Vyučované predmety

Bakalárske štúdium

Bachelor´s Thesis Seminar
Bachelor´s Thesis with Defense
Bakalárska práca s obhajobou
Business Economics 1
Business Economics 2
Calculations and Budgeting
Case Studies in Management
Corporate Agenda
Corporate Finance
Corporate financial and economic analysis 1
Ekonomika a financovanie podniku
Ekonomika podniku 1.
Ekonomika podniku 2.
Ekonomika podniku (Filozofická fakulta)
Entrepreneurship in digital era
Finančno-ekonomická analýza podniku 1.
Human Resources Management
Innovative business models
Inovatívne biznis modely
International trade
Kalkulácie a rozpočty
Management
Manažment 1
Manažment ľudských zdrojov
Marketing
Marketing (AJ)
Marketing finančných služieb
Medzinárodný obchod
Podnikanie a e-priestor
Podniková agenda
Podnikové financie
Prípadové štúdie z manažmentu
Project Management
Seminár k bakalárskej práci
Socially Responsible Marketing
Spoločensky zodpovedný marketing
Sustainable Financing and Investing
Udržateľné financie a investície

Inžinierske štúdium

Brand Value Management
Dane podnikateľských subjektov
Digitálny marketing
Diploma Seminar
Diplomová práca s obhajobou
Diplomový seminár (EMMSP)
Finančná analýza podnikov cestovného ruchu
Finančno-ekonomická analýza podniku 2.
Finančný manažment
Firemné plánovanie v MaSP
Investičné riadenie v MaSP
Kontroling
Koučovanie
Logistics
Management of Innovations
Managerial communication
Manažérska komunikácia
Manažérstvo kvality
Manažment inovácií
Manažment rizika
Manažment vzťahov so zákazníkom
Marketing Communication
Marketing Communication in Digital Era
Marketing information system and marketing research
Marketing služieb
Marketingová komunikácia
Marketingový informačný systém a marketingový výskum
Medzinárodný manažment a marketing
Nástroje zabezpečovania kvality
Oceňovanie majetku firiem
Podniková logistika
Projektový manažment
Quality Management
Riadenie hodnoty značky
Spoločensky zodpovedné podnikanie
Strategic and project management
Strategic Management
Strategický a projektový manažment
Strategický manažment
Strategický marketing
Tvorba hodnoty značky

Doktorandské štúdium

Business management systems 2
Dizertačná práca s obhajobou
Dizertačná skúška
International Financial Management 2
International Mobility 1
International Mobility 2
Komplexné manažérstvo kvality
Kvantitatívne metódy vo výskume
Makroekonómia
Management and leadership
Managerial Finance
Manažérske financie
Manažment a vodcovstvo
Manažment výroby
Marketing Management of Business
Marketingový manažment podniku
Medzinárodný finančný manažment 2
Methods of Measuring and Evaluating Company Performance
Metodológia a etika vedeckej práce 1.
Metodológia a etika vedeckej práce 2.
Metódy merania a hodnotenia výkonnosti podniku
Mikroekonómia
Podnikové manažérske systémy 2
Production Management
Research Methodology and Ethics 1
Research Methodology and Ethics 2
Sustainable Business
Total Quality Management
Udržateľné podnikanie
Zahraničná mobilita 1
Zahraničná mobilita 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KEMP | Aktualizoval: Administrátor