Konferencie a workshopy

Konferencie a workshopy organizované Katedrou verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja. Zborníky a výstupy z podujatí nájdete na jednotlivých odkazoch v rozbaľovacom menu vľavo dole.


Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Svidroňová Murray Mária