Úvod > Fakulta >

Kalendár podujatí

Vyhľadávanie v akciách
Usporiadateľ:
Začína najskôr:
Začína najneskôr:

Pripravované podujatia
24. 6. 2019„Guláš & Grill Party“ pre zamestnancov EF UMB
28. 6. 2019Prázdniny začínajú na EF UMB
28. 8. 2019Aplikácie matematiky a štatistiky v ekonómii, 22. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie
 
Podujatia organizované v roku 2019
11. 6. 2019EKONOMICKÁ FAKULTA UMB RODIČOM
3. 6. 2019Prezentácia L. Szanisló "Vzťah štruktúry domácnosti a vykonávanej neplatenej práce" (seminár SOeVA)
29. 5. 2019Krst vedeckej monografie "Leading in the Age of Innovations"
16. 5. 2019Predátorské časopisy & Aktuálne otázky vykazovania publikačnej činnosti
16. 5. 2019Workshop "Koučovanie zamerané na riešenia" s renomovanými koučmi zo Švajčiarska.
7. 5. 2019Vybrané témy z poisťovníctva
30. 4. 2019Tendencie v riadení rozvoja cestovného ruchu na Baleárskych ostrovoch
30. 4. 2019Externality v cestovnom ruchu
30. 4. 2019Európsky parlament - blízky či vzdialený? Diskusie s Ing. Martinom Jahodom, absolventom EF UMB, ktorý pracuje v Európskom parlamente.
29. 4. 2019Štátny audit v kontexte transformáci
29. 4. 2019Systémy verejnej správy v kontexte konfliktu na príklade Palestíny
25. 4. 2019#TravelInSlovakiaGoodIdea
25. 4. 2019Scientia Iuventa 2019
24. 4. 2019Exkurzia - Szentenre (Maďarsko)
24. 4. 2019Seminar Academica Turistica
24. 4. 2019Vedecké zasadnutie KEMP spojené s malou obhajobou pracovných verzií dizertačných prác
17. 4. 2019Pasca uvoľnenej monetárnej politiky
16. 4. 2019PESTEL analýza Bulharska
15. 4. 2019IBM Finančné systémy
11. 4. 2019Študentská vedecká aktivita 2019
10. 4. 2019Cestovný ruch na Kube
9. 4. 2019Ing. Tomáš Sokologorský - Manažment historického hotela
9. 4. 2019prednáška Mgr. Tibora A. Brečku, MBA (Newton College Praha) "Forenzná psychológia, krízová komunikácia a psychológia v manažmente" (seminár SOeVA)
9. 4. 2019Temný cestovný ruch
9. 4. 2019Katalánsky model rozvoja cestovného ruchu - Nové stratégie rozvoja cestovného ruchu v cieľových miestach vo fáze zrelosti
9. 4. 2019"Predstavenie" ACCA Accelerate Programme
8. 4. 2019Metódy akcelerácie rozvoja prierezovaných kompetencií študentov v procese ich praktického tréningu
5. 4. 2019prednáška doc. Ing. Rajmunda Mirdalu, PhD., EF TU KE, "Globálne hodnotové reťazce, medzinárodná fragmentácia produkcie a determinanty exportných a importných funkcií v členských krajinách EU"
4. 4. 2019Podujatie Centra vedecko-technických informácií v rámci projektu SK4ERA - TOUR DE ERA.
4. 4. 2019Fórum Študenti-Podniky-Univerzity, téma "Multilingvizmus v praxi podnikov"
2. 4. 2019Potenciál územia v regióne - jeho úloha v rozvoji
2. 4. 2019Produkt mesta v oblasti investícií - mix stratégia
2. 4. 2019Tvorba produktov v cieľovom mieste cestovného ruchu (OOCR Stredné Slovensko)
2. 4. 2019Jar v nemeckom jazyku/Frühling in deutscher Sprache 2019
2. 4. 2019Zvýšenie spokojnosti a angažovanosti zamestnancov - objasnenie reziliencie
2. 4. 2019Spokojnosť a angažovanosť zamestnancov (objasnenie reziliencie)
28. 3. 2019Seminar Academica Turistica
27. 3. 2019Daňová politika v ceestovnom ruchu, Ing. Michal Hornok, PhD., GAMO a.s.
26. 3. 2019Platby v medzinárodnom obchode.
25. 3. 2019Marketing v bankovej pobočke
25. 3. 2019Vybrané aspekty činností výkonu colného dohľadu ako prirodzenej bariéry v obchodovaní s tretími krajinami
21. 3. 2019Historie a budoucnost finančních služeb pohledem Tomáše Salomona - CEO Česká spořitelna
21. 3. 2019Implementácia teórie obmedzení vo fungovaní organizácií, Ing. Čatajský – majiteľ spoločnosti Simplicity Consulting
20. 3. 2019prednáška Dr. Anna Scuttari z EURACu, Manažment transformácie a zmeny správania: ako sa majú formovať budúce cieľové miesta cestovného ruchu udržateľným spôsobom?
20. 3. 2019Dobrovoľnícke aktivity v športe v produkte cieľového miesta
20. 3. 2019Sme stále postkomunistická alebo už štandardná západná spoločnosť? (V čom je rozdiel a prečo je dedičstvo komunizmu také ťažké a životaschopné?)
19. 3. 2019Rekreačné poukazy - ako na ne?
19. 3. 2019prednáška Dr. Anna Scuttari z EURACu, Tvorba produktu a hodnoty: od miestnych hodnôt k tvorbe ponuky na trhu cestovného ruchu.
19. 3. 2019prednáška Dr. Anna Scuttari z EURACu, Meranie zážitku a dizajn cieľového miesta cestovného ruchu: využitie nových metód pri pochopení a tvorbe zážitku návštevníkov v cestovnom ruchu.
19. 3. 2019Ing. Rudolf Križan - Manažment sieťových hotelov - podujatie k 55. výročiu založenia Katedry cestovného ruchu a spoločného stravovania
18. 3. 2019prednáška Dr. Anna Scuttari z EURACu, Destinačný manažment založený na evidencii: systém indikátorov a sledovaní v cestovnom ruchu ako nástroj strategických rozhodnutí. choices
18. 3. 2019prednáška Dr. Anna Scuttari z EURACu, Manažment cieľového miesta a marketingový plán: od vízie k činu.
18. 3. 2019prednáška Dr. Anna Scuttari z EURACu, Cezhraničné a lineárne cieľové miesta cestovného ruchu: príležitosti pre spravovanie, manažment a marketing cieľových miest.
13. 3. 2019Watching.sk - od projektu ochrany prírody k produktu cestovnej kancelárie
12. 3. 2019Manažment vzťahov so zákazníkmi v spoločnosti Martinus
12. 3. 2019Mgr. Marek Harbuľák - Slovenské hotelierstvo v konkurenčnom prostredí - podujatie k 55. Výročiu založenia Katedry cestovného ruchu a spoločného stravovania
12. 3. 2019Právne služby v medzinárodnom obchode.
12. 3. 2019Deň jazykov na EF UMB
11. 3. 2019Adaptačné ťažkosti študentov EF UMB - výsledky prieskumu (Pedagogická SOeVA)
11. 3. 2019Pelikan.sk - Využívanie GDS pri rezervovaní leteniek
6. 3. 2019Otvorená diskusia s prof. Emíliou Zimkovou
6. 3. 2019Mgr. Marek Modranský - Význam verejnej dopravy v regiónoch cestovného ruchu na Slovensku.
5. 3. 2019Miestne dane a poplatok v podmienkach Slovenskej republiky
5. 3. 2019Personálny informačný systém
4. 3. 2019Obehová ekonomika - predstavenie nového portálu SAŽP; udržateľné formy podnikania
4. 3. 2019Ing. Tibor Bajaník - Súčasné trendy v marketingovej komunikácii cestovnej kancelárie. Úspešný absolvent Katedry cestovného ruchu a spoločného stravovania pri príležitosti 55. výročia jej zriadenia.
27. 2. 2019Súčasný stav a ochrana pôdneho fondu Slovenska
20. 2. 2019Michal Truban a jeho úspešný príbeh
19. 2. 2019Vzdelávame ekoLOGICKY
13. 2. 2019Deň otvorených dverí na EF UMB
8. 2. 2019Pozvánka na stretnutie zamestnancov a študentov EF UMB
4. 2. 2019Efekty liberalizácie verejných služieb – prezentácia medzinárodnej komparatívnej štúdie
4. 2. 2019Vybrané problémy českého a slovenského poistného trhu
4. 2. 2019Uvitacie stretnutie pre nových zahraničných študentov na EF UMB
16. 1. 2019Prednáška prof. Gunthera Capelle-Blancarda: Banks defy Gravity in Tax Havens
15. 1. 2019Novoročné stretnutie zamestnancov Ekonomickej fakulty UMB
 
Podujatia organizované v roku 2018
14. 12. 2018Stretnutie absolventov frankofónnych študijných programov na EF UMB
11. 12. 2018Exkurzia Národnej banky Slovenska pre študentov kurzu "Makroekonomický vývoj a hospodárska politika na Slovensku"
10. 12. 2018Prednáška Dr. Mareka Zawartku: The importance of the Sports Club Brand
5. 12. 2018Sibír ako makroekonomický región globálneho významu
5. 12. 2018Celoeurópsky penzijný produkt
3. 12. 2018GLOBÁLNE VÝZVY SA TÝKAJÚ KAŽDÉHO Z NÁS.
3. 12. 2018Modernizácia harmonizovaného európskeho zisťovanie o využívaní času – prezentácia štúdie
30. 11. 2018Transferové oceňovanie z pohľadu daňovej správy
30. 11. 2018Podnikateľské prostredie v Banskobystrickom regióne
29. 11. 2018Inteligentné riešenia pre inteligentú krajinu - inteligentné riešenia pre mestá, kraje, štát
29. 11. 2018Informačné stretnutie k študentským mobilitám
27. 11. 201810 základných činností úspešného finančného manažéra
23. 11. 2018Čitateľský klub behaviorálnej ekonómie - J. Dubovec, L. Falát (Žilinská univezita) a K. Dubovcová (spoločnosť Mindworx)
22. 11. 2018Beánie Ekonomickej fakulty UMB
21. 11. 2018Procesný manažment v praxi
21. 11. 2018Prezentácia štipendií fr. vlády pre študentov UMB
21. 11. 2018Možnosti budovania značky v online prostredí - reklamné formáty, možnosti cielenia a vyhodnocovanie kampaní
19. 11. 2018RNDr. Igor Vilček: Investičné stratégie v dôchodkových fondoch
19. 11. 2018Možnosti budovania značky v online prostredí - reklamné formáty, možnosti cielenia a vyhodnocovanie kampaní
19. 11. 2018Stretnutie zahraničných študentov s rektorom UMB
14. 11. 2018Interkultúrny dialóg - Moderná Čína, Lektorka- Ran Ran Pong (Konfúciov inštitút na Fakulte zdravotníctva SZU)
14. 11. 2018Prednášky pána Prof. Dr. Harald Pechlanera
14. 11. 2018The BROADMOOR - International Student Placement Opportunities
7. 11. 2018Deň otvorených dverí na EF UMB
7. 11. 2018Postup tvorby a realizácie odbornej štúdie pre vedecký karentovaný časopis
7. 11. 2018Zacieľte online reklamu na zákazníkov!
6. 11. 2018Vyhodnotenie Národného programu pre učiace sa regióny v SR
6. 11. 2018Udržateľné spoločenský zodpovedné podnikanie – alternatíva pre zmenu paradigmy podnikania v 21. storočí
6. 11. 2018Inovácie, štandardizácia a európske politiky v kontexte trvalo udržateľných cieľov. 12 ročník medzinárodnej vedeckej konferencie.
5. 11. 2018Prezentácia na tému: „Stavba jednoduchých investičných stratégií s využitím programu MS Excel“
5. 11. 2018Môžem svojmu mozgu pomôcť lepšie si pamätať?
5. 11. 2018Efekty liberalizácie verejných služieb – prezentácia medzinárodnej komparatívnej štúdie
5. 11. 2018Exkurzia na Úrad priemyselného vlastníctva SR
26. 10. 2018Čo vieme o platenej práci v domácnosti na Slovensku?
23. 10. 2018Univerzitný deň kariéry 2018
22. 10. 2018Prednášky z praxe: Využitie SAP a MS Excel v Controllingovom centre
19. 10. 2018Prednáška - Katarína Lučivjanská v rámci Čitateľského klubu behaviorálnej ekonómie
15. 10. 2018Unique selling proposition v praxi (Procter & Gamble)
11. 10. 2018Kvalitatívna analýza údajov cez program GABEK
8. 10. 2018Prednáška Dr. Sarah Estelle (Hope College/Acton Institute, USA).
8. 10. 2018Poverty, Inc. - premietanie filmu a diskusia
29. 9. 2018Druhý ročník medzinárodnej konferencie TEDxUMB
28. 9. 2018Európska noc výskumníkov 2018
12. 9. 2018TURISTICKÝ DEŇ pre zamestnancov Ekonomickej fakulty UMB
11. 9. 2018Úvodné ústredenie študentov I. roč. denného Bc štúdia
7. 9. 2018MBU Staff Week na EF UMB - 7.9.2018
1. 7. 201817. V4 Letná škola
29. 6. 2018EKONOMICKÁ FAKULTA UMB DEŤOM
22. 6. 2018Seminar Academica Turistica
14. 6. 2018Divadelný večer Ekonomickej fakulty UMB
11. 6. 2018Ekonomická fakulta UMB rodičom
6. 6. 2018Medzinárodná konferencia - COMPETENCES IN SMART CITIES
4. 6. 2018Možnosti uplatnenia metódy Service learning na ZŠ a SŠ
12. 5. 2018Čo ste možno [ne]vedeli o bystrickom námestí.
30. 4. 2018Ing. Miroslava Kostková, Ph. D. - Trendy v gastronomii
30. 4. 2018doc. Ing. Pavlína Pellešová, PhD. - Společensky v restauraci
30. 4. 2018Systém kontroly a auditu v rámci Európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014-2020 - Ing. Lenka Gabrhelová, PhD., JUDr. Kristína Duraj Chochlíková - MF SR
30. 4. 2018Aktuálne trendy vo využívaní manažérskych systémov a ich využiteľnosť v pedagogickom procese.
30. 4. 2018Social audits as a part of labour-law relationships.
26. 4. 2018Vedecké zasadnutie Katedry ekonomiky a manažmentu podniku
25. 4. 2018Najväčšie zahranično-politické výzvy roku 2018
24. 4. 2018Postrčenie (nudging) a etika nudgingu
24. 4. 2018Michal Stupavský, CFA: Behavioral finance foundations for investors
24. 4. 2018Ekonómovia v pohybe 2018
23. 4. 2018Be a game changer
23. 4. 2018Exkurzia - Szentenre (Maďarsko)
23. 4. 2018IV. Jar v nemeckom jazyku/Frühling in deutscher Sprache: Film "Willkommen bei den Harmanns"
20. 4. 2018Fiškálna konsolidácia v Eurozóne
19. 4. 2018Beseda s najväčším slovenským online kníhkupectvom Martinus
19. 4. 2018Inovácie a podnikanie. Teória a prax
19. 4. 2018Scientia Iuventa 2018
18. 4. 2018Exkurzia - Špania Dolina
18. 4. 2018Keď klient realizuje svoj marketing cez agentúru (prednáška Simony Mištíkovej z PR agentúry DIVINO)
18. 4. 2018Prednáška Hristiny Ilievy-Svertchkovej - Bulgaria as a Tourist Destination: Resources and Types of Tourism. UNESCO Sites in Bulgaria
18. 4. 2018Vaše inovatívne nápady pre appku SPORT.VIDEO
18. 4. 2018IV. Jar v nemeckom jazyku/Frühling in deutscher Sprache
17. 4. 2018Ing. Igor Donoval - Marketing Slovenska a konkurencie v elektronických médiách
17. 4. 2018Ing. Tomáš Sokologorský - Manažment historického hotela
17. 4. 2018Prednáška Hristiny Ilievy-Svertchkovej - Bulgaria as a Tourist Destination: Resources and Types of Tourism. UNESCO Sites in Bulgaria
17. 4. 2018Formy udržateľného podnikania
17. 4. 2018Kaviareň s dekanom
16. 4. 2018Právne služby v medzinárodnom obchode.
16. 4. 2018Rozvoj cestovného ruchu v regióne Stredné Slovensko
13. 4. 2018Diskusné fórum "Spravodlivá a etická mzda na Slovensku"
12. 4. 2018Fórum Študenti-Podniky pre frankofónnu komunitu na Slovensku
12. 4. 2018Študentská vedecká aktivita 2018
12. 4. 2018Medzinárodný jazykový certifikát z nemeckého jazyka - ÖSD
10. 4. 2018Význam verejnej dopravy v regiónoch cestovného ruchu na Slovensku.
10. 4. 2018Logo ako súčasť budovania značky územia
10. 4. 2018Ing. Jaroslav Kubaľa - Manažment hotela v lyžiarskom stredisku
9. 4. 2018Platby a preprava v medzinárodnom obchode.
9. 4. 2018Marketing z pohľadu bankovej pobočky
9. 4. 2018Prednáška Joëlle Chafiol: Cultural Tourism in the Occitanie Region
9. 4. 2018Prednáška Joëlle Chafiol: Customer Service in Tourism
6. 4. 2018Čitateľský klub behaviorálnej ekonómie EF UMB - behaviorálne prístupy k financiám
28. 3. 2018Zdieľaná ekonomika a samoregulácia: budú podnikatelia písať vlastné zákony?
27. 3. 2018Ekonomika, Evolúcia, Empatia
27. 3. 2018Ing. Rudolf Križan - Manažment sieťových hotelov
27. 3. 2018Inteligentné riešenia pre inteligentnú krajinu - inteligentné riešenia pre mestá, kraje, štát
26. 3. 2018Ako sa riadi najväčšia banka na Slovensku
26. 3. 2018Exkurzia - Amazon - Sereď
23. 3. 2018Seminar Academica Turistica
22. 3. 2018Prednáška popredného európskeho vedca Prof. Rolanda Vaubela (Univerzita Mannheim): "Politika a ekonómia súčasných plánov na reformu Eurozóny".
21. 3. 2018Vedecký seminár s poprednou osobnosťou európskej vedy prof. Rolandom Vaubelom (Univerzita v Mannheime) na tému: "Vybrané problémy metodológie v ekonómii". Otvorená diskusia s akademickou komunitou UMB a doktorandmi“.
20. 3. 2018IT sféra a účtovníctvo, automatizácia v účtovníctve
20. 3. 2018Prednáška popredného európskeho vedca prof. Rolanda Vaubela (Univerzita Mannheim) "Od Phillipsovej krivky k racionálnym očakávaniam: história myslenia"
20. 3. 2018Daňová politika v cestovnom ruchu, Ing. Michal Hornok, PhD.
19. 3. 2018Prednášky z praxe T-systems a DTSE
19. 3. 2018Prednáška popredného európskeho vedca prof. Rolanda Vaubela (Univerzita Mannheim) "Paradox volenia a racionálna ignorancia"
16. 3. 2018Cena a jej uplatnenie v marketingu cestovnej kancelárie.
13. 3. 2018Získavanie a výber zamestnancov
9. 3. 2018Čitateľský klub behaviorálnej ekonómie EF UMB - behaviorálne prístupy k mikroekonómii
6. 3. 2018Personálne zabezpečenie podnikania
6. 3. 2018Mgr. Slavomír Pačuta, šéftréner & event manager, STAGEMAN Slovensko, Banská Bystrica - Animácia v cestovnom ruchu
5. 3. 2018Zvýš svoju hodnotu na trhu práce
2. 3. 2018Zo strednej na vysokú: štúdium vo francúzskom jazyku/ Du lycée à l´université: les études en français.
1. 3. 2018Vedecké zasadnutie Katedry ekonomiky a manažmentu podniku
1. 3. 2018Interaktívny seminár o kritickom myslení
28. 2. 2018 Bonita a monitorig pôd SR.
27. 2. 2018Mgr. Marek Harbuľák - Slovenské hotelierstvo v turbulentnej dobe
26. 2. 2018Riadenie vzťahov so zákazníkmi v spoločnosti Martinus
26. 2. 2018Ženy v operatíve
20. 2. 2018Ing. Gabriela Sutórisová, CK SATUR - Košice, Animačné služby cestovných kancelárií
14. 2. 2018Deň otvorených dverí na EF UMB
14. 2. 2018Cyklus prednášok Vincenta Fromentina z Lotrinskej univerzity
12. 2. 2018Prednáška Dr. Mareka Zawartku: Safety and Security in Tourism Destinations
9. 2. 2018Čitateľský klub behaviorálnej ekonómie
29. 1. 2018Otvorené vzdelávanie na Slovensku - výhody pre vzdelávanie
10. 1. 2018Novoročné stretnutie zamestnancov Ekonomickej fakulty UMB
9. 1. 2018Seminár Kvantitatívne metódy v ekonómii
 
Podujatia organizované v roku 2017
12. 12. 2017Stretnutie zahraničných študentov s vedením Ekonomickej fakulty
12. 12. 2017Návšteva študentov Hotelovej akadémie z Nitry
6. 12. 2017Ing. Miroslava Kostková, Ph. D. - Trendy v gastronomii
6. 12. 2017doc. Ing. Pavlína Pellešová, PhD. - Společensky v restauraci
5. 12. 2017Vianočné trhy EF UMB 2017
5. 12. 2017Stáže na Costa Brava - prezentácia
23. 11. 2017Podpora kariérneho rozvoja vysokoškolských študentov
22. 11. 2017Beánie Ekonomickej fakulty UMB
22. 11. 2017Letné školy v USA pre študentov Bc, stupňa
21. 11. 2017Kolektívne investovanie a dôchodkové sporenie očami CEO a portfólio manažéra
20. 11. 2017Kaviareň s dekanom
15. 11. 2017Slávnostné odovzdávanie francúzskych diplomov
13. 11. 2017Prezentácia Dr. Łukasza Arendta: Technical change and labour market polarisation
8. 11. 2017Deň otvorených dverí na EF UMB
7. 11. 2017Hospodárska a menová politika v kontexte súčasného vývoja európskych integračných procesov. 11 ročník medzinárodnej vedeckej konferencie so zameraním na aktuálne témy a politiky Európskej únie
6. 11. 2017Prezentácia doc. PhDr. Mariana Šuplatu, PhD., Policy leadership in the European Commission: the regulation of EU mobile roaming charges.
30. 10. 2017Manažérske fórum - téoria a prax
24. 10. 2017Politické cykly a výnosy na akciových trhoch
17. 10. 2017Univerzitný deň kariéry 2017
11. 10. 2017Koučovanie v praxi
10. 10. 2017Slovanská (Slovenská) heraldika
7. 10. 2017Stretnutie absolventov programu JOSZEF
3. 10. 2017Medzinárodná vedecká konferencia EKONOMICKÁ TEÓRIA A PRAX 2017 (ETAP 2017)
29. 9. 2017Seminar Academica Turistica
26. 9. 2017OKTÓBERFEST UMB
20. 9. 2017Engines of Urban and Regional Development, 6th Central European Conference in Regional Science
19. 9. 2017Dr. MECHTILD RÖSSLER - Kultúrne a prírodné dedičstvo pre silnejšiu spoločnosť Heritage for Stronger Societies – výhody pre všetkých
13. 9. 2017TURISTICKÝ DEŇ pre zamestnancov Ekonomickej fakulty UMB
12. 9. 2017Globálne vzdelávanie na univerzitách
30. 6. 2017EKONOMICKÁ FAKULTA UMB DEŤOM
21. 6. 2017Bioenergia a vidiecky rozvoj - Lorenzo Di Lucia, Imperial College London
12. 6. 2017Ekonomická fakulta UMB rodičom
7. 6. 2017Divadelný večer Ekonomickej fakulty UMB
2. 6. 2017Stretnutie absolventov štúdia pri príležitosti vzniku odboru EMP
17. 5. 2017Slovensko diskutuje o EÚ
13. 5. 2017Čo ste možno [ne]vedeli o bystrickom námestí.
25. 4. 2017Krst knihy "Neplatená práca na Slovensku"
24. 4. 2017Význam zľavových portálov v cestovnom ruchu
20. 4. 2017Scientia Iuventa 2017
19. 4. 2017Deň jazykov na EF UMB
12. 4. 2017Právne služby a platby v medzinárodnom obchode.
12. 4. 2017Tvorba rozpočtov
11. 4. 2017Úroveň personálnej práce v spoločnosti Alfa Bio
11. 4. 20173. dôchodkový pilier – áno alebo nie?
11. 4. 2017Ing. Patrik Kajzar, Ph. D. - Česká republika a její turistické atraktivity
10. 4. 2017doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph. D. - Trendy v gastronomii
10. 4. 2017Neštandardné menové operácie
10. 4. 2017Vybrané aspekty činností výkonu colného dohľadu ako prirodzenej bariéry v obchodovaní s tretími krajinami
6. 4. 2017Dobrovoľné nástroje environmentálnej politiky - cesta k "zelenému" podnikaniu - Ing. Anita Gajarská SAŽP - OEMBD, Aktivity SAŽP - Ing. Jarmila Zajacová - SAŽP OEVV
6. 4. 2017Študentská vedecká aktivita 2017
5. 4. 2017Medzinárodný certifikát z nemeckého jazyka - ÖSD
4. 4. 2017Ing. Tomáš Sokologorský - Manažment historického hotela - Hotel The Grand Vígľaš
4. 4. 2017Aprílové diskusie o mobilitách: "Nastav si svoj kompas"
4. 4. 2017Personálny kontroling
4. 4. 2017Prednáška Dr. Sebastiana Koperu: Case Studies on Social Media in Tourism
3. 4. 2017Prednáška Dr. Sebastiana Koperu: Social Media as a Tool for Knowledge Transfer in Tourism Destinations
3. 4. 2017Prednáška Dr. Sebastiana Koperu: Social Media as a Source of Knowledge for Tourism Innovation
31. 3. 2017Exkurzia - Maďarsko Szentendre
29. 3. 2017Medzinárodná preprava. Právne služby v medzinárodnom obchode.
29. 3. 2017Prednáška "Nápad premenený na úspech" - hosť Mgr. Peter Nižňanský
28. 3. 2017Daňová politika v cestovnom ruchu, Ing. Michal Hornok, PhD., Finančné riaditeľstvo SR
27. 3. 2017Komerčná banka – vzťah rizík a klienstkych úrokových sadzieb
27. 3. 2017Marketing v bankovej inštitúcii
23. 3. 2017Projektový deň EF UMB
23. 3. 2017Študenti-Podniky-Univerzity
22. 3. 2017Ekonomatograf: Rogue Trader
21. 3. 2017Ing. Jaroslav Kubaľa - Manažment horského hotela
21. 3. 2017Starostlivosť o zamestnancov
20. 3. 2017Horehronie z pohľadu destinačného manažmentu
20. 3. 2017Ing. Viktória Bieliková - Aktuálne problémy cestovných kancelárií
20. 3. 2017Ing. Roman Švec, Ph. D. - Gurmánský cestovní ruch
16. 3. 2017Beseda so zástupcami najväčšieho slovenského online kníhkupectva Martinus
15. 3. 2017Aktuálne otázky centrálneho bankovníctva.
15. 3. 2017Prezentácia frankofónneho štúdia de L´ldrac Business School
14. 3. 2017Hodnotenie zamestnancov v podniku
14. 3. 2017Ing. Rudolf Križan - Manažment sieťového hotela
13. 3. 2017Manažment kľúčových zákazníkov v praxi
13. 3. 2017Prednáška poprednej osobnosti európskej ekonómie prof. Rolanda Vaubela z Univerzity v Mannheime
10. 3. 2017Stretnutie s ukrajinskými študentmi
10. 3. 2017Seminar Academica Turistica
9. 3. 2017Vedecké zasadnutie KEMP spojené s malou obhajobou
9. 3. 2017Otvorenie detského centra "Trpaslík.“
8. 3. 2017Banskobystrický okrášľovací spolok. Dobrovoľnícke aktivity v meste Banská Bystrica.Ako pomáha skrášľovanie mesta v rozvoji cestovného ruchu.
7. 3. 2017Prednáška Dr. Mareka Zawartku: Risks in the Context of Travel and Tourism (Impact of Terrorism in Tourism)
7. 3. 2017Slovensko očami zahraničných študentov
6. 3. 2017Beseda so zástupcami najväčšieho slovenské online kníhkupectva Martinus
6. 3. 2017Prednáška Dr. Mareka Zawartku: Threats to the Safety in Sport Tourism
1. 3. 2017Prednáška na tému: Cena a jej úloha v marketingu cestovnej kancelárie
22. 2. 2017Prednáška "Management of risks connected to innovation activity of companies"
22. 2. 2017Prednáška "Le lien entre l'innovation et la compétitivité des entreprises"
21. 2. 2017Prednáška: Intercultural management: How to work with foreigners?
21. 2. 2017Prednáška "Innovation at the level of product development"
21. 2. 2017Verejná doprava vo vzťahu k ekonomike regiónu
21. 2. 2017Prednáška Dr. hab. Andrzeja Hadzika: Perspectives of Development of Sport Tourism
21. 2. 2017Univerzita a prax na spoločnej ceste
20. 2. 2017Prednáška Dr. hab. Andrzeja Hadzika: Health Tourism - the Concept, Form, Scope and Condition of its Development
20. 2. 2017Predstavenie CFA Institute University Recognition Program na Univerzite Mateja Bela in Banska Bystrica
17. 2. 2017Ekonomická fakulta oslavuje 40 rokov !
14. 2. 2017Ing. Bohumil Minarovič - Hostili sme svet
10. 2. 2017Deň otvorených dverí pre uchádzačov o štúdium na EF UMB
10. 2. 2017Deň otvorených dverí na Inštitúte manažérskych systémov v Poprade
10. 2. 2017Seminar Academica Turistica
10. 1. 2017Novoročné stretnutie zamestnancov Ekonomickej fakulty UMB
 
Podujatia organizované v roku 2016
15. 12. 2016Uplatnenie vedeckých postupov pri riešení manažérsky zameraných vedeckých otázok
12. 12. 2016V prvej línii - skúsenosti riaditeľa pobočky komerčnej banky
12. 12. 2016Vianočné trhy EF UMB 2016
9. 12. 2016Informačný deň a workshop k medzinárodným projektom EF UMB
7. 12. 2016Stretnutie o kratkodobých mobilitách pre doktorandov
30. 11. 2016Beánie Ekonomickej fakulty UMB
28. 11. 2016Ako úspešne riadiť projekty
23. 11. 2016Prednáška: "Občan ako klient štátu"
23. 11. 2016Rokovanie v práci manažéra: Zásady komunikácie so zamestnancami.
23. 11. 2016Informačné stretnuie pre záujemcov o ERASMUS+ na AR 2017/2018
21. 11. 2016Prednáška "Zatraktívnenie prihraničných regiónov SR a Maďarska z pohľadu rozvoja cestovného ruchu a udržateľného rozvoja územia."
16. 11. 2016International Village
15. 11. 2016Mysli ako inovátor
14. 11. 2016Digitalizácia v manažmente – informačná a znalostná podpora pre rozhodovanie
14. 11. 2016Spoločnosť Kvety.sk a strategický marketing
10. 11. 2016Regionálna prehliadka prác mladých štatistikov a demografov
10. 11. 2016Ocenenie najlepších študentov I. a II. stupňa štúdia za akademický rok 2015/2016 a Imatrikulácie študentov 1. roku denného bakalárskeho štúdia - miesto štúdia Banská Bystrica
9. 11. 2016Stavba a testovanie obchodných a investičných stratégií
9. 11. 2016Deň otvorených dverí pre uchádzačov o štúdium na EF UMB
9. 11. 2016UNINFOS 2016
9. 11. 2016Prínos mimovládnych organizácií v meste Banská Bystrica
8. 11. 2016Čo ovplyvňuje podnikateľské zámery slovenskej mládeže vo vidieckych regiónoch?
8. 11. 201610. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie s hlavnou témou "Investovanie v Európe - súčasný stav a perspektívy"
7. 11. 2016Smart city – inteligentný prístup k rozvoju mesta
2. 11. 2016DESTINATION: CITY - POTENTIALS AND LIMITATIONSOF URBAN TOURISM
19. 10. 2016Podstata současného peněžního systému
17. 10. 2016Zaklady trhu & go-to-market model
12. 10. 2016Moja cesta
10. 10. 2016Medzinárodný študentký workshop: Vývoj cestovného ruchu na SR a v Poľsku
5. 10. 2016"Žijem svoj sen:sieťový marketing ako príležitosť.“
5. 10. 2016Manažment korporátneho rizika
5. 10. 2016Univerzitný deň kariéry 2016
4. 10. 2016Prednáška poprednej osobnosti európskej ekonómie, profesora Rolanda Vaubela
29. 9. 2016Súčasné tendencie v riadení a marketingu európskych destinácií
26. 9. 2016Prijatie delegácie z Dongbei University of Finance & Economics z Číny
20. 9. 2016Tvorivé projekty v komerčnej banke
14. 9. 2016TURISTICKÝ DEŇ pre zamestnancov Ekonomickej fakulty UMB
31. 8. 2016Medzinárodná vedecká konferencia "Aplikácie matematiky a štatistiky v ekonómii"
29. 8. 2016Inteligentní ľudia v inteligentných mestách
1. 7. 2016EKONOMICKÁ FAKULTA UMB DEŤOM
9. 6. 2016Divadelný večer Ekonomickej fakulty UMB
7. 6. 2016Seminár "Kvantitatívne metódy v ekonómii"
6. 6. 2016Ekonomická fakulta UMB rodičom
19. 5. 2016Medzinárodná vedecká konferencia: Inovácie a podnikanie. Teória a prax.
18. 5. 2016Prednáška prof. Haralda Pechlanera: Selected Problems of Destination Management
17. 5. 2016Medzinárodný týždeň koučovania
12. 5. 2016Medzinárodná vedecká konferencia na tému: „Ekonomicko-právne problémy a výzvy trhu práce a ich vplyv na individuálny blahobyt”
3. 5. 2016Predstavenie obsahovej a vizuálnej identity "značky Slovensko"
2. 5. 2016Global experience of SMEs: What helps them grow & export
29. 4. 2016Beseda s najväčším slovenským online kníhkupectvom Martinus
28. 4. 2016Beseda s najväčším slovenským online kníhkupectvom Martinus
26. 4. 2016Investičné stratégie v dôchodkových fondoch VÚB GENERALI
21. 4. 2016Scientia Iuventa 2016
20. 4. 2016Prednáška prof. Lluisa Mundeta: Tourism in Cuba: A Curse or a Blessing?
19. 4. 2016Prednáška prof. Lluisa Mundeta: New Tourism Regeneration Strategies in Mature Tourist Resorts
19. 4. 2016Ekonómovia v pohybe
18. 4. 2016Cesta študenta z lavíc EF UMB k riadeniu v medzinárodnej spoločnosti
18. 4. 2016Prednáška prof. Lluisa Mundeta: Costa Brava and Barcelona as Tourist Destinations
18. 4. 2016Exkurzia pre študentov do podniku TATRAMAT, a.s. v Poprade - Matejovciach
14. 4. 2016Medzinárodný jazykový certifikát z anglického jazyka UNIcert®III
14. 4. 2016Medzinárodný jazykový certifikát v nemčine - ÖSD
13. 4. 2016Právne služby v oblasti medzinárodného obchodu a obchodné podmienky INCOTERMS
13. 4. 2016Večer s 2 filmami z nemeckej produkcie /Abend mit 2 Filmen aus deutscher Produktion „Nach fünf im Urwald“
13. 4. 2016Večer s 2 filmami z nemeckej produkcie /Abend mit 2 Filmen aus deutscher Produktion „Die Farbe des Ozeans“
13. 4. 2016Zoznámte sa: Národný štipendijný program
12. 4. 2016Budovanie imidžu post-industrálnych miest ako súčasť marketingových stratégií
12. 4. 2016Mestské megaprojekty alebo malé podujatie pre občanov? Postavenie mestskej spoločnosti v marketingových stratégiách
12. 4. 2016Prednáška Dr. Marcina FELTYNOWSKEHO, Územné plánovanie a GIS ako súčasť marketingu územia
12. 4. 2016Marketingové aktivity OOCR Stredné Slovensko
7. 4. 2016Kurze Geschichte des österreichischen Weins / Krátky príbeh o rakúskom víne
7. 4. 2016Metody výběru vzorku v auditu
7. 4. 2016Študentská vedecká aktivita 2016
6. 4. 2016Projekt Index Podnikateľa ako nástroj na podporu a rozvoj transparetného podnikateľského prostredia na Slovensku
5. 4. 2016Personálny kontroling v praxi
5. 4. 2016Investičný deň s J&T bankou
4. 4. 2016Prednáška prof. Arvida Flagestada: Trends Important for Winter Sports Destinations
4. 4. 2016Prednáška prof. Arvida Flagestada: Destination Competitiveness and Vision
4. 4. 2016Efektívna tímová spolupráca
30. 3. 2016Vybrané formy platieb v medzinárodnom obchode
30. 3. 2016Najväčšie zahranično-politické výzvy roku 2016
23. 3. 2016Prednášky z Ústavu verejnej politiky FSEV UK
23. 3. 2016Vedecký seminár
22. 3. 2016Daňová politika v cestovnom ruchu
22. 3. 2016Plánovanie ľudských zdrojov vo výrobe s veľkou dynamikou výrobných kapacít
22. 3. 2016Radim Jančura - Ako sa stať zo študenta úspešným podnikateľom
18. 3. 2016Seminar Academica Turistica
17. 3. 2016Sociálne podnikanie v krajinách EÚ a SR
16. 3. 2016Vybrané aspekty činností výkonu colného dohľadu ako prirodzenej bariéry v obchodovaní s tretími krajinami v podmienkach EÚ
16. 3. 2016Prednáška Michala Valkoviča (Procter & Gamble): Základy trhu & Go-To-Market Model
14. 3. 2016Gastronómia - to nie sú len jedlá a nápoje
14. 3. 2016Informačné systémy vo Finančnej správe SR - daňová časť
9. 3. 2016Ako si uloviť štipendium do zahraničia
8. 3. 2016Prednáška Dr. Mareka Zawartku: Safety and Quality of Hotel Services
7. 3. 2016Prednáška Dr. Mareka Zawartku: Sport Tourism - Aspects of Sponsorship in Sport. Racism, Intolerance - a Threat to Sport Tourism.
7. 3. 2016Komerčná banka – vzťah rizík a klientskych úrokových sadzieb
7. 3. 2016Riadenie vzťahov so zákazníkmi v praxi
4. 3. 2016Prezentácia štúdia SZ ŠP v Reims-FR , stretnutie s absolventkou
2. 3. 2016Prečo je vzdelanie na okraji záujmu spoločnosti? (nevyhnutnosť zmeny z pohľadu ekonóma)
29. 2. 2016Prednáška z praxe úspešného absolventa EF UMB: Ing. Tibor Bajaník, majiteľ CK FIFO. Téma: Cenová politika ako súčasť marketingu v cestovných kanceláriách.
24. 2. 2016Ako funguje Európska komisia - pohľad z vnútra
23. 2. 2016Prednáška spojená s diskusiou:" Idea univerzity a rozkol vied".
19. 2. 2016Seminar Academica Turistica
17. 2. 2016Workshop
17. 2. 2016Čo vás čaká a neminie? (V dôchodkovom systéme)
16. 2. 2016Podnikanie férovo a zodpovedne
15. 2. 2016SLOVENSKÝ JAZYK PRE CUDZINCOV
12. 2. 2016Deň otvorených dverí na Ekonomickej fakulte UMB
8. 2. 2016Uvítací deň ERASMUS+
3. 2. 2016Privítanie francúzskych študentov
13. 1. 2016Novoročné stretnutie zamestnancov Ekonomickej fakulty UMB
13. 1. 2016Informačné stretnutie k učiteľským mobilitám
 
Podujatia organizované v roku 2015
3. 12. 2015Medzinárodná vedecká konferencia:" MANAŽMENT ORGANIZÁCIÍ V REÁLNOM A VIRTUÁLNOM PROSTREDÍ: PRÍLEŽITOSTI A VÝZVY VII."
2. 12. 2015Informačné systémy vo Finančnej správe SR - daňová časť
1. 12. 2015Prezentácia štúdia na KU Eichstätt - Ingolstadt, medzinárodný field trip Čína - Honkong
30. 11. 2015Otváracia konferencia medzinárodného projektu s názvom: Vybrané oblasti politiky miestneho rozvoja v Nórsku a na Slovensku
26. 11. 2015Implementácia SAP v Poštovej banke
26. 11. 2015Informačné stretnutie k študentským mobilitám na AR 2016/2017
25. 11. 2015Séria troch prednášok univ. prof. dipl. Ing. Dr. Mikuláša Luptáčika, Ekonomická univerzita, Viedeň
25. 11. 2015Prednáška Juraja Karpiša: Moderný kapitalizmus a zlé peniaze
24. 11. 2015Prednáška Miroslava Kotova: Ako v 35 rokoch spravovať 2 miliardy eur pre pol milióna Slovákov?
18. 11. 2015Teach for Slovakia
13. 11. 2015Seminár: Prepojenie univerzitného vzdelávania s praxou
12. 11. 2015Vyhodnotenie udržateľného rozvoja v EÚ pomocou agregovaného SD indexu
11. 11. 2015Slovensko je skorumpované, biznis prehnitý. Čo s tým?
11. 11. 2015Deň otvorených dverí pre uchádzačov o štúdium na EF UMB
11. 11. 2015Exkurzia pre študentov do podniku TATRAMAT, a.s. v Poprade-Matejovciach
3. 11. 2015Životné mapy a komunikačné typy osôb vhodné pre prácu v interkultúrnom prostredí
3. 11. 2015Profesor Peter Nijkamp na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela 3. a 4. novembra 2015 - vedecké sympózium
27. 10. 2015Objav svoje silné stránky
27. 10. 2015Finančná stabilita a udržateľný rast v Európskej únii: súčasný stav a perspektívy.
23. 10. 2015SAP kamion - SAP Run Simple Tour
20. 10. 2015Exkurzia do Štatistického úradu SR v BB.
15. 10. 2015Medzinárodný jazykový certifikát z nemčiny - ÖSD
13. 10. 2015Univerzitný deň kariéry 2015
13. 10. 2015Výstava vydavateľstva WOLTERS KLUWER
12. 10. 2015Prednáška Daniela Gladiša z Vltava fund:Bezrizikové akcie
8. 10. 2015Podujatie pre pedagógov všetkých fakúlt UMB "Prežiť (akademický) rok".
5. 10. 2015SLOVAK LANGUAGE FOR FOREIGNERS
23. 9. 2015Workshop kariérového poradenstva „Pripraviť sa, pozor, štart!“
21. 9. 2015SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE AKADEMICKÉHO ROKA 2015/2016
17. 9. 2015TURISTICKÝ DEŇ pre zamestnancov Ekonomickej fakulty UMB
10. 9. 201521. ročník medzinárodnej konferencie vedecko-výskumnej siete PGV, téma "Pre silnú Európu: renovácia ekonomických, podnikateľských, politických, územných a vzdelávacích štruktúr"
1. 7. 2015EKONOMICKÁ FAKULTA UMB DEŤOM
29. 6. 2015Prof. Emmanuel Thanassoulis (Aston Business School, UK): DEA Methodology and Applications in Efficiency Assessment
8. 6. 2015Ekonomická fakulta UMB rodičom
4. 6. 2015Divadelný večer Ekonomickej fakulty UMB
30. 5. 2015Konzultačný deň - prípravný kurz k prijímacím pohovorom
21. 5. 2015Medzinárodná vedecká konferencia na tému: „Inovácie a podnikanie. Teória a prax.”
14. 5. 2015Medzinárodná vedecká konferencia Turistica Bistriciensis 2015 „Zdravotný cestovný ruch ako súčasný rozvojový trend“
13. 5. 2015Premietanie filmu: „Der Tanz mit dem Teufel- Die Entführung des Richard Oetker“/“Tanec s diablom – Únos Richarda Oetkera“
12. 5. 2015Premietanie filmu „Soul Kitchen“
11. 5. 2015Premietanie filmu „Die Fälscher“/„Falšovatelia alebo Diablova dielňa“
7. 5. 2015Čítanie z knihy/Lesung aus „Die Business-Class macht Ferien
6. 5. 2015Vedecký seminár: Spolupráca regionálnej samosprávy a vysokých škôl pri rozvoji malého a stredného podnikania zakladaním start-up podnikov
5. 5. 2015Medzinárodná skúška z anglického jazyka - UNIcert® III
5. 5. 2015Prednáška Boguslawa Ulijasza : "Impact of the Infrastructure Development and the Organization of Sport Events on Tourism"
5. 5. 2015Stretnutie študentov s prezidentom SR Andrejom Kiskom
29. 4. 2015Prednáška: "Je daňový úrad ozajstný strašiak?" Štruktúra a poslanie daňového úradu.
29. 4. 2015Prednáška: "Product development in tourism"
28. 4. 2015Prednáška: "Ako sa rozvíjať pre naplnenie svojich cieľov"
28. 4. 2015Interkultúrna prezentácia a beseda/Präsentation und Diskussion zur Wanderlust in Deutschland. „Cieľ dovolenky - putovanie. Nemci ako ľudia s vysokou intenzitou cestovania“/„Wandern ist das Reiseziel. Die Deutschen als reiselustige Menschen“
28. 4. 2015Prednáška Viliama Tonkoviča: "Finančná gramotnosť - minulé a budúce peniaze"
27. 4. 2015Prednáška Jozefa Makúcha:"Menová politika ECB v súčasnom ekonomickom prostredí"
27. 4. 2015Seminár „Konkurencieschopnosť v cestovnom ruchu“
27. 4. 2015Prednáška: "Tourism in Germany"
27. 4. 2015Prednáška: "Albergo Diffuso sostenibile - Prospects for a sustainable development of rural tourism areas"
23. 4. 2015Prednáška: "International relations between travel and tourism"
23. 4. 2015Prednáška: "The world´s contrast of cultures"
23. 4. 2015SCIENTA IUVENTA 2015
22. 4. 2015Prednáška: "Development of the tourism marketing into touristy countries"
22. 4. 2015Prednáška: "Authentic travelers experience"
22. 4. 2015Exkurzia - BBSK
21. 4. 2015Prednáška:"Vzostup, pád a znovuzrodenie nemeckých vín./Aufstieg, Abstieg und Wiederaufstieg des deutschen Weins."
21. 4. 2015Ekonómovia v pohybe
21. 4. 2015Prednáška: "Dane a miestne poplatky v cestovnom ruchu"
20. 4. 2015Prednáška:" Manažment podujatí v cieľovom mieste cestovného ruchu"
20. 4. 2015Exkurzia - DSS Banská Bystrica
20. 4. 2015Kaviareň s dekanom
17. 4. 2015Vedecký seminár: Seminar Academica Turistica
17. 4. 2015Vedecký seminár: Seminar Academica Turistica
17. 4. 2015Vedecký seminár: Seminar Academica Turistica
16. 4. 2015Medzinárodný jazykový certifikát z nemčiny - ÖSD
15. 4. 2015Prednáška Mateja Dobríka: "CUBA mojimi očami."
15. 4. 2015Prednáška: "The competitiveness of mountain destinations"
15. 4. 2015Prednáška: "Trends focused on winter destinations"
14. 4. 2015Prednáška: Imidž v cestovnom ruchu a jednotná prezentácia Slovenska
14. 4. 2015Prezentačné dni podnikov + Deň kariéry EF UMB
13. 4. 2015Prednáška s workshopom: "Aké sú požiadavky a očakávania zamestnávateľov z oblasti hotelierstva a cestovného ruchu pri výbere svojich zamestnancov? "
10. 4. 2015Exkurzia -Štátny archív Banská Bystrica
9. 4. 2015Študentská vedecká aktivita 2015
8. 4. 2015Prednáška Ing. Richarda Sulíka: "Likviduje ECB euro?"
1. 4. 2015Prednáška: "How crowdfunding can boost your creative idea, your enterprise or your company"
31. 3. 2015Bubble net: w
25. 3. 2015Prednáška: „Činnosť SOPK a jej aktivity v oblasti podpory exportu“
24. 3. 2015Prednáška: Čo je úspech? Diskusia s Petrom Krištofovičom.
19. 3. 2015Seminár Kvantitatívne metódy v ekonómii
11. 3. 2015Prednáška "Alternatívne prístupy k štatistickému testovaniu hypotéz - Fisher vs. Neyman-Pearson vs. Likelihood vs. Bayes"
11. 3. 2015Prednáška: "Vybrané formy platieb v medzinárodnom obchode“,
10. 3. 2015Rómsky mýtus
10. 3. 2015Workshop - Interkomprehenzia románskych jazykov
10. 3. 2015Večery nemeckého filmu: terorizmus a totalizmus
9. 3. 2015Workshop s marketingovým expertom, Ing. Borisom Deglovičom
6. 3. 2015Vedecký seminár: Seminar Academica Turistica
6. 3. 2015Vedecký seminár: Seminar Academica Turistica
6. 3. 2015Vedecký seminár: Seminar Academica Turistica
5. 3. 2015Informačné stretnutie pre študentov k stážam v Internationaler Bund v Nemecku - presunutý termín z 18.2.2015
5. 3. 2015Prednáška profesora Michaela C.Mungera z Duke University:"What is a voluntary exchange"
4. 3. 2015 Workshop - Interkomprehenzia slovanských jazykov
3. 3. 2015Prednáška Mareka Zawartku: HOTEL OPERATIONS WITH A SPECIAL FOCUS ON THE SAFETY AND SECURITY OF PERSONS RESIDING IN HOTELS
3. 3. 2015Prednáška: Manažérske informačné systémy v praxi
25. 2. 2015Peter Kažimír: Aktuálne makroekonomické otázky.
24. 2. 2015Večery nemeckého filmu: terorizmus a totalizmus
23. 2. 2015Prednáška Petra Paľa, riaditeľa športového podujatia Volkswagen Slovakia Oravanman
23. 2. 2015Vedecký seminár 1 a 2
19. 2. 2015Prax vo Švajčiarsku v zariadeniach cestovného ruchu
16. 2. 2015KyČiHo: Mýtus racionálneho voliča (debata o knihe).
31. 1. 2015Deň otvorených dverí na Ekonomickej fakulte UMB
28. 1. 2015Informačné stretnutie k učiteľským mobilitám programu Erasmus+
13. 1. 2015Novoročné stretnutie zamestnancov Ekonomickej fakulty UMB
 
Podujatia organizované v roku 2014
10. 12. 2014Prednáška:Starnutie obyvateľstva v EÚ: brzda alebo motor ekonomického rastu?
3. 12. 2014Konferencia : "10 rokov v Európskej Únii | A čo ďalej? "
2. 12. 2014VOĽBY kandidáta na dekana Ekonomickej fakulty UMB Banská Bystrica
1. 12. 2014Stretnutie záujemcov o študijný program JOSZEF na Ekonomickej univerzite Viedeň
1. 12. 2014Prednáška: “Smeruje EMÚ do recesie?”
28. 11. 2014Informačné stretnutie k učiteľským mobilitám
27. 11. 2014Prednáška+video podľa knihy M.N.Rothbarda: "Peniaze v rukách štátu"
26. 11. 2014Prednáška Ľuboša Fellnera: "Uplatnenie marketingových nástrojov a postupov v praxi"
24. 11. 2014Diskusia s džezmanom PETROM LIPOM
19. 11. 2014Prednáška Martina Mažára: "Inovatívne techniky predaja"
14. 11. 2014Medzinárodná konferencia : "Developing Life Skills with Macmillan"
12. 11. 2014Deň otvorených dverí pre uchádzačov o štúdium na EF UMB
10. 11. 2014Stretnutie študentov s vedením fakulty v MoMo cafe
6. 11. 2014Prednáška: Jozef Mihál: Zákonník práce, daň z príjmu a odvody
6. 11. 2014Medzinárodná vedecká konferencia:" MANAŽMENT ORGANIZÁCIÍ V REÁLNOM A VIRTUÁLNOM PROSTREDÍ: PRÍLEŽITOSTI A VÝZVY VI."
6. 11. 2014Determinanty sociálneho rozvoja: Vzdelávanie ako determinant rozvoja sociálneho podnikania– medzinárodná vedecká konferencia
4. 11. 20148. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie s hlavnou témou:„10. výročie vstupu SR do EÚ: teória, politika a prax financií"
27. 10. 2014Prednáška Ing.Tomáša Plavca:"Obavy, možnosti a výzvy"
23. 10. 2014Medzinárodný jazykový certifikát z nemčiny - ÖSD
17. 10. 2014Medzinárodná vedecká konferencia - "Cudzie jazyky - most k inováciám vo vysokoškolskom vzdelávaní"
16. 10. 2014Prednáška+video podľa knihy M.Morrisa:"Čo nesmiete vedieť?"
13. 10. 2014Startupy na Slovensku s Jarom Ľuptákom.
7. 10. 2014Univerzitný Deň Kariéry 2014 - Prednáška Zuzany Záhradníkovej:"Nezamestnaný po škole? Nemusíš byť!"
7. 10. 2014Univerzitný Deň Kariéry 2014 -Prednáška s Petrom Sasínom :"Pravdy a mýty o Prosperite"
7. 10. 2014Univerzitný Deň Kariéry 2014
2. 10. 2014Seminár: "Nájsť,citovať a zdieľať odborné informácie na jednom mieste
29. 9. 2014Predajná výstava odborných publikácií vydavateľstva WOLTERS KLUWER
25. 9. 2014HUDOBNO-TANEČNÝ FESTIVAL
4. 9. 2014Prednáška: Central Banking and Deflationary Depression: A Japanese Perspective
30. 6. 2014EKONOMICKÁ FAKULTA UMB DEŤOM
10. 6. 2014Stretnutie pracovníkov KOJK so študentmi Gymnázia Š.Moyzesa v Banskej Bystrici
3. 6. 2014Divadelný večer Ekonomickej fakulty UMB
29. 5. 2014Medzinárodná konferencia:„Neplatená práca ako potenciálny zdroj sociálno-ekonomického rozvoja spoločnosti a determinant individuálneho blahobytu“.
26. 5. 2014Vymenovanie profesorov EF UMB prezidentom SR
23. 5. 2014Vedecký seminár: Seminar Academica Turistica
22. 5. 2014Determinanty sociálneho rozvoja: Sociálna ekonomika a vzdelávanie – medzinárodná vedecká konferencia
20. 5. 2014Udelenie certifikátov Terminology Manager basic
16. 5. 2014Stretnutie frankofónnych absolventov UMB a bývalých štipendistov francúzskej vlády
15. 5. 2014Workshop: Kritické myslenie a Reflexná metóda v praxi
14. 5. 2014Problems of Euro-zone from the Polish perspective
13. 5. 2014Pension Reforms in Post-Socialist Countries – Comparison and Evaluation
12. 5. 2014Cyklus prednášok prof. Emmanuel Thanassoulis: DEA modely a ich aplikácie v ekonómii
12. 5. 2014Medzinárodná skúška z anglického jazyka - UNIcert III
7. 5. 2014Prednáška: Univ. Prof. Dipl. – Ing. Dr. Mikuláša Luptáčika-"Štrukturálne súvislosti slovenskej ekonomiky: Input-output analýzy - 4.časť".
7. 5. 2014Prednáška: Univ. Prof. Dipl. – Ing. Dr. Mikuláša Luptáčika - "Štrukturálne súvislosti slovenskej ekonomiky: Input-output analýzy - 5. časť".
6. 5. 2014Prednáška: Univ. Prof. Dipl. – Ing. Dr. Mikuláša Luptáčika- "Štrukturálne súvislosti slovenskej ekonomiky: Input-output analýzy - 3. časť".
6. 5. 2014Poľsko-slovenské študentské sympózium
5. 5. 2014Prednáška : Univ. Prof. Dipl. – Ing. Dr. Mikuláša Luptáčika - "Štrukturálne súvislosti slovenskej ekonomiky: Input-output analýzy- 1.časť".
5. 5. 2014Prednáška: Univ. Prof. Dipl. – Ing. Dr. Mikuláša Luptáčika-"Štrukturálne súvislosti slovenskej ekonomiky: Input-output analýzy - 2. časť".
28. 4. 2014Prednáška:Metodológia výskumu a kritické myslenie na vysokých školách – prednášajúci viz. prof. Seppo Saari, PhD.
24. 4. 2014VIdeokonferencia: "Inovatívne podnikanie ako pracovná príležitosť pre mladých absolventov EF UMB
24. 4. 2014International Scientific Conference "Innovations and entrepreneurship. Theory and practice.”
24. 4. 2014SCIENTA IUVENTA 2014
23. 4. 2014Prednáška: Ing.Petr Studnička: Destination Management in the Czech Republic and Slovakia
23. 4. 2014 Regionálne kolo - "MLADÝ EURÓPAN 2014 Banská Bystrica"
16. 4. 2014Prednáška Ing. Radovana Strihu: „Ochranná známka“
14. 4. 2014Prednáška odborníka z praxe „Metódy a formy činnosti verejnej správy na príklade finančnej správy“
14. 4. 2014Aktuálny vývoj zón voľného obchodu a ich vplyv na medzinárodný obchod“, prednášajúci: Ing.Michal Kardoš, Ing.Peter Reťkovský, SARIO
11. 4. 2014Vedecký seminár: Seminar Academica Turistica
10. 4. 2014Medzinárodný jazykový certifikát z nemčiny - ÖSD
10. 4. 2014Koučovanie ako nástroj rozvoja ľudí. Workshop vedený certifikovaným koučom ICF (International Coach Federation), USA
10. 4. 2014Študentská vedecká aktivita 2014
9. 4. 2014Európska únia – problémy a výzvy. Podtitul: Je vízia zakladateľov spoločnej Európy stále aktuálna?
9. 4. 2014Multikultúrna spoločnosť – organizačná kultúra.
8. 4. 2014Vedecký seminár: Administration territoriale de la France / Územná správa vo Francúzsku
7. 4. 2014Prednáška: M.Sc. Christian Nordhorn: Sustainable Tourism Development The case of Sochi 2014
7. 4. 2014Prednáška: M.Sc.Christian Nordhorn: New Developments in Winter Sport Tourism Russian Ski Resorts in The Caucasus
7. 4. 2014Prednáška: "Nápad premenený na úspech" prednášajúci Ing. Jozef Síkela, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Slovenskej Sporiteľne,a.s.
5. 4. 2014Prednáška: Dr.Lluis Munded i Cerdan: New Strategies of Tourism Regeneration in Mature Tourist Resorts The Costa Brava as an Example of Sustainability
5. 4. 2014Prednáška: Dr.Lluis Munded i Cerdan: The Life-cycle of Mature Sea-side Resorts and the New Mediterranean in the Caribbean Strategies for survival
3. 4. 2014Prednáška: Modelovanie a simulácie ekonomických systémov – agentovo orientovaný prístup
3. 4. 2014Annual General Meeting ESN v Miláne (Taliansko)
3. 4. 2014Medzinárodná vedecká konferencia Turistica Bistriciensis 2014 Vzdelávanie mládeže v cestovnom ruchu a uľahčenie jej vstupu na trh práce
2. 4. 2014Prednáška Stanislava Pánisa z J&T banky
2. 4. 2014Prednáška: Prof. Arvid Flagestad: Competitiveness in Destinations
2. 4. 2014Prednáška: Bruno Gantenbein: The Current Challenge in Destination Management Swiss Experience
2. 4. 2014Bruno Gantenbein: Implementation Workshop Strategy of Tourism Development in the Region Zvolenská Kotlina
1. 4. 2014Prednáška: Dr.Andrzej Hadzik: Health Tourism The Concept, Form, Scope and Condition of Its Development
1. 4. 2014Prednáška: Prof. Arvid Flagestad: Trends Important for Winter Sports Destinations
31. 3. 2014Prednáška: Ing. Eleny Kohútikovej,PhD. :"Nová regulácia bankového sektora vyrieši viaceré problémy eurozóny. Zďaleka nie však všetky."
29. 3. 2014Transkultúrne ošetrovateľstvo – manažment pacienta
25. 3. 2014Determinanty využívania flexibilizácie práce z pohľadu rodiny a ich implementácia do sociálneho systému
25. 3. 2014Prednáška Ing. Lenka Maťašovská – Fungovanie DMO na príklade regiónu Vysoké Tatry
24. 3. 2014Prednáška: Návštevnícka karta ako nástroj marketingu
18. 3. 2014Prednáška Ing. Michala Hornoka, PhD,- Daňová politika v cestovnom ruchu
14. 3. 2014Vedecký seminár: Seminar Academica Turistica
12. 3. 2014Prednáška Juraja Miškova - "Praktické aspekty hospodárskej politiky"
12. 3. 2014Prednáška Ing. Mariána Číža: "Aktivity múzea na podporu cestovného ruchu"
11. 3. 2014Vedecký seminár : Aspects interculturels de la communication France- Slovaquie”/Interkultúrne aspekty komunikácie Francúzov a Slovákov
10. 3. 2014Prednáška Ing. Petra Reťkovského: "Ekonomická diplomacia“
6. 3. 2014Prezentácia spoločnosti Emerald Group Publishing o publikovaní prípadových štúdií.
26. 2. 2014Bitcoin – How does it work?
12. 2. 2014Prednáška Ing. Michala Kardoša: "SARIO - hlavný aktér pri podpore zahraničného obchodu“.
12. 2. 2014Informačné stretnutie s pani Steiner - IB Nemecko
11. 2. 2014Výberové konanie pre záujemcov o prax vo Švajčiarsku
31. 1. 2014Akreditované testovanie na získanie medzinárodného certifikátu TOEIC
25. 1. 2014Deň otvorených dverí na Ekonomickej fakulte UMB
24. 1. 2014Deň otvorených dverí EF UMB pre frankofónnych študentov
22. 1. 2014Prednáška profesora Mikuláša Luptáčika: "Význam automobilového priemyslu pre ekonomiku Slovenska."
21. 1. 2014Prednáška profesora Mikuláša Luptáčika: "Optimálna fiškálna politika pri dlhovej brzde."
20. 1. 2014Prednáška profesora Mikuláša Luptáčika: "Vplyv regulácie na efektívnosť firmy."
20. 1. 2014Nový výberový predmet: MANAŽMENT TERMINOLÓGIE
16. 1. 2014Prednáška prof. Dr. Haralda Pechlanera: Vybrané problémy destinačného manažmentu a rozvoja CR v cieľových miestach
14. 1. 2014Novoročné stretnutie zamestnancov Ekonomickej fakulty UMB
 
Podujatia organizované v roku 2013
17. 12. 2013Prezentácia procesu tvorby a výstupov zo Stratégie rozvoja cestovného ruchu v regióne (na príklade regiónu Zvolenská kotlina)
12. 12. 2013Informačné stretnutie k študetským mobilitám
12. 12. 2013Super efektívnosť v DEA modeloch
2. 12. 2013Prednáška Ing. Ivany Magátovej "Súčasný stav cestovného ruchu na Slovensku"
28. 11. 2013Analýza efektívnosti a produktivity v čase – Malmquistov index
28. 11. 2013Prednáška Miroslava Koleníka "Podmienky získania prestížnych medzinárodných jazykových certifikátov TOEIC,WIDaF a TFI".
27. 11. 2013Medzinárodná vedecká konferencia "Etika v manažmente"
26. 11. 2013Prednáška profesora Foreta: Komunikácia manažéra s médiami
25. 11. 2013Prednáška profesora Foreta : Od Komunikujícího města k partnerství pro místní rozvoj
25. 11. 2013Prednáška Ing. Miroslava Petríka - "Budovanie a prevádzka cyklotrás na Slovensku"
21. 11. 2013Prednáška : Mgr.Marek Modranský "Verejná doprava na Slovensku a jej význam pre riešenie mobility a rozvoj v regiónoch.
21. 11. 2013Sociálna ekonomika a vzdelávanie - medzinárodný vedecký workshop
14. 11. 20134. regionálna prehliadka prác mladých štatistikov a demografov
14. 11. 2013Využitie funkcie užitočnosti v ekonómii
13. 11. 2013Prednáška - Milton Friedman Day
13. 11. 2013Deň otvorených dverí pre uchádzačov o štúdium na EF UMB
12. 11. 2013Prednáška : Anita Balejíková,cestovateľka "Cestovanie po Jamajke"
7. 11. 2013Vedecký seminár - Academica Turistica
7. 11. 2013Deň otvorených dverí - uchádzači z bilingválnych gymnázií so španielskym jazykom
5. 11. 2013Medzinárodná vedecká konferencia "Rozpočet EÚ,inovácie a ekonomický rast"
4. 11. 2013Prednáška:Prezentácia možnosti stáže na Malorke
28. 10. 2013Prednáška:Michal Meško, spoluzakladateľ Martinus.sk - "Ráno nejdem do práce, ale idem robiť niečo, čo ma baví“
24. 10. 2013Súťaž: ČSOB Hlava Päta
24. 10. 2013Skúška na získanie rakúskeho jazykového diplomu rakúskeho inštitútu OSD
23. 10. 2013Prednáška Ing. Tibora Bajaníka - Tvorba ceny a výnosový manažment v cestovnej kancelárií
23. 10. 2013Prednáška: Cestovný ruch v Škandinávii -inšpirácia pre Slovensko.
21. 10. 2013Prednáška Ivana Mikloša,poslanca NR SR - Stav a perspektívy slovenskej ekonomiky
17. 10. 2013SETTING UP DEA ASSESSMENT MODELS
15. 10. 2013Univerzitný deň kariéry 2013
15. 10. 2013Fotosúťaž pre študentov EF UMB - GALÉRIA NA TRÁME
14. 10. 2013Ing. Ivan Šramko - Dlhodobá udržateľnosť verejných financií Slovenskej republiky
14. 10. 2013Prednáška: Solventnosť I a II - Mária Kamenárová, ČSOB
8. 10. 2013International student workshop - Tourism Development in Slovakia and Poland
3. 10. 2013Prednáška hlavného analytika Ronalda Ižipa - " 5 rokov krízy za nami. Čo bude nasledovať ďalej?"
25. 9. 2013Vedecké kolokvium - Problematika financovania slovenských podnikov v súčasných podmienkach
19. 9. 2013Management of Organization in Real and Virtual Environment: Opportunities and Challenges V.
17. 9. 2013Štipendiá do zahraničia, výskumné pracovné ponuky a daňové povinnosti pri príjmoch zo zahraničia
17. 9. 2013Prax vo Švajčiarsku
12. 9. 2013Spolupráca s tretími krajinami – výmena skúseností
12. 9. 2013FernStat 2013 Medzinárodná konferencia aplikovanej štatistiky, organizovaná Slovenskou štatistickou a demografickou spoločnosťou a EF UMB v Banskej Bystrici
28. 8. 2013AMSE 2013 - Aplikácie matematiky a štatistiky v ekonómii, 16. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie
20. 6. 2013Slávnostné zasadnutie Vedeckej rady UMB rozšírené o Vedeckú radu Ekonomickej fakulty UMB a Pedagogickej fakulty UMB
20. 6. 2013Verejná inauguračná prednáška doc. Ing. Jána Závadského, PhD.
20. 6. 2013Verejná inauguračná prednáška doc. Ing. Beáty Mikušovej Meričkovej, PhD.
12. 6. 2013Prednáška: Odraz ekonomickej krízy v štruktúre výdavkov na konečnú spotrebu v Českej republike
10. 6. 2013Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica rodičom
4. 6. 2013Divadelný večer Ekonomickej fakulty UMB Banská Bystrica
24. 5. 2013Stretnutie frankofónnych absolventov UMB a bývalých štipendistov francúzskej vlády
23. 5. 2013Determinanty sociálneho rozvoja:Sociálna ekonomika ako priestor podpory európskeho občianstva. XI. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie a kolokvia
17. 5. 2013Pracovné stretnutie so švajčiarskymi partnermi v projekte Stratégia rozvoja cestovného ruchu v regióne Zvolenská kotlina
16. 5. 2013Hodnotenie výkonnosti a efektívnosti komerčnej banky
16. 5. 2013Seminár Academica Turistica
15. 5. 2013VÝBEROVÉ KONANIE - Tourism and Regional Tourism Planning
15. 5. 2013Andrej Kiska - Môj príbeh z bodu A do bodu B
13. 5. 2013Medzinárodná skúška z anglického jazyka - UNIcert III.
25. 4. 2013Seminár: Problematika posudzovania efektívnosti verejných vysokých škôl na Slovensku
24. 4. 201350. výročie Elyzejskej mierovej zmluvy
24. 4. 2013Vedecký seminár - Prečo sú krajiny bohaté a prečo sú krajiny chudobné
24. 4. 2013Annual International Interdisciplinary Conference
24. 4. 2013The competitiveness of mountain destinations. Methods and tools for destination management
24. 4. 2013Organisational structures in tourism destinations.Roles nad Responsibilities in destination management.
23. 4. 2013Workshop zážitkového kariérového poradenstva "Nájdi smer svojej budúcej kariéry"
23. 4. 2013Prednáška:Kyber marketing v cestovním ruchu
22. 4. 2013Odborný seminár: Matematická optimalizácia a ekonomická analýza:Regulácia sieťových odvetví,1.časť.
19. 4. 2013Prednáška:Bloomova taxonomie /vzdělávací metody v cestovním ruchu pro 21.století/
18. 4. 2013Odborný seminár -Ekonomický rast a konvergencia
18. 4. 2013Seminár Academica Turistica
18. 4. 2013Súťaž v riešení Case Study - Procter and Gamble - Hair Care
18. 4. 2013Why always tourism as a means for regional development? A study on Isomorphism in regional development strategies
17. 4. 2013New Franconian Lake-District. A regional planning and regional development success story?
17. 4. 2013Prednáška-Spoločenská zodpovednosť a budovanie marketingovej stratégie na národnej úrovni
16. 4. 2013Prednáška Dr.Ing.Petra Kuceru, MBA - zástupca firmy EMC na Slovensku
16. 4. 2013The Global Tourism Industry
16. 4. 2013Tourism in Arabic World:Between Terrorism and Thousand and One Night Fairy Tale
16. 4. 2013The Relationship Between Special Events and Tourism
11. 4. 2013Skúška na získanie rakúskeho jazykového diplomu rakúskeho inštitútu OSD
11. 4. 2013Študentská vedecká aktivita 2013
11. 4. 2013Odborný seminár - Využitie DEA modelov v procese riadenia podnikov
10. 4. 2013Prednáška Ing.Miloša Kormana,PhD, - Marketing v arabskom svete
10. 4. 2013Entrepreneurial Strategies in Leveraging Food as a Tourist Resource
10. 4. 2013Destination Branding Development : Linking Together Supply-Side and Demand-Side Perspective
10. 4. 2013Trustworthiness of User Generated Content and its Influence on Tourist Behaviour
8. 4. 2013Prednáška Lukáša Trebulu - Investovanie v hedge fondoch a pozadie ich fungovania.
3. 4. 2013Riadenie likvidity na peňažných trhoch
21. 3. 2013B-innovative prednášky pre študentov EF UMB Banská Bystrica
21. 3. 2013Analýza efektívnosti priamych zahraničných investícií pomocu DEA modelov
20. 3. 2013Národný štipendijný program - Štipendiá do celého sveta
20. 3. 2013Seminár Academica Turistica
19. 3. 2013Verejné financie,dôchodkový systém,nezamestnanosť a sociálny systém,v ktorom sa neoplatí pracovať. Ako to všetko súvisi?
18. 3. 2013Pracovné stretnutie k projektu Regional entrepreneurship animator
14. 3. 2013Využitie modelov pri štúdiu makroekonómie
11. 3. 2013Kríza politiky štátnych zásahov /Zlyhania monetárno-fiškálneho intervenčného štátu/
7. 3. 2013Aplikácie DEA modelov v ekonómii
4. 3. 2013Hokejový turnaj o pohár dekana EF UMB
4. 3. 2013Aktuálne úlohy Európskej centrálnej banky v oblasti menovej politiky a dohľadu nad finančným trhom
4. 3. 2013Visegrad Conference on Common Environmental Problems - 2013
28. 2. 2013Konferencia StandOut! Zažiar na trhu práce
21. 2. 2013Seminar Academica Turistica
20. 2. 2013Čaša vína študentov odboru CR
14. 2. 2013Marketing on the International Markets of Commodities and Services: Global Aspects
7. 2. 2013Deň otvorených dverí EF UMB pre frankofónnych študentov
6. 2. 2013Výberové konanie na prax do Švajčiarska
1. 2. 2013Inovatívne prístupy k plánovaniu miestneho a regionálneho rozvoja
1. 2. 2013Sprievodca Macmillan English Campus
1. 2. 2013Sprievodca Samovzdelávacím strediskom pre štúdium odborných predmetov v cudzích jazykoch
26. 1. 2013Deň otvorených dverí na Ekonomickej fakulte UMB
22. 1. 2013Informačné stretnutie k učiteľským mobilitám
15. 1. 2013Novoročné stretnutie zamestnancov Ekonomickej fakulty UMB
 
Podujatia organizované v roku 2012
13. 12. 2012Seminár Academica Turistica
13. 12. 2012Pracovné stretnutie oblastných organizácií cestovného ruchu
5. 12. 2012Prednáška Rastislav Brenčič
29. 11. 2012Marketingová konferencia FRESH
29. 11. 2012Stratégia rozvoja cestovného ruchu v regióne Zvolenská kotlina
28. 11. 2012Prednáška Ing. Branislav Cvik "Od šetrenia k tvorbe bohatstva"
22. 11. 2012Európske riešenia hospodárskej krízy
22. 11. 2012Procter&Gamble: Hair Care Case Study
21. 11. 2012Prednáška analytika a spoluzakladateľa inštitútu INESS Juraja Karpiša
16. 11. 2012Slávnostné otvorenie samovzdelávacieho strediska pre štúdium odborných predmetov v cudzích jazykoch
15. 11. 2012Prezentácia štipendií francúzskej vlády
8. 11. 2012Prezentácia programov,ktoré umožnia praxovať v Číne
8. 11. 2012Seminár Academica Turistica
8. 11. 2012Management of Organization in Real and Virtual Environment: Opportunities and Challanges IV.
7. 11. 2012Deň otvorených dverí
6. 11. 2012Prezentácia stáží firmou Precision Marketing Group LLC, USA
5. 11. 2012Deň otvorených dverí pre gymnáziá a bilingválne sekcie s výučbou španielskeho jazyka
5. 11. 2012Prezentácia pre študentov odboru cestovný ruch o možnostiach štúdia a odbornej praxe v Španielsku
29. 10. 2012Prednáška hlavného analytika Trim Broker Ronalda Ižipa
29. 10. 2012Veľtrh vzdelávania Gaudeamus, Brno, ČR
25. 10. 2012Skúška na získanie rakúskeho jazykového diplomu rakúskeho inštitútu OSD
17. 10. 2012Bloomberg Assessment Test
16. 10. 2012Mobility doktorandov a výskumných pracovníkov - podmienky a možnosti
16. 10. 2012Vedecká konferencia: "Rozpočet pre EÚ na roky 2014-2020 v kontexte Stratégie Európa 2020"
12. 10. 2012Foreign languages as a bridge to subject-area knowledge and skills
11. 10. 2012ŠTIPENDIÁ NA MOBILITU DO ZAHRANIČIA
10. 10. 2012Univerzitný deň kariéry 2012
8. 10. 2012Scientific-Technological Development and Technology Forecasting.Technological trends in the International Business.
28. 9. 2012Informačné stretnutie pre zahraničných študentov, ktorí prídu študovať v ZS 2012/2013
26. 9. 2012Elements of the strategic analysis prior to introducing a new product on the market
21. 9. 2012Trh práce v kontexte špecifík neplatenej práce, meranie jej rozsahu a dopadu na domácnosti, podnikateľskú sféru a ekonomiku.
19. 9. 2012Prednáška - Tourism Destination Governance
18. 9. 2012Športový deň EF UMB
12. 9. 2012Výberové konanie na prax do Švajčiarska.
27. 6. 2012Medzinárodná vedecká konferencia "Human potential management in a company"
18. 6. 2012Výročná konferencia o štandardizácii “Štandardy a inovácie”
15. 6. 2012Vedecký seminár Studia Academica Turistica
14. 6. 2012Oslavy 35. výročia založenia Ekonomickej fakulty UMB Banská Bystrica.
12. 6. 2012KNOW-HUB "Enhancing the regional competences in strategic management of innovation policies"
12. 6. 2012Prednáška CEQLS: Roland Vaubel "Prečo by Európa nemala byť centralizovaná"
6. 6. 2012Vodcovstvo a jeho dopad na výkonnosť organizácie -medzinárodný workshop
24. 5. 2012X.ročník Determinanty sociálneho rozvoja:Sociálna ekonomika a sociálna inklúzia seniorov
23. 5. 2012Human Capital and Economic Growth
22. 5. 2012Efficiency Analysis of a Multisectoral Economic System
14. 5. 2012Úvodné stretnutie k projektu "Regionálny animátor podnikania"
3. 5. 2012Probitová indikácia zvratov hospodárskeho vývoja
26. 4. 2012Prednáška: Analýza časových radov a jej využitie v ekonómii
24. 4. 2012Tourism Organization inCzech Republic
24. 4. 2012Destination management in Czech Republic
24. 4. 2012Prednáška: Daňová politika v cestovnom ruchu
23. 4. 2012Podnikanie v cestovnom ruchu v Českej republike.
19. 4. 2012Inovácie v cestovnom ruchu ako predpoklad konkurencie schopnosti Slovenska na medzinárodom trhu cestovného ruchu
18. 4. 2012Propagácia cestovného ruchu SR v zahraničí ako nástroj rozvíjania interkultúrneho dialógu
12. 4. 2012Skúška na získanie rakúskeho jazykového diplomu OSD a DWD
12. 4. 2012Prednáška guvernéra Národnej banky Slovenska
29. 3. 2012Študetská vedecká aktivita 2012
23. 3. 2012Stretnutie s absolventmi frankofónneho štúdia na UMB
20. 3. 2012Destinačný manažment,destinačný marketing a destinační manažéri v praxi.
16. 3. 2012Studia Academica Turistica
15. 3. 2012Prednáška - Odhad makroekonomických agregátů
14. 3. 2012Bloomberg Assessment Test
13. 3. 2012Marketing strediska Park Snow Donovaly
29. 2. 2012Vybíjaná - O pohár IMS
29. 2. 2012Etika v biznise
29. 2. 2012FIRST STEP BEFORE CAREER
28. 2. 2012Predaj produktov cestovnej kancelárie DERTOUR Slovakia, s.r.o.
24. 2. 2012Studia Academica Turistica
23. 2. 2012Konferencia: Marketing On the International Markets of Commodities and Services: Global Aspects
21. 2. 2012Quo Vadis Erasmus?
9. 2. 2012Centrálne verejné obstarávanie a asociované nákupy
7. 2. 2012Výberové konanie na prax do Švajčiarska
28. 1. 2012Deň otvorených dverí
27. 1. 2012Medzinárodná konferencia: CoMiDe - Premostenie rozdielov
 
Podujatia organizované v roku 2011
15. 12. 2011Prijatie najlepších študentov za ak. rok 2010/2011
7. 12. 2011prof. Ing. Milan Šikula, DrSc.: Globálna kríza a nové výzvy pre ekonomickú vedu
23. 11. 2011Prednáška Mag. Patrika Sagmeistra - Bilaterale Handelsbeziehungen Slowakei-Österreich
23. 11. 2011Čaša vína pre študentov odboru RRVS
22. 11. 2011Dr. Marek Nowacki - TOURISM ATTRACTIONS – CONCEPT, DEVELOPMENT, MANAGEMENT
15. 11. 2011Prezentácia noviniek v databázach ProQuest
15. 11. 2011Týždeň vedy 2011 - Premietanie filmov: "Die Welle"
14. 11. 2011Týždeň vedy 2011 - Beseda s Ing. Garajom, majiteľom firmy Stavivá Garaj
14. 11. 2011Týždeň vedy 2011 - Exkurzia vo firme Alfa Bio
11. 11. 2011College of Modern Business Studies - prezentácia
10. 11. 2011Týždeň vedy 2011 - Seminár "Analýza vybraných otázok finančného a bankového trhu po vstupe Slovenskej republiky do Hospodárskej a menovej únie"
10. 11. 2011Týždeň vedy 2011 - Seminár "Dynamické modely v ekonómii"
10. 11. 2011Týždeň vedy 2011 - Premietanie filmov: Michael Moore: „Sicko“
10. 11. 2011Seminar Academica Turistica - Možnosti oživenia cestovného ruchu na Slovensku v časoch globálnej hospodárskej krízy
10. 11. 2011Jazyková skúška na medzinárodný certifikát Diplom Wirtschaftsdeutsch
10. 11. 2011Odborná prednáška s daňovou (controllingovou) problematikou
10. 11. 2011Kurz Manažér kvality
9. 11. 2011Deň otvorených dverí EF UMB
9. 11. 2011Týždeň vedy 2011 - Vedecký seminár "Ekonomické vzdelávanie vo svetle hospodárskej krízy"
9. 11. 2011Narodne kolo medzinarodnej sutaze KPMG
8. 11. 2011KPMG International Case Competition
8. 11. 2011Prednáška Mgr. Jakub B. Bączeka: Animácia v cestovnom ruchu v Poľsku a v zahraničí
7. 11. 2011Týždeň vedy 2011 - Prednáška Ing. Andrea Sujová, PhD.: "Manažment zmien podnikov založený na princípoch procesného riadenia"
27. 10. 2011KPMG - Ace The Case
27. 10. 2011Ace the Case Banská Bystrica
26. 10. 2011Prednáška p. MARTINA HORSKÉHO - CK DERTOUR a obchodných partnerov
18. 10. 2011Medzinárodná vedecká konferencia „Európa 2020 – stratégia pre inteligentnú, stabilnú a inkluzívnu Európu “
13. 10. 2011INTERNATIONAL DAY
13. 10. 2011Medzinárodná vedecká konferencia "Ekonomické, sociálne, environmentálne a legislatívne aspekty spoločensky zodpovedného podnikania"
12. 10. 2011Vedecké kolokvium „Vplyv zostreného bankového dohľadu na banky a investorov v kontexte krajín Eurozóny“
11. 10. 2011Exkurzia "Day in Life", IBM Slovensko, Bratislava
6. 10. 2011VIII. Medzinárodná vedecká konferencia aplikovanej štatistiky FernStat 2011
6. 10. 2011Regionálna prehliadka prác mladých štatistikov a demografov
6. 10. 2011Seminar Academica Turistica
4. 10. 2011PREDNÁŠKA: prof. A. Schuh - Going East – CEE seen from a Western perspective
4. 10. 2011PREDNÁŠKA: prof. A. Schuh - Studium in Wien – das JOSZEF Programm
27. 9. 2011PREDNÁŠKA - Money and Banking System: State vs. Market
23. 9. 2011Welcome Event for foreign students
21. 9. 2011Výberové konanie na prax do Švajčiarska
8. 9. 2011Športový deň EF UMB
24. 6. 2011Scientia Iuventa 2011
12. 6. 2011Odborná exkurzia do Švajčiarska
9. 6. 2011Slávnostná vedecká rada UMB
26. 5. 2011Medzinárodná vedecká konferencia: "Sociálne podnikanie a dobrovoľníctvo"
20. 5. 2011IT Day - Športový deň univerzít
5. 5. 2011Seminar Academica Turistica
28. 4. 2011Workshop k ukončeniu projektu VEGA 1/0207/09 Kontrahovanie služieb vo verejnom sektore Partnerstvo verejného a súkromného sektora
27. 4. 2011Medzinárodná vedecká konferencia „Citoyennetés et Nationalités en Europe (Citizenship and Nationalities in Europe)“
27. 4. 2011Prednáška: Proper governance of tourism region
19. 4. 2011Celodenná exkurzia v Domove sociálnych služieb Sušany, okr. Rimavská Sobota, MÚ Rimavská Sobota
18. 4. 2011Prednáška: Ekonomický význam lázeňství v České republice
18. 4. 2011Prednáška: Změny v motivacích účastníků cestovního ruchu
14. 4. 2011Seminar Academica Turistica
13. 4. 2011Exkurzia: Kúpele Bojnice a Hotel Bojnický vínny dom
12. 4. 2011Prednáška k Sčítaniu obyvateľov, domov a bytov 2011
12. 4. 2011Prednáška: Na začiatku sme nevedeli, že sa niečo nedá
11. 4. 2011Exkurzia v Štátnom archíve Banská Bystrica
5. 4. 2011ČSOB Hlava - Päta
4. 4. 2011Prednáška, prednášajúci: Ing., RNDr. T. Zavadil, PhD., NBS Bratislava
2. 4. 2011Príprava na prijímacie skúšky z matematiky
31. 3. 2011Študentské vedecká aktivita
30. 3. 2011Odborná prednáška „Communication Between Cultures: A Diplomat`s Personal Perspective“
29. 3. 2011Prednáška: Daňová politika v cestovnom ruchu
10. 3. 2011Seminar Academica Turistica
5. 3. 2011Príprava na prijímacie skúšky z cudzích jazykov
5. 3. 2011Príprava na prijímacie skúšky z cudzích jazykov
1. 3. 2011Odborná prednáška „EURES“
1. 3. 2011Jazyková skúška na medzinárodný jazykový certifikát UNIcert® III.
22. 2. 2011Prednáška: Predaj produktov cestovnej kancelárie DERTOUR Slovakia s.r.o.
17. 2. 2011Seminar Academica Turistica
29. 1. 2011Deň otvorených dverí EF UMB
14. 1. 2011Kapitalizmus a rodina - prof. Horwitz
11. 1. 2011Novoročné stretnutie zamestnancov EF UMB
11. 1. 2011Inaugurácia dekana EF UMB
 
Podujatia organizované v roku 2010
26. 11. 2010Medzinárodná vedecká konferencia: "Súčasné výzvy v riadení podniku II."
25. 11. 2010Prijatie najlepších študentov
18. 11. 2010Exkurzia Tatravagónka Poprad
8. 11. 2010Národná cena za kvalitu za rok 2010, Bratislava
21. 10. 2010Exkurzia "Day in Life", IBM Slovensko, Bratislava
19. 10. 2010Medzinárodná vedecká konferencia Európa 2010 - "Spoločne v boji proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu v kontexte Miléniových rozvojových cieľov a význam rozvojovej pomoci"
8. 10. 2010regionálna konferencia "Mosty k rodine"
6. 10. 2010prezentačná akcia ESN UMB Banská Bystrica
5. 10. 2010Informačné stretnutie AIESEC
5. 10. 2010prezentačná akcia ESN UMB Banská Bystrica
24. 9. 2010Športový deň EF UMB
21. 5. 2010Medzinárodná vedecká konferencia "Sociálne podnikanie"
29. 4. 2010vedecká prednáška "Miestny a komunitný ekonomická rozvoj"
29. 4. 2010prednáška s diskusiou "Politika a prax vidieckeho a regionálneho rozvoja"
28. 4. 2010TEMPUS - vzdelávací seminár
28. 4. 2010prednáška Ing. Eugen Jurzyc
27. 4. 2010prednáška Ing. Viera Tomanová, PhD.
27. 4. 2010Prednáška Ing. Viery Tomanovej, PhD. "Sociálna politika na Slovensku a perspektívy jej vývoja"
26. 4. 2010Pedagogický aktív
26. 4. 2010Festival španielskych filmov
22. 4. 2010ŠVA - študentská vedecká aktivita
22. 4. 2010Informačné prednášky ERASMUS, SAIA, ESN, AISEC
22. 4. 2010Študentská vedecká aktivita
21. 4. 2010"Ekonómovia v pohybe"
21. 4. 2010Ekonómovia v pohybe
21. 4. 2010Deň Zeme
20. 4. 2010prednáška Dmytra Konyševa
19. 4. 2010Festival španielskych filmov
16. 4. 2010medzi. konf. "Cultural expressions and european identities"
16. 4. 2010Medzinárodná vedecká konferencia "EXPRESSIONS CULTURELLES ET IDENTITÉS EUROPÉENNES"
13. 4. 2010Prednáška Ing. Ivana Mikloša "Svetová kríza a postavenie slovenskej ekonomiky"
12. 4. 2010Festival španieskych filmov
8. 4. 2010koncert Akadémie umení
7. 4. 2010Prijatie zahraničnej študentky MSc. Anne Strøm Prestvik
25. 3. 2010kurz "Manažér kvality"
10. 3. 2010Andrej Kiska - dobrý anjel
10. 3. 2010zasadnutie Študentskej rady
9. 3. 2010Kariérne centrum
8. 3. 2010Akademický senát
24. 2. 2010Informačné stretnutie AIESEC
23. 2. 2010IUVENTA - prezentácia dobrovoľníckych programov
22. 2. 2010Obchodník 2
16. 2. 2010Informačné stretnutie pre študentov - zahraničná stáž (CC USA)
10. 2. 2010výber študentov - prax Švajčiarsko
8. 2. 2010Informačné stretnutie - odborná stáž
6. 2. 20104. reprezentačný ples
6. 2. 2010Spoločenský večer Ekonomickej fakulty
2. 2. 2010Pedagogický aktív
30. 1. 2010Deň otvorených dverí EF UMB
12. 1. 2010Novoročné stretnutie zamestnancov EF UMB
 
Podujatia organizované v roku 2009
14. 12. 2009záverečný seminár "Najlepší nápad" a "PDP"
3. 12. 2009Vedecká rada
3. 12. 2009Prijatie najlepších študentov za akad. rok 2008/2009
1. 12. 2009Promo akcia MICROSOFT
28. 11. 2009Koncert univerzitného súboru Mladosť
26. 11. 2009kurz "Interný audítor kvality"
25. 11. 2009Stretnutie študentov
19. 11. 2009Deň otvorených dverí
18. 11. 2009Prednáška pána Mariána Šúplatu, člena kabinetu eurokomisára v Bruseli
12. 11. 2009Imatrikulácia
11. 11. 2009Exkurzia "Betonika - Priechod"
3. 11. 2009konferencia "Duševné vlastníctvo"
29. 10. 2009kurz "Manažér sociálneho podnikania"
29. 10. 2009zasadnutie Akademickej obce
15. 10. 2009Študentská kvapka krvi
8. 10. 2009kurz "Manažér kvality"
6. 10. 2009Medzinárodná ved. konf. "Tvorivosť a inovácie"
5. 10. 2009Seminár "Prípadové štúdie z marketingu na príklade podniku Kago"
24. 9. 2009kurz "Manažér sociálneho podnikania"
23. 9. 2009Výber študentov - prax Švajčiarsko
18. 9. 2009Športový deň
18. 9. 2009Športový deň EF UMB
17. 9. 2009Pedagogický aktív
12. 9. 2009Školenie
27. 7. 2009Detská univerzita "Slovensko-krajina mojich predkov"
25. 6. 2009Vedecká rada EF UMB
15. 6. 2009Prednášky pre rodičov - prijímacie konanie
15. 6. 2009Socrates Erasmus
12. 6. 2009Scientia Iuventa
4. 6. 2009Medzinárodná konferencia "Univesrities in Central Europe 20 years after the fall of the Berlin Wall
4. 6. 2009Medzinárodná konferencia "Universities in Central Europe 20 years after the fall of the Berlin Wall"
22. 5. 2009"Úloha územných samospráv v regionálnom rozvoji"
20. 5. 2009MICROSOFT pre školstvo
13. 5. 2009Dizertačné skúšky
6. 5. 2009Vysoká škola Hotelová Praha
29. 4. 2009Prednáška - Ing. Ľudovít Kaník "Dôchodkový systém v SR - II. pilier"
27. 4. 2009Gremium dekanky
23. 4. 2009Školská vedecká aktivita
23. 4. 2009Asociácia lekárnikov Slovenska
23. 4. 2009Študentská vedecká aktivita
22. 4. 2009Cimbalový koncert - Akadémia umení Banská Bystrica
16. 4. 2009Slávnostné zasadnutie Vedecká rada UMB
16. 4. 2009Vedecká rada UMB
2. 4. 2009Medzinárodná vedecká konferencia "Inovácie..."
1. 4. 2009Pedagogický aktív
26. 3. 2009Medzinárodná vedecká konferencia "EURODOC 2009"
25. 3. 2009Vedecký seminár - Benedicte Madinier
25. 3. 2009EURODOC - Medzinárodná konferencia
24. 3. 2009Prednáška "Krízový manažment v podniku cestovného ruchu v čase globálnej hospodárskej krízi
23. 3. 2009Schmognerová - prednáška
23. 3. 2009Prednáška Brigity Schmognerovej "Crisis Response Must Be More Ambitious"
12. 3. 2009Red Bull Paper Wings
12. 3. 2009Verejná habilitačná prednáška Ing. Miloš Hitka PhD.
12. 3. 2009Zasadnutie vedeckej rady EF UMB
10. 3. 2009Radičová - prednáška
10. 3. 2009Prednáška "Fungovanie klastra Liptov"
10. 3. 2009Prednáška prof. PhDr. Ivety Radičovej, PhD. "Sociálna spravodlivosť v 21. storočí"
9. 3. 2009Prednáška Ing. Radovana Strihu "Ochranná známka"
5. 3. 2009Valné zhromaždenie OZ Ekonómia
28. 2. 2009Spoločenský večer EF UMB
28. 2. 2009Spoločenský večer Ekonomickej fakulty
26. 2. 2009Kurz "Manažér sociálneho podnikania"
24. 2. 2009Prednáška "Daňová politika v cestovnom ruchu"
19. 2. 2009Obhajoba dizertačných prác
19. 2. 2009Pozvánka pre študentov - informačné stretnutie
8. 1. 2009Novoročné stretnutie zamestnancov
8. 1. 2009Čaša vína
 
Podujatia organizované v roku 2008
17. 12. 2008Seminár "Najlepší nápad 2008"
15. 12. 2008gremium dekanky
9. 12. 2008Odborný seminár : Obchodné rokovanie vo francúzskom jazyku
9. 12. 2008Celoslovenské testovanie študentov - YOUNG TALENTS
3. 12. 2008Prijatie najlepších študentov Ekonomickej univerzity UMB v Banskej Bystrici v akademickom roku 2007/2008
2. 12. 2008Prezentácia
29. 11. 2008Deň otvorených dverí EF UMB
29. 11. 2008Deň otvorených dverí EF UMB
27. 11. 2008Seminár
26. 11. 2008"Slovenská ekonomika po zavedení eura" a "Euro naša mena"
26. 11. 2008Odborný seminár: Nemecký manažér Ing. Ralf Ostermeyer
25. 11. 2008Tatra banka - pracovné stretnutie
24. 11. 2008Gremium dekanky
21. 11. 2008Imatrikulácia Poprad
20. 11. 2008Seminár CCV – 90 ľudí
20. 11. 2008Prijatie zahraničných lektorov
19. 11. 2008Prijatie zahraničných študentov
19. 11. 2008Obhajoba dizertačnej práce - Ing. Marcineková
18. 11. 2008Verejná prednáška "Prečo sa zaujímať o vlastnú správu svojich peňazí"
14. 11. 2008Beánie
13. 11. 2008Imatrikulácia
13. 11. 2008Interkulturelle Kommunikation in Staat und Verwaltug 2
13. 11. 2008Imatrikulácia študentov prvého ročníka
12. 11. 2008Pracovná návšteva členov Komplexnej akreditačnej komisie MŠ SR
10. 11. 2008Workshop - Stilistische Aspekte der Wortbildung und ihre Relevanz in der Wirtschaftssprach
6. 11. 2008Zasadnutie Vedeckej rady UMB
30. 10. 2008Odborný seminár Präsentationstechniken
30. 10. 2008Interkulturelle Kommunikation in Staat und Verwaltug 1
29. 10. 2008Microsoft DEVDAYS
28. 10. 2008Verejná prednáška „Cena štátu“
28. 10. 2008Svetová finančná kríza a jej dopad na ekonomiku Slovenska
27. 10. 2008Diskusné fórum k prijatiu Eura na Slovensku
27. 10. 2008Diskusné fórum "10 rokov hospodárskej a menovej únie EURO - nástroj európskej stability a rastu"
24. 10. 2008Koncert Speváckeho zboru slovenských učiteľov
23. 10. 2008Medzinárodná vedecká konferencia Procesné riadenie 2008
23. 10. 2008Mimoriadne Valné zhromaždenie OZE
10. 10. 2008Promócie absolventov Bc. štúdia v BB
10. 10. 2008Promócie absolventov Bc. štúdia v BB
9. 10. 2008Promócie absolventov Bc. štúdia v BB
9. 10. 2008Promócie docenti + PhD.
7. 10. 2008Workshop - Projektový manažment v podmienkach slovenských univerzít
7. 10. 2008Veľtrh vzdelávania AKADEMIA
6. 10. 2008Pracovné stretnutie zástupcov Univerzity v Reims a Versailes
6. 10. 2008Spoločný štud. program F, CZ, PL
2. 10. 2008Konferencia – Lisabonská stratégia pre rast a zamestnanosť
29. 9. 2008Kurz – Pracovné právo, kurz zamestnancov SAŽP
29. 9. 2008Prednáška KAGO - Princípy marketingu a ich realizácia na príklade medzinárodných úspechov firmy KAGO
26. 9. 2008Promócie absolventov Ing. štúdia v SNV
26. 9. 2008Promócie absolventov Bc. štúdia v PP
25. 9. 2008Obhajoby habilitačných prác: Marasová – 9:00, Liptáková – 11:00
25. 9. 2008Zasadnutie Vedeckej rady EF UMB
23. 9. 20082. Slovenská kooperačná burza
22. 9. 2008Konferencia Centra celoživotného vzdelávania + otvorenie kariérneho centra UMB
19. 9. 2008Náhradný termín prijímačiek na doktorandské štúdium
18. 9. 2008Slávnostné otvorenie AR 2008/2009
18. 9. 2008Zápisy Univerzita tretieho veku
17. 9. 2008Účasť KCRSS na výstave Slovenská Zima – 5. výstava cestovného ruchu
17. 9. 2008Sympózium – Problémy marketingového manažmentu v podmienkach globalizácie
9. 7. 2008Prijímacie skúšky na 2. stupeň štúdia na akademický rok 2008/09
5. 7. 2008Promócie absolventov inžinierskeho štúdia EF UMB v B. Bystrici
3. 7. 2008Habilitačné konanie
30. 6. 2008Prijímacie skúšky na 3. stupeň štúdia na akademický rok 2008/09
27. 6. 2008Promócia absolventov inžinierskeho štúdia na EF UMB v B. Bystrici
26. 6. 2008Prednáška "Reforma vedy a výskumu v Českej republike"
26. 6. 2008Habilitačné konanie
26. 6. 2008Zasadnutie vedeckej rady EF UMB v B. Bystrici
23. 6. 2008Obhajoby dizertačných prác
23. 6. 2008Štátne (súborné) skúšky z ekonómie, bakalárske skúšky
19. 6. 2008Pracovné stretnutie k záverom SWOT analýz katedier a k návrhu zásad výkonového modelu
17. 6. 2008Zasadnutie odborovej komisie CR
17. 6. 2008Stretnutie zamestnancov s vedením UMB k Dlhodobému zámeru rozvoja UMB
16. 6. 2008Zasadnutie odborovej komisie VES
16. 6. 2008Prijímacie skúšky na 1. stupeň štúdia na akademický rok 2008/09
13. 6. 2008Doktorandské konferencia "Scientia Iuventa 2008"
12. 6. 2008Zasadnutie Akademického senátu EF UMB
10. 6. 2008Konferencia "Manažérstvo sťažností ako nástroj riadenia vzťahov so zákazníkom"
9. 6. 2008Štátne a záverečné jazykové skúšky v ekonomickom odbore
6. 6. 2008Promócie absolventov Univerzity tretieho veku UMB
2. 6. 2008Inžinierske štátne skúšky
29. 5. 2008Konferencia "Nové podnikateľské modely pre rozvoj sociálnej ekonomiky"
24. 5. 2008Konzultačný deň pred prijímacími skúškami pre uchádzačov o štúdium na EF UMB
12. 5. 2008Štátnicové semináre
6. 5. 2008Študnestká kvapka krvi
5. 5. 2008Diskusné fórum na tému "Čo prinesie Lisabonská zmluva?"
22. 4. 2008Študentská konferencia
29. 3. 2008Prípravný kurz na prijímacie skúšky z ekonómie
27. 3. 2008Zasadnutie Vedeckej rady EF UMB
26. 3. 2008Habilitačná prednáška - Ing. Mária Seková, PhD.
15. 3. 2008Návšteva zahraničného hosťa - Dr. Itir Ozer, Hacettepe University, Turecko
11. 3. 2008Seminár "Občianska participácia v Banskej Bystrici"
3. 3. 2008Návšteva zahraničného hosťa - RNDr. Jana Šimšová, PhD. - Univerzita J.E.Purkyne, ČR
29. 2. 2008Kurz "Interný audítor kvality"
28. 2. 2008Obhajoby dizertačných prác
26. 2. 2008Okrúhly stôl o postavení žien v dnešnej spoločnosti
18. 2. 2008Návšteva zahraničného hosťa C. Dugler, PhD. - Analadu University, Turecko
16. 2. 2008Prípravné kurzy na prijímaciu skúšku z anglického jazyka
15. 2. 2008Seminár „Präsentationstechniken – Feedbackseminar“
14. 2. 2008Pedagogický aktív
8. 2. 20082. reprezentačný ples EF UMB
8. 2. 2008Ples Ekonomickej fakulty
26. 1. 2008Univerzitný bál UMB
21. 1. 2008Štátne skúšky z ekonómie
14. 1. 2008Štátne záverečné jazykové skúšky
8. 1. 2008Novoročné stretnutie zamestnancov fakulty
 
Podujatia organizované v roku 2007
14. 12. 2007Kolégium dekanky EF UMB
13. 12. 2007Zasadnutie Vedeckej rady EF UMB
8. 12. 2007Deň otvorených dverí
6. 12. 2007Cena predsedu BBSK
5. 12. 2007Prijatie najlepších študentov v akad.roku 2006/2007
4. 12. 2007Medzinárodná vedecká konferencia "Verejné financie a euro"
4. 12. 2007Návševa prezidenta SR Ivana Gašparoviča
28. 11. 2007Aerobik maratón
25. 11. 2007Návšteva zahraničného hosťa - Dr. Jenny van Sten-Van t Hoff, Rotterdam Bussiness School, Holandsko
23. 11. 2007Imatrikulácia študentov 1. roku štúdia
22. 11. 2007Turistický prechod Panský diel - Špania dolina
21. 11. 2007Návšteva zahraničného hosťa - Srecko Devjak, Univerzita v Ljubljane, Slovinsko
21. 11. 2007Návšteva zahraničného hosťa - Bujan Pecek , Univerzita v Ljubljane, Slovinsko
19. 11. 2007Obhajoby dizertačných prác
19. 11. 2007Návšteva zahraničného hosťa - dipl. Ing. Ralf Ostermayer, Fermas Sl. Ľupča
19. 11. 2007Návšteva zahraničného hosťa - Dr. Colin Lawson, Universita of Bath, Veľká Británia
16. 11. 2007Beánie
12. 10. 2007Stretnutie s bývalými zamestnancami
14. 6. 2007Deň dekanky
7. 6. 2007Medzinárodná vedecká konferencia „Odborný jazyk a interkultúrna komunikácia“
1. 6. 2007Medzinárodná vedecká konferencia "Scientia Iuventa"
24. 5. 2007Medzinárodná vedecká konferencia "Determinanty sociálneho rozvoja - sociálne podnikanie V."
26. 4. 2007Študentská vedecká konferencia "Študentské vedecké fórum 2007"
15. 2. 2007Medzinárodná vedecká konferencia" Ekonomická teória a prax - dnes a zajtra II - ETAP II"
14. 2. 2007Slávnostná vedecká rada UMB
13. 2. 2007Tlačová konferencia
6. 2. 2007Odovzdávanie osvedčení kvality
13. 1. 2007Ples Ekonomickej fakulty
12. 1. 2007Stretnutie absolventov fakulty
4. 1. 2007Čaša vína
 
Podujatia organizované v roku 2006 alebo skôr
30. 11. 2006Najlepší študenti
9. 11. 2006Voľby dekana fakulty
28. 6. 2006VUB Student Award
22. 6. 2006Doctor honoris causa
2. 6. 2006Microsoft
27. 4. 2006Študentské vedecké fórum 2006
24. 4. 2006Prednáška Ľudovíta Kaníka
2. 2. 2006Certifikát kvality na EF
3. 1. 2006Novoročné stretnutie zamestnancov fakulty
12. 12. 2005Študentská osobnosť
3. 6. 2005Prednáška - prof. Hindls, prof. Hronová
20. 5. 2005Inauguračná prednáška - doc. Ing. Ľubica Švantnerová, PhD.
4. 5. 2005Prednáška - p. Kago
29. 4. 2005Socrates Erasmus
14. 4. 2005Prednáška - p. Norel
12. 4. 2005Medzinárodná akreditácia
5. 4. 2005Prednáška - p. Gilles Rouet
6. 10. 2004Vysokoškolský veľtrh v Bratislave
22. 9. 2004prof. Dr. René Schaffhauser
18. 3. 2004Inauguračná prednáška - doc. Jaroslav Ďaďo, PhD.
9. 2. 2004Prednáška - prof. Buzelay

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Divoková Ľuba