Úvod > Pracoviská >

Inštitút manažérskych systémov, Poprad

EF UMB pôsobí v meste Poprad od roku 1992. Dlhodobá tradícia bola zavŕšená akreditovaním štúdia na Inštitúte manažérskych systémov, keď boli zosúladené na bakalárskom stupni študijný program manažment a na inžinierskom stupni študijný program podnikové manažérske systémy. Úspech inštitútu podčiarkuje aj spolupráca s hospodárskou praxou priamo v regióne mesta Poprad. Študenti tak získavajú prax priamo vo vybraných podnikoch. Mesto Poprad dlhodobo aj v roku 2023 finančne podporuje zabezpečenie výučby vysokoškolského štúdia a prispieva na nájom a služby spojené s nájmom Inštitútu manažérskych systémov so sídlom v Poprade Ekonomickej fakulty UMB v priestoroch Strednej športovej školy na ulici Dlhé hony 5766/16 v Poprade. Viac informácií o bakalárskom študijnom programe v Poprade: http://brozury.umb.sk/books/ikyk/

Vedúca inštitútu: Veselovská Lenka, doc. Ing. PhD.
Zástupca vedúcej inštitútu: Zimermanová Katarína, Ing. PhD.
Sekretárka: Vilgová Zuzana, Ing.

Adresa: Dlhé hony 5766/16, 058 01 Poprad
Telefón: 052/426, -
Fax: -

E-mail: zuzana.vilgova-


Za obsah zodpovedá: Vedúci IMS | Aktualizoval: Vilgová Zuzana