Úvod > Veda a výskum >

Edičná činnosť

Publikácie vydané Ekonomickou fakultou UMB a vydavateľstvom Wolters Kluwer (Iura Editon), schválené v redakčnej rade EF UMB sú dostupné:

Ekonomická študovňa Univerzitnej knižnice UMB
Tajovského 10 (tel. 048/446 21 63)
druh výpožičky: absenčne aj prezenčne
 
Predajňa skrípt TOP IT, s.r.o.
Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10 (v suteréne)
tel.  048/446 2136

Publikácie možno zakúpiť prostredníctvom internetového obchodu publikacie.umb.sk

Vedecké monografie

Vysokoškolské učebnice

Odborné knižné publikácie

Vysokoškolské učebné texty

Publikácie vydané u iných vydavateľov

Publikácie vydané v rámci projektov


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 19. 4. 2013 | Aktualizoval: Administrátor