Vyučované predmety

Bakalárske štúdium

Bachelor´s Thesis Seminar
Bachelor´s Thesis with Defense
Bakalárska práca s obhajobou
Business Economics 1
Business Economics 2
Corporate Finance
Corporate financial and economic analysis
Ekonomika a financovanie podniku
Ekonomika podniku 1.
Ekonomika podniku 2.
Finančno-ekonomická analýza podniku 1.
Human Resources Management
Innovative business models
Inovatívne biznis modely
International trade
Kalkulácie a rozpočty
Management
Manažment 1
Manažment ľudských zdrojov 1.
Marketing
Marketing (AJ)
Medzinárodný obchod
Personal and business correspondence
Personálna a obchodná korešpondencia
Podnikové financie
Project Management
Seminár k bakalárskej práci

Inžinierske štúdium

Controlling
CRM 1.
Dane podnikateľských subjektov
Diploma Seminar
Diploma thesis with defense
Diplomová práca s obhajobou
Diplomový seminár (EMMSP, MMP)
Financial Management I.
Finančná analýza podnikov cestovného ruchu
Finančno-ekonomická analýza podniku 2.
Finančný manažment 1.
Firemné plánovanie v MaSP
International Management and Marketing
Investičné riadenie v MaSP
Kontroling
Koučovanie
Logistics
Logistika
Management of Innovations
Managerial communication
Manažérska komunikácia
Manažérstvo kvality 1.
Manažment ľudských zdrojov 2.
Manažment rizika
Manažment vzťahov so zákazníkom
Marketing information system and marketing research (predmet vyučovaný v anglickom jazyku)
Marketing služieb
Marketingový informačný systém a marketingový výskum
Medzinárodný manažment a marketing
Nástroje zabezpečovania kvality
Oceňovanie majetku firiem
Podnikanie v MaSP
Priemyselný marketing
Projektový manažment 1.
Quality Management 1.
Riadenie hodnoty značky
Risk Management
Service Marketing
Socially Responsibility Business
Spoločenský marketing
Spoločensky zodpovedné podnikanie
Strategic and project management
Strategic management and marketing
Strategický a projektový manažment
Tax and tax policy

Doktorandské štúdium

Dizertačná práca s obhajobou
Dizertačná skúška
Marketingový manažment podniku
Metodológia a etika vedeckej práce 1.
Metodológia a etika vedeckej práce 2.
Metódy merania a hodnotenia výkonnosti podniku
Podnikovohospodárska náuka

Za obsah zodpovedá: Vedúci KEMP | Aktualizoval: Administrátor