Úvod > Študent > Oznamy pre študentov >

PROMÓCIE absolventov BAKALÁRSKEHO štúdia

 

Promócie absolventov BAKALÁRSKEHO štúdia akademického roka 2021/2022 sú uskutočnia

dňa 30. septembra 2022 (piatok)

v Aule Rotunde na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici, Cesta na amfiteáter 1

podľa tohto harmonogramu:

Harmonogram slávnostných promócií absolventov bakalárskeho štúdia.

 

Zaradenie absolventov na jednotlivé časy je zverejnené aj v AiS2.


Vzhľadom na kapacitu Auly Rotundy a počet absolventov odporúčame pozvať si 5 hostí na jedného absolventa.

 

Na promócie sú zaradení LEN absolventi, ktorí sa v stanovenom termíne (do 9. 9. 2022) na slávnostné promócie prihlásili cez AiS. Z kapacitných dôvodov nie je už možné prihlásiť ďalších absolventov.


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 13. 9. 2022 | Aktualizoval: Horvátová Lucia