Úvod > Veda a výskum > Centrum rozvoja doktorandov >

Knižnica CRD

Centrum rozvoja doktorandov ponúka pre svojich návštevníkov, avšak nie len pre doktorandov, aj služby knižnice, v ktorej sa nachádzajú knihy, zborníky z konferencií a vedecké, resp. odborné časopisy.


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 21. 1. 2020 | Aktualizoval: Petra Cisková