Úvod > Študent > Oznamy pre študentov >

ROZVRHY na LETNÝ semester AR 2022/2023

Denné štúdium - miesto štúdia Banská Bystrica

Výučbová časť letného semestra  akademického roka 2022/2023 začína 6. februára 2023


KONEČNÁ verzia rozvrhu denného štúdia - miesto štúdia Banská Bystrica - bude zverejnená v AiS2 dňa 30. januára 2023 (pondelok) o 12:00 hod. Rozvrh v AiS zatiaľ nie je konečný, môže ešte dôjsť k zmenám a úpravám! 

Študenti denného štúdia - miesto štúdia Banská Bystrica sa budú na rozvrh prihlasovať cez AiS2 dňa 1. februára 2023 (streda) podľa tohto harmonogramu:

1. rok denného bakalárskeho štúdia - 1. 2. 2023 (streda) od 7.30 hod. 
USMERNENIE: Študenti prvého roku štúdia budú (tak ako v zimnom semestri) na POVINNÉ predmety (blok A) v rámci rozvrhu PRIHLÁSENÍ. Na tieto predmety sa už neprihlasujú a v žiadnom prípade stanovené zaradenie NEMENIA (NESMÚ sa prehlasovať do iných skupín!!!!).
V rámci rozvrhu sa prihlasujete na povinne voliteľné predmety (blok B) a výberové predmety (blok C). Na tieto predmety sa prihlásite tak, aby v rámci Vášho osobného rozvrhu nedošlo ku kolíziám (nemôžete byť v jednom čase na dvoch predmetoch).
 

2. až 5. rok denného bakalárskeho štúdia - 1. 2. 2023 (streda) od 8.00 hod. 
študenti vyšších ročníkov bakalárskeho štúdia sa prihlasujú cez AiS na tie študijné povinnosti letného semestra, ktoré budú reálne vykonávať. POZOR - neprihlasujete sa na rozvrh na študijné povinnosti, ktoré máte po zosúladení študijného programu uznané!

 

1. až 4. rok denného inžinierskeho štúdia - 1. 2. 2023 (streda) od 8.30 hod. 
Študenti prvého roku sa prihlasujú na všetky predmety, ktoré majú zapísané v zápisnom liste na zimný semester AR 2022/2023. Na predmety sa prihlásia tak, aby v rámci svojho rozvrhu nedošlo ku kolíziám (nemôžu byť v jednom čase na dvoch miestach).
Študenti vyšších ročníkov inžinierskeho štúdia sa na rozvrh prihlasujú len v prípade, že v letnom semestri reálne vykonávajú niektoré študijné povinnosti. Neprihlasujú sa na rozvrh na študijné povinnosti letného semestra, ktoré majú po zosúladení študijného programu uznané!

 

Prihlasovanie na rozvrh bude pre študentov sprístupnené od začiatku prihlasovania (uvedeného vyššie) až do 10. 2. 2023 (piatok) do 23:59 hod.

Manuál prihlasovania na rozvrh je zverejnený v AiS2 v správach (Manuál - Rozvrh - ponuka, tvorba denní študenti).


UPOZORNENIE:
Študent denného štúdia si v zmysle študijného poriadku môže do 14 kalendárnych dní od začiatku výučbovej časti semestra zrušiť alebo zmeniť zapísaný predmet z dôvodu rozvrhovej kolízie. Zmeny v predmetoch začne študijné oddelenie realizovať až od 3. 2. 2023 (piatok). Do tohto dátumu študijné oddelenie zmeny v predmetoch nebude realizovať. K dopísaniu predmetu do zápisného listu je potrebný SÚHLAS príslušného vyučujúceho (mailová komunikácia).
Prípadné požiadavky na úpravu predmetov letného semestra môže študent zrealizovať v termíne od 03. 02. 2023 osobne na študijnom oddelení v čase úradných hodín alebo zašle požiadavku mailom (so súhlasom vyučujúceho) referentke svojho študijného programu.

OTVORENIE PREDMETOV PVP a VP v AR 2022/2023

 

DENNÉ štúdium - miesto štúdia Poprad

Rozvrh pre DENNÉ štúdium - miesto štúdia Poprad bude zverejnený v AiS dňa 30. januára 2023 (pondelok) o 12:00 hod.
Zverejnené rozvrhy v AiS nie sú konečné, budú sa dopĺňať a môže ešte dôjsť k zmenám!

Študenti denného štúdia bakalárskeho študijného programu Manažment a inžinierskeho študijného programu Podnikové manažérske systémy s miestom štúdia v Poprade sa na rozvrh neprihlasujú - rozvrh pre nich je daný a berú ho na vedomie.

Manuál postupu pozerania rozvrhu majú študenti v AiS.

Úpravu predmetov letného semestra môže študent zrealizovať do 14 kalendárnych dní od začiatku výučbovej časti semestra. Prípadnú požiadavku na úpravu predmetov (dopísanie, zrušenie predmetu) zašlite mailom študijnej referentke Ing. Horvátovej ( lucia.horvatova@umb.sk ) .

OTVORENIE PREDMETOV PVP a VP v AR 2022/2023

 


EXTERNÉ ŠTÚDIUM

Výučbová časť na externom bakalárskom a inžinierskom štúdiu pre miesto štúdia Banská Bystrica a Poprad sa v letnom semestri akademického roka 2022/2023 začína od 10. februára 2023.
Študentom externého štúdia - miesto štúdia Poprad - začne výučba najskôr 17. 2. 2023

KONEČNÝ rozvrh externého štúdia miesto štúdia Banská Bystrica a Poprad bude zverejnený v AiS2 dňa 31. januára 2023 (utorok) o 13:00 hod. Zverejnené rozvrhy v AiS nie sú konečné, môže ešte dôjsť k zmenám!

Rozvrh si vie študent pozrieť cez AiS2 - ROZVRHY HODÍN (ponuka vľavo na hlavnej stránke po prihlásení v novom zobrazení) - zobraziť rozvrh pre svoj študijný program (nie pre svoju osobu).

Študenti externého štúdia - miesto štúdia Banská Bystrica a Poprad sa budú na rozvrh prihlasovať od 03. 02. 2023 od 09.00 hod. do 28. 02. 2023 do 23.59 hod.

Manuál prihlasovania na rozvrh je zverejnený v AiS v správach.

Poznámka: Rozvrh externého štúdia je pevne stanovený a daný. Ak je výučba daného predmetu osadená vo viacerých termínoch, študent sa zúčastňuje všetkých osadených prednášok, nevyberá si len jeden z osadených termínov.

Úpravu predmetov letného semestra môže študent zrealizovať do 14 kalendárnych dní od začiatku výučbovej časti semestra. Prípadnú požiadavku na úpravu predmetov (dopísanie, zrušenie predmetu) zašlite mailom študijnej referentke Ing. Horvátovej ( lucia.horvatova@umb.sk ) .

OTVORENIE PREDMETOV PVP a VP v AR 2022/2023


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 24. 1. 2023 | Aktualizoval: Horvátová Lucia