Úvod > Veda a výskum > Centrum rozvoja doktorandov >

Organizačná štruktúra

Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť
prof. Ing. Emília Zimková, PhD.
e-mail: emilia.zimkova@umb.sk

Vedúci CRD
Ing. Filip Smutný
e-mail: filip.smutny@umb.sk

Členovia CRD

Ing. Alica Albertová
e-mail: alica.albertova@umb.sk

Ing. Daniela Mališová
e-mail: daniela.malisova@umb.sk

Ing. Juraj Medzihorský
e-mail: juraj.medzihorsky@umb.sk

Ing. Alexandra Mertinková
e-mail: alexandra.mertinkova@umb.sk

Ing. Darina Rojíková
e-mail: darina.rojikova@umb.sk

Ing. Lenka Dzúriková
e-mail: lenka.turkova@umb.sk

Ing. Soňa Priščáková
e-mail: sona.priscakova@umb.sk

Ing. Michaela Vidiečanová
e-mail: michaela.vidiecanova@umb.sk 

Ing. Nora Bělousovová 
e-mail: nora.belousovová@umb.sk

Ing. Simona Bartošová
e-mail: simona.bartosova@umb.sk

Ing. Izabela Lazurová
e-mail: izabela.lazurova@umb.sk

Ing. Yaroslav Lysenko
e-mail: yaroslav.lysenko@umb.sk

Mgr. Kristína Medeková
e-mail: kristina.mendekova@umb.sk

Ing. Martin Timko
e-mail: martin.timko@umb.sk

Ing. Marta Šipulová
e-mail: marta.sipulova@umb.sk

Ing. Bohumír Krátky
e-mail: bohumir.kratky@student.umb.sk

Ing. Jozef Kučera
e-mail: jozef.kucera2@student.umb.sk

Ing. Josef Pátek
e-mail: josef.patek@student.umb.sk

Ing. Václav Fišer
e-mail: vaclav.fiser@student.umb.sk

Ing. Raphael Olaniyi 
e-mail: raphael.olaniyi@student.umb.sk

Ing. Adrián Švec
e-mail: adrian.svec@student.umb.sk

 

 

 

 

V prípade záujmu o členstvo v CRD vyplňte registračný formulár.


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 30. 11. 2021 | Aktualizoval: Marta Šipulová