Úvod > Fakulta >

Univerzitný Deň Kariéry 2014

Dátum: 7. 10. 2014
Čas začiatku: 09:30
Čas ukončenia: 15:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB - Slávnostná aula - hlavná budova
Odborný gestor: Kariérne centrum UMB - Mgr.Michaela Palgutová,PhD.
Hlavný cieľ: -


Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:-
Ďalšie informácie-
Web: http://www.kc.umb.sk
 
Kontaktná osoba
Meno: Michaela  Palgutová
Titul: Mgr.,PhD.
Organizácia: Kariérne centrum UMB Banská Bystrica
E-mail:
michaela.palgutova
Telefón: 048/446 6412
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: