Úvod > Veda a výskum > Centrum rozvoja doktorandov >

Organizačná štruktúra

Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť
prof. Ing. Emília Zimková, PhD.
e-mail: emilia.zimkova@umb.sk

Vedúca CRD
Ing. Petra Cisková
e-mail: petra.ciskova@umb.sk

Členovia CRD

Ing. Alica Albertová
e-mail: alica.albertova@umb.sk

Ing. Lucia Dobrotová
e-mail: lucia.dobrotova@umb.sk

Ing. Daniela Mališová
e-mail: daniela.malisova@umb.sk

Ing. Juraj Medzihorský
e-mail: juraj.medzihorsky@umb.sk

Ing. Alexandra Mertinková
e-mail: alexandra.mertinkova@umb.sk

Ing. Darina Rojíková
e-mail: darina.rojikova@umb.sk

Ing. Filip Smutný
e-mail: filip.smutny@umb.sk

 

V prípade záujmu o členstvo v CRD vyplňte registračný formulár.


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 2. 9. 2020 | Aktualizoval: Petra Cisková