Vyučované predmety

Bakalárske štúdium

Accounting 1 (BEM)
Accounting 2 (BEM)
Bakalárska práca s obhajobou (FBI)
Bankovníctvo
Daňový systém
Finance (BEM)
Financie
Financie a mena
Financie domácností
Finančné riadenie podniku
Finančné trhy
Finančné vykazovanie a bilancovanie
Kolektívne investovanie
Podnikové financie (FBI)
Poisťovníctvo
Seminár k bakalárskej práci (FBI)
Účtovníctvo 1
Účtovníctvo 2
Účtovníctvo vo verejnom sektore
Úvod do kolektívneho investovania
Úvod do kryptomien
Verejné financie (FBI)

Inžinierske štúdium

Alternative Investment
Alternatívne investovanie
Bankopoisťovníctvo
Corporate Financial Management
Digital Currencies and Blockchain (Kryptomeny a blockchain)
Diploma seminar (FBI)
Diplomová práca s obhajobou (FBI)
Diplomový seminár (FBI)
Financial Management and Regulation of Banks
Financie EÚ
Finančné riadenie a regulácia bánk
Finančný manažment podniku
Finančný manažment vo verejnom sektore (FBI)
International finance
International financial management
Investičné obchody
Investment
Investovanie
Koncernové účtovníctvo
Konsolidácia účtovnej závierky
Kryptomeny a blockchain
Managerial accounting
Manažérske účtovníctvo
Medzinárodné financie
Medzinárodný finančný manažment
Menová analýza a prognóza
Monetary Analysis and Prognosis
Operácie komerčných bánk
Public finance and public choice
Standardization and International Standards
Štandardizácia a medzinárodné štandardy
Taxation and tax administration
Verejné financie a verejná voľba
Zdaňovanie a daňová správa

Doktorandské štúdium

Behaviorálne financie
Dizertačná práca s obhajobou (FIN)
Ekonómia a manažment inovácií
Financie (FIN_D3)
Finančná ekonómia
Finančný manažment (FIN_D3)
Hodnotenie verejných programov a verejných politík
Makroekonómia (FIN_D3)
Medzinárodné financie (FIN_D3)
Metodológia a etika vedeckej práce 1 (FIN_D3)
Metodológia a etika vedeckej práce 2 (FIN_D3)
Monetárna ekonómia
Písomná práca na dizertačnú skúšku (FIN_D3)
Teórie financií
Verejné financie (FIN_D3)

Za obsah zodpovedá: Vedúci KFÚ | Aktualizoval: Administrátor