Vyučované predmety

Bakalárske štúdium

Accounting 1
Accounting 2
Bakalárska práca s obhajobou
Bankovníctvo
Daňový systém
Finance and Currency
Financie a mena
Financie a mena - špeciálny seminár
Financie domácností
Finančné riadenie podniku
Finančné trhy
Finančné vykazovanie a bilancovanie
Kolektívne investovanie
Platobný styk
Podnikové financie
Poisťovníctvo
Seminár k bakalárskej práci
Špeciálny seminár z podnikových financií
Špeciálny seminár z účtovníctva
Účtovníctvo 1
Účtovníctvo 2
Účtovníctvo vo verejnom sektore
Verejné financie

Inžinierske štúdium

Diploma seminar
Diplomová práca s obhajobou
Diplomový seminár
Ekonomické prognózovanie
Financial management 1
Financial management 2
Financial management of banks and insurance companies
Financie Európskej únie
Finančné a komoditné deriváty
Finančné riadenie bánk a poisťovní
Finančné vykazovanie bánk
Finančný manažment 1
Finančný manažment 2
Group accounting
International accounting
International finance
International financial management
Investičné obchody
Koncernové účtovníctvo
Konsolidácia účtovnej závierky
Managerial accounting
Manažérske účtovníctvo
Medzinárodné financie
Medzinárodné finančné trhy
Medzinárodné účtovníctvo
Medzinárodný finančný manažment
Menová analýza a prognóza
Operácie komerčných bánk
Prípadové štúdia z konsolidácie účtovnej závierky
Public finance and public choice
Regulácia a riziko v bankách
Special seminar in finance and banking
Špeciálny seminár z financií a peňažníctva
Štandardizácia a medzinárodné štandardy
Taxation and tax administration
Verejné financie a verejná voľba
Základy metodológie a etiky vedeckej práce
Zdaňovanie a daňová správa

Doktorandské štúdium

Dizertačná práca s obhajobou
Financie
Finančný manažment 3
Hospodárska politika
Makroekonómia 3
Manažment a marketing finančných inštitúcií
Medzinárodné financie 2
Metodológia a etika vedeckej práce 1
Metodológia a etika vedeckej práce 2
Peňažníctvo a monetárna ekonómia
Písomná práca na dizertačnú skúšku
Verejné financie 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KFÚ | Aktualizoval: Administrátor