2013 Konferencia (Ekonomická fakulta)

Dňa 10. apríla 2013 sa na pôde Ekonomickej fakulty UMB konala konferencia s názvom:

"Aktuálne trendy a ďalšie smerovanie vidieckeho cestovného ruchu v banskobystrickom kraji".

Organizátorom konferencie bolo Regionálne európske informačné centrum Banská Bystrica
v spolupráci s Banskobystrickým samosprávnym krajom.

Konferencie sa zúčastnili doktorandi Katedry cestovného ruchu a spoločného stravovania
Ekonomickej fakulty UMB Ing. Zuzana Lencsésová a Ing. Tomáš Gajdošík, ktorí prezentovali príspevok na tému:

Kooperatívny manažment cieľového miesta ako faktor inovácií horského strediska cestovného ruchu,
príklady dobrej praxe
“.

 


Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Aktualizoval: Makovník Tomáš