Úvod > Uchádzač > Bakalárske štúdium >

Rozhodnutie prijímacej komisie zo dňa 17-06-2019


Vážení uchádzači,

V priložených súboroch nájdete zverejnené:

a) Rozhodnutie prijímacej komisie zo dňa 17-06-2019

b) Výsledky prijímacej skúšky na bakalárske štúdium (body za prijímaciu skúšku + body za SŠ). Výsledky sú zoradené podľa KÓDU UCHÁDZAČA


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 17. 6. 2019 | Aktualizoval: Horvátová Lucia