Postup a dokumentácia po ukončení mobility

DOKUMENTY A POVINNOSTI PO NÁVRATE Z MOBILITY

Upozornenie!  Za nedodanie akejkoľvek časti požadovanej dokumentácie po návrate je sankciou vrátenie časti alebo aj 100% sumy vyplateného grantu. Týka sa to aj nevyplnenia jazykového testu alebo správy po mobilite!

 

Požadované dokumenty prinesiete na referát mobilít študentov čo najskôr po ukončení vášho pobytu.

a) od partnerskej školy dostanete

1. výpis výsledkov z mobility, tzv. Transcript of Records (vyplnená tabuľka C a D v Learning Agreemente už nie je potrebná, stačí aj výpis zo systému podobnému AISu)

2. potvrdenie trvania mobility OD-DO, tzv. Confirmation of Study (tlačivo  v prílohách). Dĺžka pobytu by mala zodpovedať dátumom vo vašej Zmluve alebo aspoň počtu dní, na ktorý ste dostali vyplatený grant. Každý mesiac sa v programe ráta ako 30 dní, február reálne!

b) pani prodekanku pre štúdium EF UMB navštívite osobne s potrebou uznania štúdia na mobilite. Ak nie je možná osobná návšteva, kontaktujete ju e mialom na maria.kanderova@umb.sk

K uznávaniu prinesiete alebo zašlete: výpis vašich výsledkov z mobility a pôvodný Learning Agrement plus prípadne aj časť so zmenami v predmetoch, ak nastali počas mobility.

c) Správa študenta = “on-line Survey“ - do mailu dostanete výzvu na vyplnenie správy z mobility. Po vyplnení si ju prosím uložte a zašlite mi do mailu na jana.prasovska@umb.sk

d)  on-line jazykový test po ukončení mobility - rovnako ako pred začiatkom mobility vyplníte jazykový test  aj po ukončení mobility na základe automatickej výzvy, ktorá vám opäť príde do mailu, kontrolujte si aj SPAM BOX.

 

V prípade potreby kontaktujte:

Jana Prašovská, jana.prasovska@umb.sk

osobne pondelok - štvrtok  od 8:30 do 12:00

EF, 1. posch. č. 102

 

Cnfirmation of study at host institution.doc (14. 4. 2016 9:15:00)
Learning agreement_studies_form_final_2015.docx (17. 2. 2016 10:06:27)

* V prípade, že sa vám príloha neotvorí (v prehliadači Chrome), skúste prehliadač Edge alebo Opera.


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre medzinárodné vzťahy | Dátum aktualizácie: 7. 12. 2020 | Aktualizoval: Prašovská Jana