Úvod > Uchádzač > Inžinierske štúdium >

Informácie pre uchádzačov PRIJATÝCH do 1. roku


Vážení uchádzači prijatí do 1. roku inžinierskeho štúdia,


blahoželáme Vám k prijatiu na štúdium na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici.

na tejto stránke nájdete všetky dôležité informácie, ktoré sa týkajú zápisu na štúdium na Ekonomickej fakulte UMB od akademického roka 2021/2022.
 

DENNÉ INŽINIERSKE ŠTÚDIUM                                                 EXTERNÉ INŽINIERSKE ŠTÚDIUM

 

 


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 16. 6. 2021 | Aktualizoval: Horvátová Lucia