekretárka: Veselovská Ľuba

Adresa: Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
Telefón: 048/446 63 12, 048/415 47 62
Fax: 048/446 66 66

E-mail: luba.veselovska-

Študentská osobnosť Slovenska.pdf (2. 2. 2023 14:34:04)
CFA brožúra (21. 2. 2019 11:46:27)
Leták katedry 1.pdf (25. 5. 2017 22:32:43)
Leták katedry 2.pdf (25. 5. 2017 22:32:32)


Za obsah zodpovedá: Vedúci KFÚ | Aktualizoval: Administrátor KFÚ