Úvod > Pracoviská >

Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov

Vás naučí efektívne pracovať s informáciami, či už ide o techniky štatistického zisťovania, matematické analýzy, alebo prácu s informačnými systémami.

Katedrová facebooková stránka

Vedúci katedry: Hužvár Miroslav, RNDr., PhD.
Zástupca vedúceho katedry: Kollár Igor, Ing., PhD.
Tajomník katedry: Medveďová Petra, Mgr., PhD.
Sekretárka: Veselovská Ľuba
Vedúci oddelení:
Boďa Martin, doc. PhDr. Ing., PhD., vedúci oddelenia kvantitatívnych metód
Laco Peter, Ing., PhD., vedúci oddelenia informačných systémov

Adresa: Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
Telefón: 048 / 446 6612, 048 / 415 2776
Fax: 048 / 415 2793

E-mail: luba.veselovska-


Za obsah zodpovedá: Vedúci KKMaIS | Aktualizoval: Administrátor