Úvod > Fakulta >

Medzinárodná konferencia:„Neplatená práca ako potenciálny zdroj sociálno-ekonomického rozvoja spoločnosti a determinant individuálneho blahobytu“.

Dátum: 29. 5. 2014 - 30. 5. 2014
Čas začiatku: 08:00
Čas ukončenia: 17:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Warminsko-Mazurská univerzita v Poľsku
Odborný gestor: prof. Ing. Mária Uramová, PhD.
Kategória: Konferencia s medzinárodnou účasťou
Rokovací jazyk: anglický
poľský
 
Kontaktná osoba
Meno: Mária Uramová
Titul: prof.,Ing.,PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica
E-mail:
maria.uramova
Telefón: 048/4462617
 
Fotogaléria
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: