Úvod > Uchádzač > Inžinierske štúdium >

Rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania

 

Vážení uchádzači,


v priloženom súbore nájdete zverejnené Rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania na inžinierske štúdium.

Rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 17. 6. 2022 | Aktualizoval: Horvátová Lucia