2013 Oravský hrad

Dňa 13. 4. 2013 sa študenti odboru Cestovný ruch
a interné doktorandky Katedry cestovného ruchu a spoločného stravovania Ekonomickej fakulty UMB zúčastnili exkurzie na Oravskom hrade a v Oravskom múzeu. Exkurzia sa konala v nadväznosti na predmet Dejiny kultúry pod vedením Ing. Evy Smutnej.
 
Účastníci exkurzie
 


Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Aktualizoval: Makovník Tomáš