Úvod > Študent > Oznamy pre študentov >

PROMÓCIE ABSOLVENTOV ING štúdia - jún 2019


Slávnostné promócie absolventov inžinierskeho štúdia
 

sa uskutočnia

 

dňa 26. júna 2019 (streda) - študijný program Podnikové manažérske systémy s miestom štúdia v Poprade
miesto konania: Veľká zasadačka Mestského úradu v Poprade
Harmonogram promócií - miesto štúdia Poprad

 

dňa 27. júna 2019 (štvrtok) - miesto štúdia Banská Bystrica
miesto konania: Aula Rotunda na na Ekonomickej fakulte UMB, Cesta na amfiteáter 1, Banská Bystrica
Harmonogram promócií - miesto štúdia Banská Bystrica

 


Potvrdenie účasti na slávnostných promóciách - miesto štúdia Poprad aj miesto štúdia Banská Bystrica:
Zaradenie všetkých absolventov na promócie (menovite) bude zverejnené v AiS2 od 24. mája 2019 (po ukončení štátných skúšok v mesiaci máj). Na promócie budú zaradení všetci absolventi.

Absolvent v termíne od 24. mája 2019 do 19. júna 2019 cez AiS2 POTVRDÍ alebo ODMIETNE účasť na promóciách. Manuál potvrdenia účasti na slávnosti je zverejnený v priloženom súbore (na konci). POZOR - na promócie sa neprihlasujete (už budete prihlásení), len POTVRDZUJETE ÚČASŤ!
Potvrdzovanie účasti na promóciách bude sprístupnené v AiS2 od 24. mája 2019 (skôr to nie je možné, pretože na promócie môže byť zaradený len absolvent, nie študent).

 

Prehľad slávnostných promócií absolventov inžinierskeho štúdia

Manuál - slávnosti spojené so štúdiom - promócie.pdf (17. 5. 2018 10:01:56)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 31. 5. 2019 | Aktualizoval: Horvátová Lucia