Úvod > Fakulta >

Prednáška: Central Banking and Deflationary Depression: A Japanese Perspective

Profesor Toichiro Asada je významný svetový odborník na makroekonómiu a špeciálne na makroekonomickú dynamiku. Je autorom a spoluautorom viacerých kníh a mnohých vedeckých článkov z tejto oblasti. Najnovšie v apríli tohto roku vyšla vo vydavateľstve Routledge monografia The Development of Economics in Japan: From the Inter-war Period to the 2000s, editovaná profesorom Asadom, ktorá syntetizujúco odráža vývoj ekonomickej teórie a praxe v Japonsku v uplynulom storočí až po súčasnosť.
 
Dátum: 4. 9. 2014
Čas začiatku: 11:00
Čas ukončenia: 12:15
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB Banská Bystrica - poslucháreň P6 - nová budova
Odborný gestor: prof. RNDr. R. Zimka, CSc.
Hlavný cieľ: Priblížiť poslucháčom úlohu Centrálnej banky Japonska v období „Veľkej stagnácie“, ktorá začala v 90-tich rokoch minulého storočia a pretrváva dodnes.

Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: anglický
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Menová politika Centrálnej banky Japonska a jej analýza z pohľadu makroekonomickej teórie.
Ďalšie informácieAbstrakt prednášky: In the presentation, there is investigated the role of central banking in the period of deflationary depression both empirically and theoretically, especially in reference to the Japanese economy in the 1990s and the 2000s.
 
Kontaktná osoba
Meno: Alena Senková
Titul:
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB
E-mail:
alena.senkova
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tokarska Gabriela