Úvod > Pracoviská > Katedra cestovného ruchu > Oznamy >

55. výročie založenia katedry

Katedra cestovného ruchu a spoločného stravovania vznikla v roku 1964 na základe rozhodnutí prijatých na jeseň 1963 na pôde
vtedajšej VŠE v Bratislave. Jej vznik bol odpoveďou na meniace sa medzinárodné prostredie a uvoľňovanie medzinárodného cestovania.
Bola to zároveň reakcia na Rímsku konferenciu Organizácie spojených národov o medzinárodnom cestovaní a cestovnom ruchu,
ktorá sa konala v dňoch 21. augusta – 5. septembra 1963. Cestovný ruch sa po druhej svetovej vojne stal hybnou silou svetovej ekonomiky. Katedra predstavuje v stredoeurópskom priestore pracovisko s najdlhšou tradíciou vzdelávania v cestovnom ruchu.
V nasledujúcich mesiacoch si budeme vznik katedry pripomínať viacerými podujatiami a informáciami.

doc. Ing. Andrej Malachovský, PhD.

 

10. informácia - 55 rokov formujeme budúcnosť cestovného ruchu

9. informácia - Emil Kopšo - Človek s veľkým srdcom  24. 04. 2014

8. informácia - Profesor Claude Kaspar  04. 03. 2014

7. informácia - Ekonomická revue cestovného ruchu 28. 01. 2014

6. informácia - Výskum, konferencie a zborníky od roku 1964 10. 01. 2014

5. informácia - Dizertačné a habilitačné práce obhájené po roku 1990 04. 12. 2013  

4. informácia - Návrh na zriadenie katedry - November 1963 05. 11. 2013

3. informácia - Na ceste k vysokoškolskej edukácii cestovného ruchu na Slovensku 16. 10. 2013

2. informácia - Profesor Gustáv Sládek - zakladateľ katedry a osobnosť cestovného ruchu 30. 09. 2013

1. informácia - Svetový deň cestovného ruchu 27. 09. 2013


Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Aktualizoval: Makovník Tomáš