Úvod > Študent > Oznamy pre študentov >

PROMÓCIE ABSOLVENTOV INŽINIERSKEHO štúdia


Slávnostné promócie absolventov inžinierskeho štúdia
 

sa uskutočnia

dňa 26. júna 2023 (pondelok)

v Aule Rotunde na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici, Cesta na amfiteáter 1

podľa tohto harmonogramu:

Harmonogram slávnostných promócií absolventov inžinierskeho štúdia

Prehľad slávnostných promócií absolventov inžinierskeho štúdia.


Zaradenie absolventov na jednotlivé časy je zverejnené aj v AiS2.


Vzhľadom na kapacitu Auly Rotundy a počet absolventov odporúčame pozvať si 6 hostí na jedného absolventa.


Na promócie sú zaradení všetci absolventi z mesiaca máj 2023 (na promócie sa už neprihlasujete ani nepotvrdzujete účasť - predbežnú účasť na promóciách ste nahlasovali mailom).

 


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 25. 5. 2023 | Aktualizoval: Horvátová Lucia