Opätovné pridelenie prístupového kódu do AIS

Prihlasovanie používateľa po vypršaní platnosti hesla

Systém vás už mesiac pred skončením platnosti upozorňuje o potrebe zmeny hesla. Poslednú možnosť na zmenu hesla máte ešte po prvom prihlásení po skončení platnosti. Ak si ho po prihlásení nezmeníte, tak sa potom do AiS2 nedostanete.

Používateľ sa môže prihlásiť aj po vypršaní platnosti hesla, kde sa zobrazí na portáli text: Platnosť Vášho hesla vypršala. Aby ste mohli používať AiS2 musíte si zmeniť heslo v „Správe používateľov v aplikácií „SSSP003 - Správa používateľa“.

Pri pokuse otvoriť si niektorú aplikáciu (okrem „SSSP003 - Správa používateľa“) sa zobrazí rovnaké upozornenie, doplnené o informáciu, že po zmene hesla je potrebne sa odhlásiť a prihlásiť znovu. Kým si používateľ nezmení heslo, nebude môcť v systéme nič robiť

Opätovné vydanie prístupového kódu do AIS

Nový prístupový kód do AIS si môže študent vyžiadať u administrátorky systému AIS2 p. Kapustíkovej buď mailom ivana.kapustikova@umb.sk aleb osobne v novej budovy fakulty (číslo dverí 124).
Heslo Vám bude zaslané na Vaše študentské mailové konto.

 

Manuál "Zmena hesla a prihlásenie po platnosti hesla"


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 22. 9. 2022 | Aktualizoval: Horvátová Lucia