Úvod > Veda a výskum > Centrum rozvoja doktorandov >

Organizačná štruktúra

Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť
prof. Ing. Zdenka Musová, PhD.
e-mail: zdenka.musova@umb.sk

 

Vedúca CRD
Ing. Marta Húšťava Šipulová
e-mail: marta.sipulova@umb.sk

 

Členovia CRD

Ing. Simona Bartošová
e-mail: simona.bartosova@umb.sk

Ing. Pavol Bujda
e-mail: pavol.bujda@student.umb.sk

Ing. Klára Chovanová
e-mail: klara.chovanova@umb.sk

Ing. Lenka Dzúriková
e-mail: lenka.turkova@umb.sk

Ing. Zlatica Fulajtárová
e-mail: zlatica.fulajtarova@umb.sk

Ing. Stanislava Honzová
e-mail: stanislava.honzova@umb.sk

Ing. Bohumír Krátky
e-mail: bohumir.kratky@student.umb.sk

Ing. Jozef Kučera
e-mail: jozef.kucera2@student.umb.sk

Ing. Radovan Lapuník
e-mail: Radovan.lapunik@student.umb.sk

Ing. Izabela Lazurová
e-mail: izabela.lazurova@umb.sk

Mgr. Yaroslav Lysenko
e-mail: yaroslav.lysenko@umb.sk

Mgr. Kristína Medeková
e-mail: kristina.mendekova@umb.sk

Ing. Josef Pátek
e-mail: josef.patek@student.umb.sk

Ing. Soňa Priščáková
e-mail: sona.priscakova@umb.sk

Ing. Adrián Švec
e-mail: adrian.svec@student.umb.sk

Ing. Michaela Vidiečanová
e-mail: michaela.vidiecanova@umb.sk 


V prípade záujmu o členstvo v CRD vyplňte registračný formulár.


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 15. 12. 2022 | Aktualizoval: Marta Šipulová