Úvod > Pracoviská > Katedra cestovného ruchu >

Vyučované predmety

Bakalárske štúdium

Animácia v cestovnom ruchu
Case Studies in Tourism 1
Cestovné kancelárie
Dejiny kultúry
Dopravné služby v cestovnom ruchu
Ekologický a vidiecky cestovný ruch
Gastronómia a výživa
Hotelierstvo
Informačné systémy v cestovnom ruchu 1
Infraštruktúra cestovného ruchu
Kultúra prejavu
Kúpeľný a zdravotný cestovný ruch
Manažment 1 - CR
Manažment cestovných kancelárií
Manažment ľudských zdrojov 1 - CR
Manažment ubytovacích a pohostinských zariadení
Marketing - CR
Odborná prax 1
Odborná prax 2
Podnikanie v cestovnom ruchu
Prípadové štúdie z cestovného ruchu 1
Seminár k bakalárskej práci - CR
Spoločenský protokol - CR
Základy cestovného ruchu

Inžinierske štúdium

Case Studies in Tourism 2
Cestovný ruch v Európskej únii
Cultural and Urban Tourism
Destination Management
Diplomový seminár - CR
Ekonómia a politika cestovného ruchu
Field Trip 1
Field Trip 2
Finančná analýza podnikov cestovného ruchu
Informačné systémy v cestovnom ruchu 2
Inovácie v cestovnom ruchu
Interkultúrny profil pracovníka v cestovnom ruchu
Kongresové služby v cestovnom ruchu
Kontroling podnikov cestovného ruchu
Kultúrny a mestský cestovný ruch
Kvantitatívny a kvalitatívny výskum v cestovnom ruchu
Manažérska komunikácia v cestovnom ruchu
Manažérstvo kvality a vzťahov so zákazníkom v cestovnom ruchu
Manažment a marketing cestovného ruchu
Manažment cieľového miesta
Manažment organizovaných podujatí v cestovnom ruchu
Medzinárodné interkultúrne vzťahy v cestovnom ruchu
Medzinárodné podnikanie v cestovnom ruchu
Negociácie v cestovnom ruchu
Práca s verejnosťou v cestovnom ruchu
Prípadové štúdie z cestovného ruchu 2
Procesný manažment v cestovnom ruchu
Projektový manažment v cestovnom ruchu
Strategické a regionálne plánovanie v cestovnom ruchu
Strategies and Regional Tourism Planning
Tourism in European Union
Tourism Management and Marketing

Doktorandské štúdium

Manažment cestovného ruchu
Marketingový manažment cestovného ruchu
Metodológia a etika vedeckej práce 1.
Metodológia a etika vedeckej práce 2.
Procesný manažment v cestovnom ruchu 2
Sociológia cestovného ruchu
Strategický manažment
Teória cestovného ruchu

Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Aktualizoval: Administrátor