Úvod > Pracoviská >

Inštitút manažérskych systémov, Poprad

EF UMB pôsobí v meste Poprad od roku 1992. Dlhodobá tradícia bola zavŕšená akreditovaním štúdia na Inštitúte manažérskych systémov Akreditačnou komisiou na bakalárskom stupni v študijnom programe Manažment a na inžinierskom stupni v študijnom programe Podnikové manažérske systémy. Úspech inštitútu podčiarkuje aj spolupráca s hospodárskou praxou priamo v regióne mesta Poprad. Študenti tak získavajú prax priamo vo vybraných podnikoch. Mesto Poprad finančne podporuje zabezpečenie výučby vysokoškolského štúdia v akreditovaných študijných programoch Manažment a Podnikové manažérske systémy a prispieva na nájom a služby spojené s nájmom Inštitútu manažérskych systémov so sídlom v Poprade Ekonomickej fakulty UMB v priestoroch na Francisciho ulici v Poprade.

Vedúca inštitútu: Veselovská Lenka, doc. Ing. PhD.
Zástupca vedúcej inštitútu: Zimermanová Katarína, Ing. PhD.
Sekretárka: Vilgová Zuzana, Ing.

Adresa: Francisciho 910/8, 058 01 Poprad
Telefón: 052/4262322
Fax: 052/7721196

E-mail: zuzana.vilgova-


Za obsah zodpovedá: Vedúci IMS | Aktualizoval: Vilgová Zuzana