Úvod > Departments >

Research and Innovation Centre

Výskumné a inovačné centrum je vedecko-výskumným pracoviskom so zameraním na projektovú a publikačnú činnosť v oblasti ekonomických vied, rozvoj spolupráce s domácimi a zahraničnými univerzitami a vedecko-výskumnými inštitúciami a zapojenie sa do medzinárodných výskumných sietí. Zamestnanci VIC EF UMB v spolupráci s vedecko-pedagogickými pracovníkmi EF UMB sú v súčasnosti zapojení do viacerých domácich a medzinárodných projektov ako hlavní riešitelia alebo spoluriešitelia.

Vedúca inštitútu: Borseková Kamila, Ing., PhD.

Adresa: Cesta na amfiteáter 1, 974 01 Banská Bystrica
Telefón: +421 48 4466217
Fax:

E-mail: kamila.borsekova-

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 17. 10. 2016 | Aktualizoval: Administrátor