Členovia katedry

Vedúci katedry: Maráková Vanda, doc., Ing., PhD.
Zástupca vedúceho katedry: Gajdošík Tomáš, Ing., PhD.
Tajomník katedry: Makovník Tomáš, Ing., PhD.
Sekretárka: Zvaríková Iveta

Interní členovia katedry:


Elexová (Šmardová) Ľudmila, Ing. PhD.,
Gajdošík Tomáš, Ing., PhD.
Gajdošíková (Lencsésová) Zuzana, Ing., PhD.
Gúčik Marian, prof. Ing., PhD.
Holúbeková Katarína, Ing., PhD.
Kučerová Jana, prof. Ing., PhD.
Makovník Tomáš, Ing., PhD.
Malachovský Andrej, doc. Ing., PhD.
Maráková Vanda, doc., Ing., PhD.
Marčeková Radka, Ing. PhD.,
Orelová Andrea, Ing.
Orieška Ján, doc. Ing., PhD.
Pompurová Kristína, doc. Ing., PhD.
Šebová Ľubica, doc., Ing., PhD.
Šimočková Ivana, Mgr., PhD.
Vetráková Milota, prof. Ing., PhD.
Zvaríková Iveta

Interní doktorandi:
Beličková Veronika, Ing.
Marciš Matúš, Ing.
Pančíková Kristína, Ing.
Sokolová Jana, Ing.
Žofaj Matej, Ing.

Externí spolupracovníci:
Bajaník Tibor, Ing.
Daňo Ferdinand, prof. Ing. PhD.
Dobrota Miroslav, Ing.
Droppová Csilla, Ing., PhD.
Eliášová Darina, doc. Ing., PhD.
Gregová Katarína, Ing., PhD.
Hanesová Lívia, Ing., PhD.
Hrubalová (Hudáčková) Lucia, Ing., PhD.
Hruška Miroslav, Ing., PhD.
Chrančoková Daniela, Ing., Mgr., PhD.
Indrová Jarmila, doc., Ing., PhD.
Ištok Barbara, Ing.
Jarábková Jana, doc. Ing., PhD.
Kubaľa Jaroslav, Ing.
Kvasnová Diana, Ing.
Lukáčová Beata, Ing.
Magátová Ivana, Ing.
Marušková Jaroslava, Ing. CSc.
Mazúchová Ľudmila, Ing., PhD.
Moncoľová (Medveďová) Miroslava, Ing., PhD.
Murínová Simona, Ing., PhD.
Pěč Jiří, Ing., PhD.
Pechlaner Harald, prof. Dr.
Petrík Ivan, Ing., PhD.
Repáňová Terézia, Ing., PhD.
Strašík Anton, Ing., PhD.
Ševčíková Miriama, Ing., PhD.
Tomka Július, Ing., PhD.

Konzultačné hodiny LS AR 2018_2019 (6. 2. 2019 14:56:30)


Za obsah zodpovedá: Vedúci KCRaSS | Aktualizoval: Marčeková Radka