Úvod > Uchádzač > Bakalárske štúdium >

Informácie pre uchádzačov PRIJATÝCH do 1. roku

Vážení uchádzači prijatí do 1. roku bakalárskeho štúdia,

blahoželáme Vám k prijatiu na štúdium na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici.

Na týchto stránkach nájdete všetky dôležité informácie, ktoré sa týkajú zápisu na štúdium na Ekonomickej fakulte UMB od akademického roka 2021/2022.

DENNÉ BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM                                              EXTERNÉ BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM


 


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 2. 6. 2021 | Aktualizoval: Horvátová Lucia