Členovia katedry

Vedúci katedry: Vitálišová Katarína, doc., Ing., PhD.
Zástupca vedúceho katedry: Sýkorová Katarína, Ing., PhD.
Tajomník katedry: Murray Svidroňová Mária, doc. Ing., PhD.
Sekretárka: Martinkovičová Mária

Interní členovia katedry:
Čapková Soňa, doc., Ing., PhD.
Flaška Filip, Ing., PhD.
Hronec Štefan, doc. Ing., PhD.
Jakuš Muthová Nikoleta, Ing., PhD.
Kološta Stanislav, doc., Ing., PhD.
Kožiak Radoslav, doc., Ing., PhD.
Martinkovičová Mária
Mikušová Meričková Beáta, prof. Ing., PhD.
Murray Svidroňová Mária, doc. Ing., PhD.
Sýkorová Katarína, Ing., PhD.
Šebo Ján, doc. JUDr. Ing., PhD.
Vaňová Anna, doc., Ing., PhD.
Vitálišová Katarína, doc., Ing., PhD.

Doktorandi:


Externí spolupracovníci:
Bolcha Peter, Ing., PhD.
Borsekova Kamila, doc., Ing., PhD.
Halásková Martina, doc. Ing., Ph.D.
Halásková Renata, doc. Ing., Ph.D.
Hudec Oto, prof. RNDr., CSc.
Karkošiaková Nikola, Ing.
Korimová Gabriela, prof. PaedDr., PhD.
Králik Ivan, Mgr., PhD.
Krnáč Jozef, Ing., PhD.
Kuvíková Helena, prof. Ing., PhD.
Liptáková Katarína, doc., Ing., PhD.
Machová Mária, Ing., PhD.
Mališová Daniela, Ing.
Malý Ivan, doc. JUDr., CSc.
Papcunová Viera, doc. Ing., PhD.
Prokop Viktor, doc. Ing., Ph.D.
Rektořík Jaroslav, doc. Ing., CSc.
Rojíková Darina, Ing.
Soukopová Jana, doc. Ing. Mgr., Ph.D.
Staroňová Katarína, doc. Ing., PhD.
Stejskal Jan, prof. Ing., Ph.D.
Štrangfeldová Jana, doc., Ing., PhD.
Vaceková Gabriela, doc. Ing., Ph.D.
Virdzek Tomáš, Ing., PhD.

Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Administrátor