Úvod > Veda a výskum > Centrum rozvoja doktorandov >

Knižnica CRD

Centrum rozvoja doktorandov ponúka pre svojich návštevníkov, avšak nie len pre doktorandov, aj služby knižnice, v ktorej sa nachádzajú knihy, zborníky z konferencií a vedecké, resp. odborné časopisy.

V nasledujúcich súboroch sa nachádzajú tituly, ktoré Knižnica CRD ponúka.

Novinky v našej ponuke sú v jednotlivých dokumentoch zvýraznené.

Ak máte záujem o prezretie akéhokoľvek titulu z našej ponuky, kontaktuje nás na e-mailovej adrese: crd@umb.sk a dohodnite si s nami termín návštevy našej knižnice.

Zoznam časopisov.pdf (5. 11. 2014 10:30:27)
Zoznam zborníkov.pdf (5. 9. 2014 10:38:03)
Zoznam kníh.pdf (11. 4. 2014 14:10:55)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 18. 10. 2016 | Aktualizoval: Petra Cisková