Úvod > Pracoviská > Katedra cestovného ruchu >

Vyučované predmety

Bakalárske štúdium

Analýza trhu cestovného ruchu
Animácia v cestovnom ruchu
Case Studies in Tourism 1
Cestovné kancelárie
Dejiny kultúry 1
Dejiny kultúry 2
Dopravné služby v cestovnom ruchu
Gastronómia a výživa
Hospitality Management
Hotelierstvo
Informačné systémy v cestovnom ruchu 1
Information Systems in Tourism 1
Infraštruktúra cestovného ruchu
Kultúra prejavu
Manažment - CR
Manažment cestovných kancelárií
Manažment hotelov
Manažment ľudských zdrojov - CR
Marketing podnikov CR
Odborná prax
Podnikanie v cestovnom ruchu
Prípadové štúdie z cestovného ruchu 1
Seminár k bakalárskej práci - CR
Spoločenský protokol - CR
Vidiecky cestovný ruch
Základy udržateľného cestovného ruchu
Zdravotný cestovný ruch

Inžinierske štúdium

Analýza údajov v cestovnom ruchu
Case Studies in Tourism 2
Cestovný ruch v Európskej únii
Cultural and Urban Tourism
Destination Management
Diplomový seminár - CR
Ekonómia a politika cestovného ruchu
Field Trip 1
Field Trip 2
Finančná analýza podnikov cestovného ruchu
Informačné systémy v cestovnom ruchu 2
Inovácie v cestovnom ruchu
Kongresové služby v cestovnom ruchu
Kontroling podnikov cestovného ruchu
Kultúrny a mestský cestovný ruch
Kvantitatívny a kvalitatívny výskum v cestovnom ruchu
Manažérstvo kvality a vzťahov so zákazníkom v cestovnom ruchu
Manažment a marketing cestovného ruchu
Manažment cieľového miesta
Manažment organizovaných podujatí v cestovnom ruchu
Medzinárodné podnikanie v cestovnom ruchu
Prípadové štúdie z cestovného ruchu 2
Procesný manažment v cestovnom ruchu
Projektový manažment v cestovnom ruchu
Rozvoj kľúčových zručností manažérov
Strategické a regionálne plánovanie v cestovnom ruchu
Strategies and Regional Tourism Planning
Tourism in European Union
Tourism Management and Marketing

Doktorandské štúdium

Analýza sektora cestovného ruchu
Inovatívne nástroje a podnikateľské modely v cestovnom ruchu
Inteligentný rozvoj cestovného ruchu
Medzinárodný manažment cestovného ruchu
Metodológia a etika vedeckej práce 1.
Metodológia a etika vedeckej práce 2.
Sociológia cestovného ruchu
Strategický manažment
Udržateľný a zodpovedný rozvoj cestovného ruchu

Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Aktualizoval: Administrátor