2013 Návšteva poľských študentov

V dňoch od 8.10. až 10.10. 2013 sa poľskí študenti

WSB Poznaň zúčastnili exkurzie v Kúpeľnom dome Sliač,

Špecializovanom liečebnom ústave Marína,

Hoteli Kaskády a v Park Snow Donovaly.

Exkurzia sa konala pod vedením doc. Ing. Vandy Marákovej, PhD.

Spoluorganizátormi exkurzie boli interní doktorandi

Katedry cestovného ruchu a spoločného stravovania

Ekonomickej fakulty UMB – Ing. Ľudmila Varechová, Ing. Miroslava Medveďová,

Ing. Miroslav Hruška a Ing. Tomáš Gajdošík.

 

Ing. Ľudmila Varechová


Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Aktualizoval: Makovník Tomáš