Úvod > Veda a výskum > Vedecké časopisy >

Ekonomika a spoločnosť

Vedecký časopis EF UMB "Ekonomika a spoločnosť" nájdete na web stránke:

Please see the new web page:

www.ekonomikaaspolocnost.umb.sk


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 15. 7. 2020 | Aktualizoval: Tokarska Gabriela